Skip to main content
Skip table of contents

FAQ APG pensioen

APG pensioen

Het APG pensioen is bedoeld voor flexwerkers die in de bouwsector werkzaam zijn. In de CAO voor uitzendkrachten staan bepalingen of een flexwerker bij het StiPP pensioen of bij het APG pensioen aangemeld moet worden. Wanneer APG nog niet ingericht is kun je dit door Easyflex laten doen. Dit hoef je dus niet zelf te doen. Easyflex richt het BPF APG Middelloon en UTA pensioen APG in. Het BPF APG Middelloon is voor technische/industriële functies en het UTA pensioen APG voor administratieve functies.

Bij APG is het belangrijk dat de aanvangsdatum van het pensioen en de aanvangsdatum van de inkomstenverhouding in Easyflex overeenkomen met de aanvangsdatum op het portaal van APG. Portaal APG: www.pensioenaangifte.apg.nlEen flexwerker heeft recht op APG pensioen. Hoe zet je APG pensioen aan?

Bij de flexwerker:

 • Ga bij de flexwerker naar het tabblad ‘Fiscaal-sociaal’.
 • Leg een nieuwe ingangsdatum bij ‘Aftrekposten alle heffingen’ vast en vink APG pensioen aan.
 • Klik bij APG inkomstenverhouding op de drie puntjes. Leg hier een nieuwe inkomstenverhouding vast en voer de juiste ‘Datum in dienst’ in. Dit is de aanvangsdatum van het APG pensioen. Deze datum is gelijk aan de ingangsdatum bij 'Aftrekposten alle heffingen'. De ‘Datum uit dienst’ laat je leeg.

In de plaatsing (in het geval van een afwijkende situatie ten opzichte van de aftrekposten onder 'Fiscaal-Sociaal'):

 • Ga in de plaatsing naar het tabblad ‘Aftrekposten’.
 • Leg een nieuwe ingangsdatum vast bij ‘Aftrekposten die alleen gelden voor deze plaatsing’ en vink APG pensioen aan.
 • Ga bij de flexwerker naar het tabblad ‘Fiscaal-sociaal’.
 • Klik bij APG inkomstenverhouding op de drie puntjes. Leg hier een nieuwe inkomstenverhouding vast en voer de juiste ‘Datum in dienst’ in. Dit is de aanvangsdatum van het APG pensioen. Deze datum is gelijk aan de ingangsdatum bij 'Aftrekposten die alleen gelden voor deze plaatsing'. De ‘Datum uit dienst’ laat je leeg.

Een flexwerker heeft niet langer recht op APG pensioen. Hoe zet je APG pensioen uit?

Bij de flexwerker:

 • Ga bij de flexwerker naar het tabblad ‘Fiscaal-sociaal’.
 • Leg een nieuwe ingangsdatum bij ‘Aftrekposten alle heffingen’ vast en vink APG pensioen uit. Dit is de eerste dag dat een flexwerker geen recht meer heeft op APG pensioen.
 • Klik bij APG inkomstenverhouding op de drie puntjes. Voer hier de ‘Datum uit dienst’ in. Dit is de laatste dag dat een flexwerker nog recht heeft op APG pensioen. Dit is dus een dag eerder dan de datum die je bij ‘Aftrekposten alle heffingen’ vastlegt.

In de plaatsing:

 • Ga in de plaatsing naar het tabblad ‘Aftrekposten’.
 • Leg een nieuwe ingangsdatum vast bij ‘Aftrekposten die alleen gelden voor deze plaatsing’ en vink APG pensioen uit. - Ga bij de flexwerker naar het tabblad ‘Fiscaal-sociaal’. - Klik bij APG inkomstenverhouding op de drie puntjes. Voer hier de ‘Datum uit dienst’ in. Dit is de laatste dag dat een flexwerker nog recht heeft op APG pensioen. Dit is dus een dag eerder dan de datum die je bij ‘Aftrekposten alle heffingen’ vastlegt.

Kun je APG pensioen met terugwerkende kracht beëindigen?

Ja, als je het pensioen met terugwerkende kracht beëindigt, dan dien je een handmatige pensioenaanlevering te versturen voor de periode waarin deze einddatum valt.

Wat moet je doen als je een foutrapport van je pensioenaanlevering in Easyflex krijgt?

Als je een foutmelding krijgt dat de pensioenaanlevering niet aangemaakt kan worden, kun je op het foutenrapport zien welke flexwerker een fout bevat. Deze fout dient opgelost te worden. Hierna kun je een nieuwe pensioenaanlevering aanmaken. Voorbeeld: Bij een flexwerker is pensioen per 27-02-2017 aangezet. Bij aanvangsdatum APG IKV is 06-03-2017 ingevoerd. Er zit een verschil in de aanvangsdata. Hierdoor krijg je een foutmelding. Je kunt de aanvangsdatum APG IKV wijzigen in 27-02-17. Daarna kun je een nieuwe pensioenaanlevering aanmaken. .

Wanneer dien je de reserveringen uit te betalen aan een flexwerker met APG pensioen?

APG wil graag dat de reserveringen bij het loon van de laatste 4-weken periode worden uitbetaald. Dus als een flexwerker in periode 2 (30-01-2017 t/m 26-02-2017) op 24-02-2017 uit dienst treedt, dan wil APG graag dat de reserveringen met het loon van periode 2 worden uitbetaald. Betaal je de reserveringen later uit? Dan zorgt dit voor foutmeldingen.

Is het mogelijk om APG pensioen niet toe te passen bij doorbetaling 20% of 21% aanvulling bij ziekte?

Dat is mogelijk. Maak hiervoor een extra looncomponent aan bij loon arbeidsongeschiktheid (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten). Als je bij 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aftrekposten > Pensioenregeling APG Bouw' bij de diverse aftrekposten kijkt, dan zie je dat dit nieuwe looncomponent niet is aangevinkt. Er wordt geen APG pensioen over opgebouwd. Als je al een extra looncomponent voor de doorbetaling van 20% of 21% bij ziekte hebt, dan kun je dit looncomponent bij de diverse aftrekposten bij 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aftrekposten > Pensioenregeling APG Bouw' uitvinken. Er wordt dan geen APG pensioen meer over opgebouwd.

Wat te doen bij een foutmelding in de pensioenaanlevering van APG?

Hieronder staan de meest voorkomende foutmeldingen en de oplossingen. Onverwerkbare en verwerkbare fouten dienen opgelost te worden. Het is niet nodig om onwaarschijnlijkheden op te lossen.

Krijg je foutmelding 168 of 165?

Bij foutmelding 168 is de aangeleverde premie te laag en bij foutmelding 165 is de aangeleverde pensioengrondslag te laag. Controleer dan de instellingen van de aftrekposten bij 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aftrekposten'. Vergelijk deze met de premies en franchises op www.administratienet.nl. Je kunt de premies en/of franchises in Easyflex zelf aanpassen. Vervolgens kun je het overzicht 'Herrekenen verloningen' bij 'Backoffice > Overzichten' aanmaken en handmatige pensioenaanleveringen aanmaken bij 'Backoffice > Overzichten'.

Krijg je foutmelding 102?

Deze foutmelding kan voorkomen bij flexwerkers met een lager uurloon dan de inlenersbeloning, bijvoorbeeld vanwege loondispensatie. Je kunt dan zelf contact met APG opnemen. APG vereist documentatie in hun dossier met de reden waarom het loon van de flexwerker lager is.

Krijg je foutmelding 702 of 333?

Een flexwerker kan bij APG bekend zijn door een ambtshalve vaststelling van hun kant. De flexwerker is hierdoor niet met een inkomstenverhouding in Easyflex bekend. De inkomstenverhouding van deze flexwerker moet op het portaal van APG worden ingetrokken. De klant kan voor uitleg hierover contact met APG opnemen. Het kan ook zijn dat de pensioenaanlevering van de periode of een eerdere periode niet verwerkbaar is. Het probleem dient dan eerst opgelost te worden. Vervolgens kan de klant een handmatige pensioenaanlevering voor die periode in Easyflex aanmaken. Op het portaal van APG of bij ‘Backoffice > APG’ kun je zien om welke periode het gaat.

Krijg je foutmelding 342 of 386?

De oorzaak van één van deze foutmeldingen is een verkeerde datum in de inkomstenverhouding. De ‘Datum in dienst’ is te laat of te vroeg, of er is geen of een te late ’Datum uit dienst’ vastgelegd. Je kunt de datum bij APG Inkomstenverhouding in Easyflex aanpassen en vervolgens een handmatige pensioenaanlevering voor de betreffende periode aanmaken. Als de datum bij APG Inkomstenverhouding in Easyflex niet kan worden gewijzigd, kan dit middels een database actie worden gedaan. Neem hiervoor contact op met het Service Center.

Krijg je foutmelding 701?

Dan is de aansluiting niet geleverd. Als een pensioenaanlevering door een onverwerkbare fout niet wordt verwerkt, krijg je foutmelding 701. Los de onverwerkbare fout op en lever desbetreffende periode nogmaals aan.

Krijg je foutmelding 405?

Bij foutmelding 405 wordt intrekking of IKP voorbij de jaargrens verwacht. Datum aanvang inkomstenverhouding is verlaat. Pas dan de aanvangsdatum op het portaal van APG aan.

Krijg je foutmelding 409?

Bij foutmelding 409 wordt IKP verwacht door overschrijden jaargrens nieuwe IKV. Er is een nieuwe inkomstenverhouding aangeleverd. Er ontbreken nog periodes. Lever de ontbrekende periodes alsnog (handmatig) aan.

Heb je geen rechten om gegevens op het portaal van APG te wijzigen?

Als het niet mogelijk is om gegevens op het portaal aan te passen, kun je bellen naar de helpdesk van APG met het verzoek of ze dit willen aanpassen.

Wat is de link van het portaal van APG?

Voor het portaal van APG kun je de volgende link gebruiken: www.pensioenaangifte.apg.nl

Wat is het telefoonnummer van de helpdesk van APG?

De helpdesk van APG is bereikbaar op telefoonnummer (020) 583 42 00.

Wat moet ik kiezen bij 'Personeels-en salarisadministratie'?

Kies bij 'Personeels-en salarisadministratie’ niet voor Easyflex maar voor jouw uitzendbureau! Wanneer je hier namelijk voor Easyflex kiest, krijgen wij alle correspondentie van APG die eigenlijk voor jullie is bestemd.

Kan ik naast het APG Bouwpensioen ook het Tijdspaarfonds toepassen?

Ja dat kan, raadpleeg voor meer informatie de procesbeschrijving 'CAO-fonds (Tijdspaarfonds)'.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.