Skip to main content
Skip table of contents

35. Jaarrapportage relaties

Net als het voorgaande werkblad zijn hier de kosten, omzet, marge en uren voor het huidige jaar zichtbaar maar nu per afzonderlijke relatie. Standaard wordt het huidige jaar vergeleken met het vorige jaar.

Extra kolom

Met deze keuzelijst is het mogelijk om te selecteren welke extra kolom wordt toegevoegd aan de tabel als laatste kolom. Dit kan handig zijn voor een export van de gegevens in Excel formaat. De volgende kolommen kunnen worden toegevoegd:

  • Branche

  • Kwalificatie

  • Specialisme

  • Kent ons van

  • Reden samenwerking

Filters

  • Looncomponenttype : selecteer de gegevens waarin een bepaalde type looncomponent is gebruikt in de declaratieregels.

  • Looncomponent : selecteer de gegevens waarin een bepaald looncomponent is gebruikt.

Relaties (huidig jaar vs vorig jaar)

Per afzonderlijke relatie zijn de kosten, omzet, verloonde- en de gefactureerde uren en marge zichtbaar. ‘FW uren’ zijn de verloonde uren en ‘Uren’ zijn de gefactureerde uren.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.