Skip to main content
Skip table of contents

24-03-2016 - Versie 2016-05

Belangrijke mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Statusupdate met betrekking tot de pensioenaanleveringen naar APG

Verbeterd

Sectornamen verkort voor betere leesbaarheid in de verschillende schermen


Belangrijke mededelingen

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Na een update gaan we iedere maandag om 10:00 uur van start met de webinar Easy update waarin we u in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld je aan om deel te nemen.

Statusupdate met betrekking tot de pensioenaanleveringen naar APG

Graag willen we je informeren over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de overgang van het oude naar het nieuwe systeem van APG.

Easyflex heeft het volgende inmiddels kunnen oplossen. De periodiciteiten voor elk aansluitnummer zijn nu omgezet bij APG. Easyflex zal voor al die gevallen de komende week de aanlevering opnieuw doen.

In Easyflex zijn de drie genoemde problemen van de vorige keer opgelost. De eerste melding had te maken met het niet meer over meerdere jaren kunnen aanleveren. Dit wordt nu gesplitst per loonjaar in een apart XML bestand welke wordt aangeleverd bij APG. De andere twee meldingen hadden betrekking op de verschillende datums die zijn geïntroduceerd door APG zoals de inkomstenverhouding. De datum selectie ging niet altijd goed door week 53 in 2015. Dit is inmiddels ook opgelost en worden met de heraanleveringen van komende week verwerkt bij APG.

In principe zijn alle aansluitnummers nu zichtbaar en gekoppeld aan Easyflex. Er worden op het moment van deze productie van Easyflex nog enkele aansluitingen gecontroleerd bij APG. De controle omvat of de laatste aansluitnummers in het systeem van APG daadwerkelijk correct staan gekoppeld aan het leveranciersnummer van Easyflex. Zodra dit is bevestigd, dan zal de pensioen heraanlevering voor deze klanten ook definitief worden uitgevoerd.

Verbeterd

Sectornamen verkort voor betere leesbaarheid in de verschillende schermen

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Algemeen / Loonbelasting / Sectorrisicogroepen / Sectoren / Sociale verzekeringen
Melding: 518314

De sectornamen zijn verkort voor betere leesbaarheid in de verschillende schermen in Easyflex. Het betreffen de volgende sectoren:

  1. 5 Hout(waren), emballage- en borstelind.
  2. 8 Groothandel hout en houtbereidingsind.
  3. 31 Overig personenvervoer land en lucht
  4. 32 Overig goederenvervoer land en lucht
  5. 35 Gezondheid, geestelijk/maatsch. bel.
  6. 48 Steen-, cement-, glas- en keram. ind.
  7. 62 Overheid, rijk, politie, recht. macht
  8. 64 Overheid, prov., gem. en waterschap.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.