Skip to main content
Skip table of contents

BI > Sectoren hercoderen

Op dit tabblad kun je sectoren en sectorrisicogroepen hercoderen. Dit wil zeggen dat je kunt vastleggen welke 'oude' sector of sectorrisicogroep vervangen moet worden door welke 'nieuwe' sector of sectorrisicogroep. Na het vastleggen van de hercoderingen kun je middels het overzicht 'Sector hercoderen' de wijzigingen doorvoeren in nieuwe loon- en tariefafspraken in de plaatsingen en optioneel in de tarievenschema's.  Voor het wijzigen van de sectorrisicogroepen in de arbeidsovereenkomsten kun je gebruik maken van het overzicht 'Sectorrisicogroep hercoderen'.

Soort hercodering

Bovenin het scherm kun je een keuze maken tussen 'Sectoren' en 'Sectorrisicogroepen'. Deze keuze bepaalt welke hercoderingen getoond worden en voor welk type je nieuwe hercoderingen kunt vastleggen.

Overzicht hercoderingen

Op het scherm verschijnt een overzicht van alle hercoderingen die vastliggen voor sectoren óf voor hercoderingen, afhankelijk van je keuze bovenin het scherm. Door het activeren van de knoppen 'Nieuw' en 'Verwijderen' kun je hercoderingen toevoegen of bestaande hercoderingen verwijderen.

Nieuwe hercodering toevoegen

Als je klikt op de knop 'Nieuw' wordt een scherm geopend waarin je 2 sectoren selecteert: de 'Van sector' (oude sector) en de 'Naar sector' (nieuwe sector). Hetzelfde geldt voor de sectorrisicogroepen. Door het activeren van de zoekknop wordt een scherm getoond van alle sectoren of sectorrisicogroepen die geselecteerd kunnen worden.

Het is alleen toegestaan om de volgende 'koppelingen’ op basis van premiegroep te maken:

Van IBIIB naar IBIIB
Van periode/keten naar periode/keten
Van IA naar IA
Van IIA naar IIA
Van periode/keten naar IBIIB
Van IBIIB naar periode/keten
Van IA naar periode/keten
Van IIA naar periode/keten
Van periode/keten naar IA
Van periode/keten naar IIA

De hercodering houdt tevens rekening met het type medewerker. Wanneer je een sector/sectorrisicogroep hebt die alleen van toepassing is voor flexwerkers, dan kan deze niet verwijzen naar een sector/sectorrisicogroep die alleen voor vaste medewerkers van toepassing is. Hier moet dus een foutmelding op komen zodat je deze ongeldige situatie niet vast kan leggen. 

Een sector kan slechts één keer gekozen worden als 'Van sector'. Het is dus niet mogelijk om één oude sector te laten verwijzen naar meerdere nieuwe sectoren. Het is wel mogelijk om één sector meerdere keren vast te leggen als 'Naar sector'. Op die manier kun je dus meerdere oude sectoren naar één nieuwe sector laten verwijzen. Hetzelfde geldt voor de sectorrisicogroepen.

Hercodering verwijderen

Als je klikt op de knop 'Verwijderen' wordt de geselecteerde hercoderingsregel verwijderd.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.