Skip to main content
Skip table of contents

Beslissingsboom functiegroep

Easyflex onderhoudt de beslisboom voor de functiegroepen, conform de ABU cao. In deze cao gelden formele beslisregels ten aanzien van de functie-indeling van de door de uitzendkracht te verrichten werkzaamheden. De gekoppelde discipline aan de functie wordt bepaald door de Belastingdienst. De ABU cao hanteert dezelfde benamingen voor functieprofielen en disciplines, maar deze komen niet overeen met het raster dat verstrekt wordt door de Belastingdienst.

Door het beantwoorden van een drietal vragen, aan de hand van de functieniveaukenmerken, wordt de functiegroep bepaald.

Deze vragen zijn:

A > Wat is de kern van de aard van het werk?
B > Wat is het niveau van de vereiste kennis, vaardigheid en ervaring?
C > Wat is de mate van zelfstandigheid?

Aanpassen functiegroep

Je kunt bij het selecteren van een functie de functiegroep aanpassen. Easyflex toont altijd wat geadviseerd wordt, maar wanneer je de functiegroep aanpast, wordt jouw keuze toegepast. Indien het verschil tussen vraag A en B, B en C of A en C meer bedraagt dan één niveau, geeft Easyflex de melding 'verschil tussen antwoorden is te groot'. Je dient je antwoorden dan aan te passen. Het niveau dat twee of drie keer wordt aangegeven, wordt vastgesteld als de functiegroep waarin een functie wordt ingedeeld.

A > Wat is de kern van de aard van het werk?

1. Zeer eenvoudige werkzaamheden van nagenoeg hetzelfde karakter die zich in de regel steeds herhalen.
2. Eenvoudige werkzaamheden van wat verschillend karakter die zich in de regel steeds herhalen.
3. Eenvoudige werkzaamheden van een gevarieerd karakter die zich niet steeds volgens hetzelfde patroon herhalen.
4. Minder eenvoudige werkzaamheden van een gevarieerd karakter die zich weinig volgens hetzelfde patroon herhalen.
5. Moeilijkere werkzaamheden van een gevarieerd karakter die zich weinig volgens hetzelfde patroon herhalen.
6. Moeilijkere werkzaamheden die zich zelden volgens hetzelfde patroon herhalen.
7. Moeilijke werkzaamheden die zich zelden volgens hetzelfde werkpatroon herhalen.
8. Moeilijke werkzaamheden die zich zelden volgens hetzelfde patroon herhalen en bestaan uit een verscheidenheid van naar aard en doel verschillende activiteiten binnen een meer specialistisch vakgebied.
9. Specialistische en/of organisatorische/coördinerende werkzaamheden die bestaan uit een verscheidenheid van naar aard en doel verschillende activiteiten binnen een specialistisch vakgebied ("vakspecialist") resp. om integratie en aansturing van verschillende werkgebieden binnen een bepaald organisatorisch werkgebied vragen.

B > Bepaal niveau van vereiste kennis, vaardigheid en ervaring?

1. Waarvoor enige mate van vakkennis en vaardigheid/ervaring is vereist.
2. Waarvoor een gedeeltelijke vakkennis en daarbij behorende vaardigheid/ervaring is vereist.
3. Waarvoor enige mate van vakkennis en vaardigheid/ervaring is vereist.
4. Waarvoor een gedeeltelijke vakkennis en daarbij behorende vaardigheid/ervaring is vereist.
5. Waarvoor een gedeeltelijke tot volledige vakkennis en de daarbij behorende vaardigheid/ervaring is vereist.
6. Waarvoor volledige vakkennis en een ruime mate van vaardigheid/ervaring is vereist. Aanvullende vak/beroepsscholing op middelbaar niveau is wenselijk.
7. Waarvoor volledige vakkennis, een ruime mate van vaardigheid/ervaring en aanvullende vak/beroepsscholing op middelbaar niveau is vereist.
8. Waarvoor kennis, vaardigheden op hoger beroepsniveau zijn vereist.
9. Waarvoor kennis, vaardigheden op hoger beroepsniveau of academisch niveau zijn vereist.

C > Bepaal de mate van zelfstandigheid

1. De uitvoering van het werk vindt plaats op basis van gedetailleerde voorschriften/instructies en vrijwel altijd onder direct toezicht.
2. De uitvoering van het werk vindt plaats op basis van gedetailleerde voorschriften/instructies en vaak onder direct toezicht.
3. De uitvoering van het werk vindt plaats op basis van voorschriften/instructies, met een geringe mogelijkheid tot beïnvloeding van de eigen werkindeling en werkvolgorde.
4. De uitvoering van het werk vindt plaats op basis van voorschriften/instructies, waarbij in beperkte mate initiatief en inzicht wordt gevraagd v.w.b. de eigen werkindeling en werkvolgorde en het afstemmen daarvan op het werk van anderen.
5. De uitvoering van het werk vindt plaats op basis van meer globale voorschriften, instructies en aanwijzingen, waarbij in wat sterkere mate initiatief en inzicht wordt gevraagd v.w.b. de eigen werkindeling en werkvolgorde en de afstemming daarvan op het  werk van anderen.
6. De uitvoering van het werk vindt plaats op basis van meer globale voorschriften, instructies en aanwijzingen, waarbij een duidelijk beroep wordt gedaan op het zelfstandig kunnen regelen van de eigen werkzaamheden en de afstemming daarvan op het werk van anderen.
7. De uitvoering van het werk vindt plaats op basis van globaal omschreven voorschriften, instructies en aanwijzingen, waarbij een ruime mate van initiatief en zelfstandigheid wordt gevraagd in de vakuitoefening, het organiseren van de eigen werkzaamheden en het afstemmen daarvan op het  werk van anderen.
8. De uitvoering van het werk vindt plaats op basis van globaal omschreven voorschriften, instructies, aanwijzingen en/of richtlijnen, waarbij een ruime mate van zelfstandigheid wordt gevraagd in het organiseren van de eigen werkzaamheden en/of de werkzaamheden van anderen, alsmede het onderkennen en oplossen van meer specialistische vraagstellingen, het inschatten van ontwikkelingen e.d.
9. De uitvoering van het werk vindt plaats op basis van globale voorschriften en richtlijnen, waarbij een grote mate van zelfstandigheid wordt gevraagd in het organiseren van het eigen werk en/of het aansturen van anderen, alsmede het (vakmatig/organisatorisch) initiëren en ontwikkelen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.