Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Plaatsingen automatisch verlengen

Er zijn overzichten die automatisch worden gegenereerd, bijvoorbeeld als er bedrijfsinstellingen worden gewijzigd. Deze overzichten zijn terug te vinden in Backoffice > Exporteren en printen.

Bericht bestemd voor: Intern
Berichtsoort: Management

Dit overzicht wordt automatisch gegenereerd op basis van de instellingen bij ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aanvragen en plaatsingen’.

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

  • Flexwerker nummer

  • Flexwerker

  • Relatie nummer

  • Relatie

  • Plaatsing

  • Toelichting

  • Verlenging (dagen)

  • Locatie Flexwerker

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.