Skip to main content
Skip table of contents

23-12-2015 - Versie 2015-23

Belangrijke mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Rekenregels artiestenverloning 2016 en premiekortingen participatiewet bekend

Verbeterd

Minimumuurloon bij vakantiedagen reserveringen in combinatie met ET-uitruil

Opgelost

Locatie- en route informatie weer beschikbaar


Belangrijke mededelingen

Rekenregels artiestenverloning 2016 en premiekortingen participatiewet bekend

Voor het loonjaar 2016 zijn de rekenregels, af te dragen loonheffingen, voor de artiesten bekend gemaakt door de overheid. Voor de pro forma verloningen in Easyflex van een artiest wordt nu 36,55% loonheffingen gebruikt bij binnenlandse artiesten. De buitenlandse artiesten blijven 20% afdragen.

Verbeterd

Minimumuurloon bij vakantiedagen reserveringen in combinatie met ET-uitruil

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Tabblad: Reserveringen

Bij het reserveren van vakantiedagen in combinatie met ET-uitruil wordt er over het minimumuurloon opbouw gerealiseerd. Dit betekent dat er bij uitbetaling van de reserveringen ook minimumuurloon dient te worden gehanteerd. Dit is nu verbeterd door als een urendeclaratie uit 2016 voor het eerst wordt geopend, of deze wordt hersteld door op de knop 'Herstellen' te drukken, wordt voor een flexwerker met een actieve vaste beloning 'ET-uitruil' het uurloon in het tabblad 'Reserveringen' aangepast naar het minimumuurloon.
Gedurende het uitbetalen van bovenwettelijke vakantiedagen wordt bij flexwerkers met uitzendbeding (IA of IIA) er nog steeds uitgegaan van het bedrag in geld en is het aantal uren/minuten een schatting. Bij het uitbetalen van vakantiedagen voor iemand met een arbeidscontract (IB+IIB of Periode/Keten) wordt het aantal uren/minuten leidend. Het uit te betalen geldbedrag wordt dus anders als het uurloon wordt aangepast. Het geldbedrag aan opgenomen vakantiedagen is vervolgens een bron voor ruimte in de ET-uitruil routine.

Het uurloon van de uit te betalen reserveringen kan dus worden aangepast in de urendeclaratie. Dit heeft alleen invloed op de uitbetaling van de reserveringen en niet over de berekening van het bovenwettelijke deel dat direct wordt berekend en uitbetaald. De grondslag voor de ET-uitruil over de bovenwettelijke vakantiedagen veranderd hierdoor niet. De uitruil over de bovenwettelijke vakantiedagen wordt berekend aan de hand van het uurloon dat op dat moment geldt als uurloon voor de urendeclaratie.

Opgelost

Locatie- en route informatie weer beschikbaar

Module: Frontoffice / Beheer
Onderdeel: Locatie en route-informatie / Flexwerkers / Relaties / Locaties
Tabblad: Algemeen

Het opvragen van locatie- en route informatie was niet mogelijk. Dit is opgelost. Op alle plekken binnen Easyflex waar adresgegevens worden ingevoerd kunnen nu weer locatie gegevens worden opgevraagd.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.