Skip to main content
Skip table of contents

34. Jaar rapportage

Dit werkblad toont de loonkosten, omzet, marge en het aantal gefactureerde uren voor het huidige jaar en vorige jaar. Standaard wordt het huidige jaar vergeleken met het vorige jaar. Maar het is ook mogelijk een ander jaar te selecteren bij 'Kalenderjaar' (of 'Loonjaar') en dan wordt dat geselecteerde jaar als huidige jaar genomen. Zo is het mogelijk om twee andere jaren met elkaar vergelijken.

Filters

  • Looncomponenttype : selecteer de gegevens waarin een bepaalde type looncomponent is gebruikt in de declaratieregels.

  • Looncomponent : selecteer de gegevens waarin een bepaald looncomponent is gebruikt.

Als de cellen met 'Omzet' of 'Uren' rood van kleur zijn is de huidige waarde kleiner dan de waarde van het vorige jaar. Groen is de kleur voor een stijging ten opzichte van het vorige jaar.

Rayon van relatie (huidig jaar vs vorig jaar)

Per afzonderlijk rayon zijn de cijfers zichtbaar. Als geen rayons in Easyflex zijn ingericht is deze tabel leeg

Locatie van relatie (huidig jaar vs vorig jaar)

Per afzonderlijk locatie zijn de cijfers zichtbaar.

Beheerdes van relatie (huidig jaar vs vorig jaar)

Per afzonderlijk relatie beheerder zijn de weekrapportage cijfers zichtbaar.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.