Skip to main content
Skip table of contents

24-02-2022 - Versie 2022-04

De Easy update wordt periodiek toegelicht in een webinar op de laatste dinsdag van de maand om 10.00 uur. Je kunt je inschrijven op onze website via https://www.easyflex.nl/trainingen-en-webinars/. Tot dan!

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Inloggen met Microsoft (Azure AD)

Module: Beheer
Onderdeel: Inlogbeleid
Melding: 536736

Het inlogproces voor de Easyflex applicatie bestaat standaard uit login met gebruikersnaam, bedrijfsnaam en wachtwoord. Vanaf nu is het ook mogelijk om in te loggen met Microsoft. Hierdoor is het mogelijk om met het gebruikersaccount van je organisatie in te loggen in de verschillende Easyflex applicaties.

Wil je meer weten of direct gebruik maken van deze mogelijkheid? Klik dan hier voor de procesbeschrijving.

Uurloon uit urenbestand kan overgenomen worden in plaatsing bij het automatisch aanmaken van plaatsingen

Module: Beheer
Onderdeel: Urenbestand-definities
Tabblad: Algemeen
Melding: 537514

Wanneer bij 'Beheer > Urenbestand-definities' op tabblad 'Algemeen' is ingesteld dat er automatisch plaatsingen aangemaakt moeten worden is het vanaf nu ook mogelijk om het uurloon uit het urenbestand over te nemen in de plaatsing als 'Uurloon voor plaatsing'. Dit was voorheen niet het geval; wanneer je een plaatsing automatisch liet aanmaken via een urenbestand (en er was geen sprake van een loonschema) werd het minimum uurloon in de plaatsing toegepast.

Als je het uurloon uit het urenbestand wilt laten overnemen als uurloon in de plaatsing kun je in de urenbestand-definitie op tabblad 'Algemeen' een vinkje zetten bij 'Uurloon plaatsing a.d.h.v. eerste urenregel in urenbestand' (deze optie wordt pas beschikbaar als bij 'Plaatsingen aanmaken' is gekozen voor 'Automatisch aanmaken').

Let op:

  • Het uurloon dat op de eerste urenregel in het urenbestand staat zal worden toegepast. Stel dat er voor één flexwerker 2 urenregels aanwezig zijn in het urenbestand, en op de eerste regel staat een uurloon van 10,- en op de tweede regel een uurloon van 15,-, dan zal het 'Uurloon voor plaatsing' 10,- worden bij het automatisch aanmaken van plaatsingen. 
  • Het uurloon uit een loonschema heeft voorrang op het uurloon uit het urenbestand. Stel dat er in het urenbestand een loonschemacode is opgenomen, en het vinkje bij 'Uurloon plaatsing a.d.h.v. eerste urenregel in urenbestand' staat ook aan, dan zal in de plaatsing het uurloon uit het uurloonschema worden overgenomen en dus niet het uurloon uit het urenbestand.
  • Indien er in de urenbestand-definitie op tabblad 'Instellingen' afwijkende instellingen vastliggen voor één of meerdere relaties krijgen deze instellingen voorrang. Dit betekent dat wanneer het vinkje aan staat bij 'Uurloon plaatsing a.d.h.v. eerste urenregel in urenbestand', maar er voor de relatie in het urenbestand afwijkende instellingen vastliggen, het uurloon uit het urenbestand niet wordt overgenomen bij het automatisch aanmaken van plaatsingen. 

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Opgelost

In sommige gevallen kon er na een herrekening een verschuiving plaatsvinden van Aof uitkering naar Aof hoog

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Herrekenen verloningen
Melding: 537458

Wanneer bij een looncomponent bij 'Uitkering werknemersverzekeringen' de optie 'Ja' is geselecteerd wordt er een grondslag voor Awf laag en Aof uitkering berekend. Wanneer een verloning met dit looncomponent werd herrekend of er een extra verloning plaatsvond voor hetzelfde tijdvak, kon het voorkomen dat er een verschuiving plaatsvond van Aof uitkering naar Aof hoog en een verschuiving van Awf laag naar Awf hoog. Dit is opgelost. In sommige gevallen moet er herrekend worden om dit op te lossen. Indien hiervan sprake is heeft het Service Center hierover al contact met je opgenomen. 

Invoeren einddatum arbeidsmigrant is nu mogelijk als BSN nog niet is ingevuld

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Fiscaal-sociaal
Melding: 537363

Bij het vastleggen van de einddatum arbeidsmigrant werd een melding getoond dat het BSN-nummer niet mag worden verwijderd omdat er een plaatsing en/of verzekering is, terwijl het BSN-nummer nooit was ingegeven. Dit is opgelost.

Aftrekposten konden soms niet meer worden gewijzigd of verwijderd. Dit is opgelost.

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Fiscaal-sociaal
Melding: 537356

In bepaalde situaties kon het voorkomen dat een aftrekpost niet kon worden gewijzigd of verwijderd. Dit is opgelost.

EF2GO

Marketinggegevens beschikbaar op de flexwerkerkaart

#1335

Vanaf nu zijn de volgende velden toegevoegd aan de flexwerkerkaart:

- flexwerker kent ons van
- reden voor inschrijving
- wat deed de flexwerker voorheen
- eerste indruk

Indien in de selectietabellen in Easyflex (onder 'Beheer > selectietabellen') geen criteria zijn ingevuld is het bijbehorende veld niet beschikbaar.

Instellingen voor contractadvies en standaard leveringswijze beschikbaar op werkmaatschappij-niveau

#2074

Vanaf nu zijn de instellingen voor contractadvies en standaard leveringswijze ook beschikbaar op werkmaatschappij-niveau. Zo kan per werkmaatschappij worden bepaald of en hoe wordt afgeweken van de standaard instellingen. Ga naar 'Beheer > Bedrijfsinstellingen', kies de gewenste werkmaatschappij en wijzig de instellingen onder 'Plaatsing / Contract'.

Indien bij het aanmaken van een nieuwe plaatsing nog geen relatie of flexwerker is gekozen, wordt de standaard leveringswijze getoond zoals deze is ingesteld in de algemene instellingen. Zodra een relatie of flexwerker is gekozen wordt de instelling van de bijbehorende werkmaatschappij opgehaald.

Bijzondere loonheffingen 'alleen sociale verzekeringen met loonheffingskorting' en 'alleen sociale verzekeringen zonder loonheffingskorting' beschikbaar

#1748

Bij de loonopgave kan vanaf nu ook worden gekozen voor 'alleen sociale verzekeringen met loonheffingskorting' of 'alleen sociale verzekeringen zonder loonheffingskorting'. Met deze opties worden tijdens de verloning alleen de volksverzekeringen belast bij de werknemer en de werknemersverzekeringen bij de werkgever. Er wordt dus geen loonbelasting berekend. De nieuwe opties zijn alleen beschikbaar als dit in Easyflex beschikbaar is gesteld. Ga hiervoor in de Easyflex connector naar 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces' en vink 'alleen sociale verzekeringen' aan.

Toevoeging loon- en tariefafspraak met terugwerkende kracht in tijdsregistratie urendeclaraties

#2117

Wanneer met terugwerkende kracht een loon- en tariefafspraak wordt toegevoegd aan de plaatsing, wordt deze vanaf nu ook verwerkt in de openstaande tijdsregistratie urendeclaraties. Het is niet meer nodig nieuwe declaraties aan te maken bij het toevoegen van een loon- en tariefafspraak met terugwerkende kracht.

Tijdsregistratie urendeclaraties aanmaken bij accorderen plaatsing

#2037

De tijdsregistratie urendeclaraties werden alleen direct bij accorderen van de plaatsing aangemaakt wanneer dit was ingesteld in de plaatsing. Vanaf nu worden de declaraties ook direct aangemaakt wanneer het gebruik van tijdsregistratie urendeclaraties is ingesteld op bedrijfsinstellingen-, werkmaatschappij- of relatieniveau.

Tijdsregistratie urendeclaraties tot 3 maanden in het verleden

#2037

Bij het accorderen van een plaatsing met tijdsregistratie urendeclaraties en een startdatum in het verleden, worden vanaf nu automatisch declaraties klaargezet tot 3 maanden in het verleden.

Mogelijkheid om wachtwoord te tonen op het inlogscherm

#2115

Vanaf nu is het mogelijk het ingevoerde wachtwoord te tonen op het inlogscherm. In het invoerveld van het wachtwoord wordt een oogje getoond. Door op dit oogje te klikken wordt het ingevoerde wachtwoord voor de gebruiker zichtbaar. Door nogmaals op het oogje te klikken wordt het wachtwoord weer verborgen.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.