Skip to main content
Skip table of contents

BI > Verzekeraar

Via dit tabblad kun je vastleggen met welke verzekeraar je afspraken hebt gemaakt. Easyflex biedt je hiermee de mogelijkheid om aan- en afmeldgegevens voor de door jou afgesloten verzekering(en) direct aan te leveren. Daarnaast kun je de bijbehorende premie direct met de betreffende flexwerkers verrekenen tijdens de verloning. De daadwerkelijke aanlevering wordt uitgevoerd in de module Backoffice (Backoffice > Exporteren en printen). Hierin wordt in stappen uitgelegd hoe je dit tabblad in moet vullen en wat je nog meer dient vast te leggen voordat het onderdeel operationeel is. Met de berichtenservice van Easyflex kun je jezelf en/of anderen een bericht laten ontvangen van verzonden aan-/afmeldingen. (Popup, e-mail of sms). De instelling hiervan wordt hier uitgelegd.

De aan- en/of afmeldingen van verzekeringen wordt dagelijks automatisch door Easyflex verzorgd. Twee keer per dag wordt er een bericht naar de verzekeringsinstantie gestuurd met daarin de mutaties.

Op dit moment is het mogelijk om afspraken met HollandZorg/Salland en Zorg en Zekerheid vast te leggen.

Als je geïnteresseerd bent in een collectieve zorgverzekering bij Hollandzorg/Salland , kun je telefonisch contact opnemen via +31 (0)570 687 120 of per e-mail aan bedrijven@hollandzorg.nl. Meer informatie over deze dienstverlening kun je vinden op http://www.hollandzorg.nl. Ben je al klant bij HollandZorg/Salland maar ga je voor het eerst met de koppeling tussen Easyflex en HollandZorg/Salland werken, neem dan contact op met HollandZorg om dit door te geven.

Voor meer informatie met betrekking tot de collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid kun je telefonisch contact opnemen via +31 (0)224 217 400 of per e-mail aan info@vandervoortgroep.nl. Meer informatie kun je tevens vinden op http://www.zorgenzekerheid.nl.

Voor het gehele proces van de verzekeringen klik je hier. Dit onderdeel is niet beschikbaar in Easyflex Lite. 

Let op: Om ervoor te zorgen dat de aan- en afmeldingen worden verstuurd naar Zorg en Zekerheid is het noodzakelijk dat het KvK-nummer van de werkmaatschappij is vastgelegd op tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemeen'. 

Overzicht verzekeraar

Op het scherm verschijnt een overzicht van alle vastgelegde verzekeringen. Door het activeren van de knoppen 'Nieuw', 'Wijzigen' en 'Verwijderen' kun je aanleveringen toevoegen, wijzigen of verwijderen.

Nieuwe of gewijzigde gegevens worden pas opgeslagen nadat de knop 'Opslaan' door jou is geactiveerd. Indien je kiest voor het verwijderen van gegevens worden de te verwijderen gegevens eerst op het scherm getoond. Pas na het activeren van de knop 'Verwijderen' worden de gegevens daadwerkelijk verwijderd. Wanneer de verzekeraar welke je wilt verwijderen in gebruik is, bijvoorbeeld wanneer er binnen het tabblad 'exporteren en printen' een aanlevering wordt geëxporteerd, is verwijderen niet mogelijk.

Voordat je een nieuwe polis vast kunt leggen dienen er looncomponenten aanwezig te zijn. Zie hiervoor 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten > Vergoedingen/inhoudingen > Inhoudingen verzekeringen'. Denk je aan het bijbehorende grootboekrekeningnummer wat aan het looncomponent gekoppeld moet worden. Indien deze nog niet in je rekeningschema is opgenomen dien je dit alsnog te doen (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Rekeningschema).

s

Nieuwe verzekeraar

Verzekeraar

Hier selecteer je de verzekeraar waarbij je een polis hebt afgesloten. Dit is alleen mogelijk voor verzekeraars waarmee Easyflex een samenwerking heeft. De opties worden getoond in het keuzemenu.

Naam

De naam van de verzekeraar wordt getoond. Indien gewenst kun je deze aanpassen.

Straat (verplicht)

Hier vul je het adres van de organisatie in.

Plaats (verplicht)

Hier vul je de plaats van de organisatie in.

Instellingen

Doelgroep

Hier wordt de doelgroep voor de betreffende verzekeraar getoond.

Autorisatie

Je kunt een autorisatierol vastleggen voor het toepassen van de betreffende verzekering bij flexwerkers. Wanneer je de optie aanvinkt, ben je verplicht een rol te selecteren. Wanneer je geen autorisatie verleent, heeft elke medewerker de rechten om de vastgelegde verzekering toe te passen. Wanneer je echter aan niemand deze rechten wilt toekennen, adviseren wij je een rol aan te maken en deze aan geen enkele medewerker toe te kennen.

Vertraging voor afmelden

Standaard wordt een flexwerker automatisch afgemeld op de einddatum zoals deze is vastgelegd bij de flexwerker (Frontoffice > Flexwerkers > Fiscaal - sociaal). Je kunt dit vertragen door het aantal dagen in te geven waarna een flexwerker moet worden afgemeld als einddatum is verstreken. Hierdoor heb je extra ruimte om te corrigeren als een flexwerker toch weer voor je gaat werken.

Let op: als er geen vertraging zit in het afmelden en een flexwerker gaat toch na één week weer werken dan is hij in het weekend niet verzekerd!

Let op: middels de signaleringslijst kun je flexwerkers signaleren die wel verzekerd zijn maar geen plaatsing hebben gedurende de periode dat hij verzekerd is. 

Communicatiemiddelen

Communicatiemiddel

Je vult het communicatiemiddel van de organisatie in. Dit kan een telefoon- of faxnummer zijn of een e-mail/webadres. Easyflex toont nu het soort communicatie.

Nummer/adres

Het telefoon- of faxnummer of e-mail/webadres van de organisatie wordt getoond, indien dit is vastgelegd. Afhankelijk van het communicatiemiddel wat je vastlegt.

Extra informatie

Indien je extra informatie hebt kun je dat in dit veld vastleggen.Onderhoud

Voor het vastleggen van een nieuwe polis activeer je de knop 'Nieuw'. Wil je een bestaande verzekering verwijderen dan activeer je de knop 'Verwijderen'.

Detailinformatie

Collectiviteit / polisnummer (verplicht)

In dit veld leg je de collectiviteit of het polisnummer vast. 
Het collectiviteitnummer van HollandZorg kan 4 cijfers of 8 cijfers (vanaf 2020) bevatten.

Naam / aanduiding (verplicht)

De naam of aanduiding van de verzekering.

Looncomponent (verplicht)

Hier selecteer je een looncomponent behorende bij de gekozen verzekering.

Status (verplicht)

Hier selecteer je de status van de verzekering. Wanneer je een verzekering passief maakt betekent dit dat je geen nieuwe afspraken bij een flexwerker kunt vastleggen. Je kunt bij reeds verwerkte urendeclaraties wel correcties uitvoeren en lopende verzekeringen blijven verlonen.

Berekening premie

Voor de berekening van de premie activeer je de knop 'Onderhoud'.

Onderhoud premie

Loonjaar

Hier selecteer je per welk loonjaar de verzekering in moet gaat. Standaard wordt het huidige kalenderjaar getoond.

Rekenwijze (verplicht)

In dit veld leg je de rekenwijze vast waarmee de verzekering met de flexwerker wordt verrekend. De keuzes worden onderhouden door Easyflex. Indien je kiest voor de rekenwijze 'Maandpremie' gelden onderstaande formules:

Toelichting week- en dagpremie Zorg en Zekerheid

Je legt de maandpremie vast die jaarlijks gecommuniceerd wordt door Zorg en Zekerheid. Easyflex berekent de bijbehorende weekpremie en dagpremie. De formules die hiervoor gebruikt worden zijn in overleg met Zorg en Zekerheid vastgesteld:

Weekpremie = maandpremie * 12 / 52
Dagpremie = weekpremie / 7
De week- en dagpremies worden altijd naar beneden afgerond

Toelichting week- en dagpremie HollandZorg

Je legt de maandpremie vast die jaarlijks gecommuniceerd wordt door HollandZorg. Easyflex berekent de bijbehorende weekpremie en dagpremie. De formules die hiervoor gebruikt worden zijn in overleg met HollandZorg vastgesteld:

Weekpremie = maandpremie * 3 / 13
Dagpremie = maandpremie / 30
De week- en dagpremies worden altijd naar beneden afgerond

Bedrag (verplicht)

Hier bepaal je welk bedrag aan de flexwerker wordt berekend.

Leeftijd

Premie inhouden vanaf

In dit veld leg je vast vanaf welke leeftijd de premie dient te worden ingehouden.

Leeftijd vaststellen

Er kunnen op diverse momenten leeftijden van flexwerkers worden vastgesteld. In dit veld dien je aan te geven wanneer de leeftijd van de flexwerker moet worden vastgesteld voor de verzekering. Je hebt de keuze uit:

  • Op de opgegeven datum
  • Op 1 januari
  • Op 31 december
  • Op eerste dag van de week
  • Op laatste dag van de week
  • Op eerste dag van de 4-weken periode
  • Op laatste dag van de 4-weken periode
  • Op eerste dag van de maand
  • Op laatste dag van de maand
  • Op eerste dag van het kwartaal
  • Op laatste dag van het kwartaal

Let op! Voor personen tot 18 jaar is zowel de HollandZorg Basisverzekering gratis als de aanvullende verzekering. Per de eerste van de maand volgend op de maand waarin ze 18 geworden zijn, worden ze premieplichting.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.