Skip to main content
Skip table of contents

27-08-2015 - Versie 2015-14

Belangrijke mededelingen

Schrijf u nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld u nu aan voor de webinar Easy update

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Laatst gewerkte dag in te geven bij opvolgend werkgeverschap

Verbeterd

Bewerken en corrigeren van urendeclaraties van een afgesloten loonjaar niet mogelijk

Overzicht SFU verbeterd

Weken van 'NBBU AOW (plus) fases' worden vanaf nu genummerd

Vanaf nu worden de filterinstellingen van datumvelden in het overzicht 'Memovelden' goed onthouden

Documenten bij 'Nog te behandelen documenten' van 6 maanden of ouder worden automatisch verwijderd

Opgelost

Instellingen van urenbestand definitie kunnen gewijzigd worden zonder foutmelding

Wijziging van 'reden einde contract' wordt weer juist opgeslagen

Einddatum van de arbeidsongeschiktheidsmelding verdwijnt wanneer hersteldmelding wordt ingetrokken


Belangrijke mededelingen

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld u nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Na een update gaan we iedere maandag om 10:00 uur van start met de webinar Easy update waarin we u in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld u aan om deel te nemen.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Laatst gewerkte dag in te geven bij opvolgend werkgeverschap

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Opvolgend werkgeverschap
Melding: 516663

Op 1 juli 2015 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd voor de WWZ. Eén van deze wijzigingen was de duur van de onderbreking tussen de verschillende fasen en ketens binnen het periode-/ketensysteem. De onderbreking is bij de ABU en NBBU van een X aantal weken naar 6 maanden veranderd. Om in maanden te kunnen rekenen is de exacte datum nodig waarop de flexwerker voor het laatst heeft gewerkt. Bij opvolgend werkgeverschap is tot nu toe uitgegaan van de laatste dag van de gewerkte week. Vanaf nu is het mogelijk om deze laatste dag te wijzigen naar een dag eerder in de week. Hiermee is de onderbreking van 6 maanden beter te achterhalen en is de advisering in Easyflex verbeterd.

Verbeterd

Bewerken en corrigeren van urendeclaraties van een afgesloten loonjaar niet mogelijk

Module: Frontoffice
Onderdeel: Correcties/Urendeclaraties
Melding: 517186

Voorheen konden urendeclaraties van een afgesloten loonjaar met de status 'Vervallen' en 'Wachten' nog word bewerkt en worden klaargezet voor verloning/facturatie. In de vorige versie is de loonverwerking aangepast waardoor het verlonen van urendeclaraties over afgesloten loonjaren niet meer mogelijk is. Echter konden de urendeclaraties nog wel worden klaargezet voor verloning. Dit is nu aangepast. Er wordt een melding getoond waarom het niet meer mogelijk is de urendeclaratie te bewerken en/of te corrigeren als het loonjaar is afgesloten.

Overzicht SFU verbeterd

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Naam overzicht: SFU
Melding: 517084

Het overzicht 'SFU' kan op twee manieren aangemaakt worden, namelijk met de verwerkingswijze 'alleen totale lonen' en 'details en totalen lonen'. In de berekening van het detail overzicht zat een fout waardoor het totaal van het detailoverzicht niet altijd correspondeerde met het totaal van het totaaloverzicht. Dit is aangepast.

Weken van 'NBBU AOW (plus) fases' worden vanaf nu genummerd

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerker
Tabblad: Cao-overige
Melding: 323913

Indien een flexwerker werkzaam was in de fase NBBU Fase 1 (AOW plus) of NBBU fase 2 (AOW plus) werden deze weken niet genummerd in het wekenscherm. Dit is verbeterd.

Vanaf nu worden de instellingen van datumvelden in het overzicht 'Memovelden' goed onthouden

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Memovelden
Melding: 503409

Indien er in het overzicht 'Memovelden' gekozen was voor een automatische filtering op een datumveld werd deze filterinstelling niet onthouden. Dit is opgelost.

Documenten bij 'Nog te behandelen documenten' van 6 maanden of ouder worden automatisch verwijderd

Module: Frontoffice
Onderdeel: Documentenbeheer
Tabblad: Nog te behandelen documenten
Melding: 516872

Vanaf nu worden documenten op het tabblad 'Nog te behandelen documenten' die 6 maanden of ouder zijn automatisch verwijderd. Dit zorgt ervoor dat het scherm sneller geopend wordt en documenten niet meer handmatig verwijderd dienen te worden.

Opgelost

Instellingen van urenbestand definitie kunnen gewijzigd worden zonder foutmelding

Module: Beheer
Onderdeel: Urenbestand-definities
Tabblad: Instellingen
Melding: 516994

Indien u bij de instelling van de urenbestand-definitie gekozen had voor 'plaatsing automatisch aanmaken' en dit vervolgens wijzigde naar 'niet aanmaken' werd er een foutmelding getoond. Dit is opgelost. Vanaf nu kunt u de instelling wijzigen zonder dat dit problemen oplevert.

Wijziging van 'reden einde contract' wordt weer juist opgeslagen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Cao-overige
Tabblad: Arbeidsovereenkomsten
Melding: 516959

Indien de reden van het beëindigen van een contract werd gewijzigd en dit contract opnieuw werd gearchiveerd, werd de beëindigingsreden niet goed opgeslagen. Dit is opgelost.

Einddatum van de arbeidsongeschiktheidsmelding verdwijnt wanneer hersteldmelding wordt ingetrokken

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Arbeidsongeschiktheid
Melding: 514010

Indien een flexwerker beter wordt gemeld verschijnt er een einddatum bij de arbeidsongeschiktheid. Indien de hersteldmelding ingetrokken wordt, werd deze einddatum niet verwijderd. Dit is opgelost. De flexwerker heeft na de intrekking weer de status ziek en verschijnt ook weer op het overzicht 'Arbeidsongeschiktheid'.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.