Skip to main content
Skip table of contents

38. Versie en systeeminformatie

Informatie over het systeem en de versie van de App zijn op dit werkblad inzichtelijk. Linksbovenaan staat de datum en tijd van inladen gegevens door de App.

Versie historie

In deze tabel staan de meldingen die zijn opgelost in een bepaalde versie met een korte omschrijving.

Gebruikers

Systeeminformatie over alle gebruikers die toegang hebben tot de App.

Kalender

Per datum in de kalender worden eigenschappen berekend. De berekende eigenschappen zijn zichtbaar in deze tabel.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.