Skip to main content
Skip table of contents

CO2-registratie

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

Vanaf 1 juli 2024 moeten werkgevers over al het zakelijke en woon-werkverkeer van hun medewerkers registreren. Het ‘besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit’ verplicht werkgevers met 100 of meer werknemers jaarlijks gegevens over werkgebonden personenmobiliteit te verstrekken. Het gaat om het aantal gereisde kilometers, de gebruikte vervoermiddelen en de gebruikte brandstof.

De registratieplicht zou op 1 januari ingaan, maar is opnieuw uitgesteld met een half jaar. Ieder jaar vóór het eind van het tweede kwartaal rapporteer je de geregistreerde gegevens over het voorgaande jaar. De eerste keer dat er gerapporteerd moet worden is dus pas vóór 1 juli 2025. Dit betekent niet dat er nog even niets gedaan hoeft te worden, want vanaf 1 juli 2024 moeten de woon-werk en zakelijke ritten al geregistreerd worden.

Als werkgever mag je zelf bepalen hoe je de CO2-registratie voor je bedrijf aanpakt. Naast gegevensverzameling via Easyflex kun je ook denken aan een jaarlijkse enquête of gegevensverzameling via gespecialiseerde registratiesystemen. Voor de handreiking over de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit en de aanvulling uitzendbranche klik hier.

Wat kun je in Easyflex doen ter voorbereiding?

Easyflex zal er voor zorgen dat zo min mogelijk handelingen nodig zijn om aan deze rapportageverplichting te voldoen. Op basis van de gegevens die in Easyflex vastliggen worden de populatie, reiskostenvergoeding en reiskilometers (woon-werkadres en v.v.) bepaald. De implementatie hiervoor is momenteel in volle gang. Houd voor meer informatie de Easy update in de gaten.

Om tot een goede berekening te kunnen komen, is het van belang dat de volgende zaken goed zijn ingericht in Easyflex:

  • Inrichten van specifieke looncomponenten voor zowel reiskostenvergoeding (voor de auto e.d.) als een OV-vergoeding; deze zullen dus apart bijgehouden moeten gaan worden.

  • Woon- en correspondentieadres van de flexwerker bij tabje ‘Algemeen’ controleren. Voor de reiskilometers wordt gekeken naar de binnenlandse kilometers.

  • Meld- en werkadressen bij de relatie vastleggen. Voor de berekening van de reiskilometers wordt gekeken naar het meld- en werkadres in de plaatsingen.

Het is belangrijk dat deze zaken voor 1 juli 2024 goed staan ingesteld, want dan gaat de nieuwe rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit in.

Daarnaast is het goed om te weten dat Easyflex alleen de woon-werkrapportage kan bepalen. Voor de zakelijke kilometers adviseren we de rittenregistratie te (blijven) gebruiken dan wel de gegevens op te vragen bij de eventuele leasemaatschappij.

Waarom dient een bedrijf de CO2-uitstoot te verminderen?

Nederland heeft afgesproken de CO2-uitstoot te verminderen. De CO2-uitstoot van zakelijk verkeer en woon-werkverkeer van werknemers hoort daar ook bij. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil daarom bekijken hoeveel CO2 het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers uitstoot. Het doel is om in 2030 1,5 megaton CO2 minder uit te stoten. In eerste instantie wordt gekeken of de rapportage een positieve bijdrage levert aan het beperken van de uitstoot. Mocht het geen effect hebben, dan zal er op termijn een regel komen die bedrijven verplicht de uitstoot te verminderen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.