Skip to main content
Skip table of contents

BO > Inkomstenberichten

Op dit tabblad kun je alle inkomstenberichten zien die naar SNG zijn verstuurd. Om de inkomstenberichten naar SNG te kunnen versturen dient dit eerst geactiveerd te worden in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aangifte en meldingen'. Daarnaast is het nodig om contact op te nemen met Sales (via sales@easyflex.nl) om gebruik te kunnen maken van de koppeling. 

Aanvraag

De exacte inhoud van de aanvraag van de inkomstenaanvraag van SNG wordt hier getoond. Dit bericht is in XML-formaat en bevat kenmerkende identificatie voor Easyflex en SNG.

Antwoord

De exacte inhoud van het antwoord op de aanvraag van SNG wordt hier getoond. Dit bericht is in XML-formaat en bevat kenmerkende identificatie voor Easyflex en SNG.

Op dit tabblad kun je alle inkomstenberichten zien die naar SNG zijn verstuurd. Om de inkomstenberichten naar SNG te kunnen versturen dient dit eerst geactiveerd te worden in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aangifte en meldingen'. Daarnaast is het nodig om contact op te nemen met Sales (via sales@easyflex.nl) om gebruik te kunnen maken van de koppeling. 

Aanvraag

De exacte inhoud van de aanvraag van de inkomstenaanvraag van SNG wordt hier getoond. Dit bericht is in XML-formaat en bevat kenmerkende identificatie voor Easyflex en SNG.

Antwoord

De exacte inhoud van het antwoord op de aanvraag van SNG wordt hier getoond. Dit bericht is in XML-formaat en bevat kenmerkende identificatie voor Easyflex en SNG.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.