Skip to main content
Skip table of contents

26-08-2022 - Versie 2022-16

Bekijk hier de opname van deze Easy update: https://easyflex.webinargeek.com/watch/replay/1758775/ebc89d4e6c0808a0ee38666198210449/

Ook zijn de opnames te vinden op onze website https://www.easyflex.nl/easy-update/. Op deze manier kun je de opname(s) terugkijken wanneer dit voor jou het beste uitkomt.


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Mogelijkheid om te filteren op declaraties met de status 'Urendeclaratie ontbreekt'

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Melding: 538240

Vanaf nu is het mogelijk om via 'Frontoffice > Urendeclaraties' te filteren op de declaratiestatus 'Urendeclaratie ontbreekt'. 

Mergefields beschikbaar voor werkrooster

Module: Beheer
Onderdeel: Document Management
Tabblad: Templates
Melding: 538421, 538666

Op 1 augustus is de wet 'Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden' in werking getreden. Het doel van deze richtlijn is werknemers beter te informeren over hun arbeidsvoorwaarden en voorspelbare werktijden te bevorderen. Om dit te kunnen faciliteren zijn er nieuwe mergefields beschikbaar gesteld, waarmee het rooster uit de plaatsing kan worden weergegeven in bijvoorbeeld een plaatsingsbevestiging. Het rooster dient te zijn aangemaakt via 'Frontoffice > Relaties > Roosters'. 

De volgende mergefields kunnen worden gebruikt:

  • Procedures: (pl:roostercode), (pl:roosternaam)
  • Lijst: [pl.rl:werkrooster, lijst] , waarin de volgende attributen kunnen worden opgenomen: pl.rl:dag, pl.rl:aanvang, pl.rl:einde, pl.rl:soort, pl.rl:toelichting, pl.rl:percentage_fw, pl.rl:percentage_rl

Voor meer informatie omtrent het aanmaken van templates en de beschikbare mergefields kun je de procesbeschrijving 'Templates' raadplegen. 

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd

Verbeteringen met betrekking tot PAWW

Module: Backoffice
Onderdeel: Verloningen
Melding: 538380 + 538362

De volgende verbeteringen zijn toegepast op de PAWW-berekening:

  • Het wijzigen van het PAWW percentage in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Sociale verzekeringen' kan herrekend worden.
  • De Tijdspaarfonds-onderdelen zijn nu ook grondslag voor de compensatie en bijdrage PAWW. Voor werkmaatschappijen in sector 52 waar flexwerkers die tijdspaarfonds hebben en reeds zijn verloond met compensatie PAWW en bijdrage PAWW geldt dat deze flexwerkers kunnen worden herrekend.

PAWW herrekenen is niet mogelijk voor het aan- of uitzetten van PAWW. Is er dus in een verloning nog geen PAWW berekend maar had dit wel gemoeten? Dan dien je de declaraties zonder PAWW terug te boeken, pas daarna kun je de PAWW aanzetten en dan kun je de declaraties weer opboeken. Ook als er in een verloning onterecht wel PAWW berekend is terwijl dit niet had gemoeten, dien je eerst de declaraties terug te boeken terwijl de PAWW nog aan staat (in de sociale verzekeringen of bij de flexwerker) en pas na de terugboeking kun je de PAWW uitzetten en de declaraties opnieuw opboeken en verlonen.

Snellere verwerking urenbestanden

Module: Backoffice
Onderdeel: Urenbestanden
Melding: 538366

Grote urenbestanden worden vanaf nu sneller verwerkt.

Verbetering doorgevoerd in de pensioengrondslag voor StiPP

Module: Backoffice
Onderdeel: Verloning
Melding: 538212

Voor de bepaling van het aantal pensioengevende uren bij StiPP werd voor de reservering 'Arbeidsduurverkorting' en 'Extra reservering' niet gekeken naar de instelling 'Tellen uren tbv Loonaangifte’. Vanaf nu gebeurt dat wel. Als die instelling op 'Nee' staat, wordt er geen franchise op die uren toegepast, maar is het volledige bedrag grondslag en zijn de ADV-uren geen pensioengevende uren meer. Foute situaties in het verleden kunnen worden herrekend.

Opgelost

Ondanks actief contract toch signalering in urendeclaratie dat er geen contract is

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Urendeclaraties / Cao-overige
Melding: 538502

Als er geen arbeidsovereenkomst vastligt binnen een declaratie die je bewerkt, wordt er een melding in de declaratie getoond dat het nodig is om een nieuwe loon- en tariefafspraak en/of arbeidsovereenkomst aan te maken. Het kon echter gebeuren dat deze melding ook werd getoond in geval van een lopend contract. Dit is opgelost.

Geen ongeldige landcode meer via de CV-inlezer

Module: Frontoffice
Onderdeel: CV-inlezer
Melding: 535645

Via de CV-inlezer was het mogelijk een ongeldige landcode te krijgen waardoor het bij het aanmaken van de flexwerker ook daar fout werd vastgelegd. Dit is opgelost en kan niet meer voorkomen.

EF2GO

Eigen uursoorten toevoegen aan CAO-tool

Module: Beheer
Onderdeel: CAO-tool
Tabblad: Uursoorten beheren
Melding: 2826

Vanaf nu is het mogelijk om eigen uursoort(en) aan de CAO-tool toe te voegen. Ga naar 'Beheer > CAO-tool > Uursoorten beheren' en leg een nieuwe uursoort vast. In dit overzicht is het ook mogelijk om een uursoort op inactief te zetten.
Het is mogelijk om uursoorten vast te leggen die je wilt ontrafelen (looncomponent aan kunnen koppelen) of uursoorten die niet ontrafeld worden (zoals pauze uren).
Alleen de uursoorten die vastgesteld zijn in een cao worden in de urendeclaratie getoond.

Op tabblad 'Contracten' bij Flexwerkers is de volgorde van de contracten aangepast van nieuw naar oud.

Module: Mijn gegevens
Onderdeel: Contract gegevens
Tabblad: Contracten
Melding: 2870

De volgorde van de weergave van de contracten op tabblad ‘Contracten’ is aangepast van nieuw naar oud. Hierdoor zullen de meest recente contracten vanaf heden bovenaan staan.

Vervaldatum ondertekening bij 'Ondertekeningen > Ondertekeningen' is toegevoegd

Module: Ondertekeningen
Onderdeel: Ondertekeningen
Tabblad: Vervaldatum
Melding: 2885

Vanaf heden is de vervaldatum van de ondertekening toegevoegd aan de index van de ondertekeningen.

Zoeken op registratienummer bij starten ondertekening

Module: Ondertekeningen
Onderdeel: Ondertekeningen
Tabblad: Start ondertekening
Melding: 2887

Het is nu mogelijk om bij het starten van een ondertekening flexwerkers en relaties te zoeken op basis van een registratienummer. Zoeken op registratienummer is nu ook mogelijk bij het aanmaken van een nieuwe plaatsing, starten van een nieuwe aanmelding met een bekende flexwerker en bij de filtering van 'uren declareren'.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.