Skip to main content
Skip table of contents

31. Jaarrapportage relaties

Net als het voorgaande werkblad zijn hier de kosten, omzet, marge en uren voor het huidige jaar zichtbaar maar nu per afzonderlijke relatie. Standaard wordt het huidige jaar vergeleken met het vorige jaar.

Relaties (huidig jaar vs vorig jaar)

Per afzonderlijke relatie zijn de kosten, omzet en marge zichtbaar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.