Skip to main content
Skip table of contents

24-10-2019 - Versie 2019-21


Belangrijke mededelingen

Nieuwe templates beschikbaar: Wijziging op NBBU overeenkomsten per 02-09-2019

De NBBU heeft een toevoeging op de overeenkomsten vanaf 02-09-2019. Deze documenten zijn in Easyflex toegevoegd, inclusief mergefields. Wil je deze gaan gebruiken? Kopieer ze dan vanuit de template bibliotheek. Hierna zijn ze beschikbaar om vanuit de frontoffice te gebruiken.
Kopiëren doe je vanuit 'Beheer > Documentmanagement > Templates > Bibliotheek'. Je herkent de documenten aan de datum 02-09-2019.

Mailserver aanpassing

Module: Beheer
Onderdeel: E-mailbeleid
Melding: 530648
Vanaf heden is het mogelijk in te stellen of e-mails namens Easyflex of je eigen domein verstuurd worden. Hierbij wordt het algemene e-mail adres gebruikt zoals deze is ingesteld bij 'Beheer > bedrijfsinstellingen > e-mailbeleid'. Deze instelling heeft invloed of e-mails als SPAM gezien worden of niet. Afhankelijk van of je SPF records zijn ingesteld of niet is hier alvast een keuze in gemaakt.

Vanaf heden is het mogelijk om handmatige e-mail via Easyflex te laten versturen. Wij adviseren Office 365 gebruikers om de instelling 'handmatige e-mail' op 'via mailserver Easyflex' te zetten bij 'Beheer > bedrijfsinstellingen > e-mailbeleid'.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Harmonisatie ABU en NBBU CAO: veld 'functiegroep' vanaf 30-12-2019 verplicht bij aanmaken van plaatsing

Module: Frontoffice
Onderdeel: Plaatsing
Melding: 530893

Bij het aanmaken van een plaatsing vanaf 30-12-2019 moet er een functiegroep geselecteerd worden wanneer er voor beloningssysteem 'uitzend cao' is gekozen.

Harmonisatie ABU en NBBU CAO: Opbouw tijd voor tijd in IA en IIA alleen nog in uren per 30-12-2019

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Saldigegevens
Melding: 530566

Volgens de nieuwe CAO mag de opbouw van tijd voor tijd alleen nog plaatsvinden in tijd. Hierdoor zal de opbouw van tijd voor tijd op de loonstrook vanaf 30-12-2019 alleen in uren weergegeven worden.

Loon overwerkuren automatisch laten sparen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Betalingen
Melding: 528714

Het is vanaf nu mogelijk om per flexwerker aan te geven dat overwerkuren automatisch moeten worden gespaard. Dit kun je doen door een vinkje te zetten bij 'Overwerkuren sparen' op tabblad 'Frontoffice > Flexwerker > Betalingen' bij de flexwerker. Wanneer je daarna uren ingeeft in de kolom 'Loon overwerkuren' zullen de uren automatisch op 'Sparen' gezet worden. Je kunt dit eventueel altijd nog handmatig per urenregel aanpassen naar 'Uitbetalen' via de knop 'Detail' in de urendeclaratie.

Om deze optie te kunnen gebruiken zal ook de bijbehorende autorisatie ingericht moeten worden. Je kunt dit terugvinden via 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > autorisatie betalingen'. 

Verbeterd

PDF openen en printen standaard met externe viewer

Module: Mijn gegevens
Tabblad: Werklocatie
Melding: 530850

Op het tabblad ‘Mijn gegevens > werklocatie’ kon je ervoor kiezen om PDF documenten te openen met een externe viewer. Vanaf nu is dit de standaard en worden PDF's niet meer binnen Easyflex geopend maar met een externe viewer zoals Adobe, Chrome of Edge. De viewer die hiervoor gebruikt wordt, is de viewer die als standaard staat ingesteld voor het besturingssysteem. In de meeste gevallen zal dit Adobe zijn maar indien er geen Adobe geïnstalleerd is opent Windows deze met Edge. De instelling op het tabblad ‘Mijn gegevens > werklocatie’ is vanaf nu ook niet meer beschikbaar.

Opgelost

Niet meer mogelijk om naar zelfde e-mail adres een flexwrapp uitnodiging te sturen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerker
Tabblad: Flexwrapp
Melding: 530531

Het gaf problemen met flexwrapp als een e-mailadres van een flexwerker door meerdere flexwerkers gebruikt werd. Er werd geen melding getoond dat het e-mail adres al in gebruikt is bij een andere flexwerker. Dit is opgelost.

Easyflex2GO

versie 0.0.0 t/m 0.0.0

Het is nu mogelijk om uren in een keer goed te keuren

Via ‘Uren Overzicht’ is het nu mogelijk om in een keer alle uren goed te keuren. Indien opgave van inlener en flexwerker verschillen worden de regels gemarkeerd. Voordat de uren definitief worden geaccordeerd krijg je een totaaloverzicht van de uren ter controle.

Er zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd

Er zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd bij onder andere: uren declareren, uren overzicht, reserveringen, ondertekenen en aanmeldingen.

Zoekmogelijkheid in de FAQ

Vanaf nu is het mogelijk om te zoeken in de FAQ.

Voorbereidingen gemaakt voor de koppeling met Valicare

Voor de koppeling met Valicare zijn instellingen klaargezet en screening mogelijkheden gemaakt.

De filtering bij de urendeclaraties is uitgebreid met de status ‘Verwerkt’

Bij ‘Uren declareren’ is het vanaf nu mogelijk om te filteren op de status van een declaratie.

Onderwerp van het document nu zichtbaar

Vanaf nu wordt het onderwerp getoond bij documenten bij de flexwerker en relatie en bij het starten van een ondertekening.

Verbetering in plaatsing van de ondertekening

De handtekening wordt nu zonder witruimtes geplaatst op het document bij gebruik van [signer.1] in het te ondertekenen document.

Verbetering in het ondertekenen van documenten

In sommige gevallen werden ondertekende documenten dubbel verstuurd naar Easyflex. Dit is opgelost.


DataView

versie 0.20

Afronding van uren voor de LIV regeling aangepast zodat deze nu aansluiten bij afronding gebruikt door het UWV.

Melding: 530462

De werkbladen met weekrapportages hebben kolommen voor loon belast en loon onbelast erbij gekregen. 

Melding: 530640

Hoofdletters in de namen van flexwerkers en relaties. 

Melding: 530870

Mogelijkheid om te switchen tussen weken en maanden bij werkblad Dashboard afgelopen jaren. 

Melding: 529186

Het dashboard afgelopen jaren werkt nu met het kalenderjaar ipv het loonjaar. 

Melding: 528433

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.