Skip to main content
Skip table of contents

23-09-2022 - Versie 2022-18

Bekijk hier de opname van deze Easy update: https://easyflex.webinargeek.com/watch/replay/1759363/86a325336a53359754dbe54826c4f2a9/

Ook zijn de opnames te vinden op onze website https://www.easyflex.nl/easy-update/. Op deze manier kun je de opname(s) terugkijken wann­­­eer dit voor jou het beste uitkomt.


Belangrijke mededelingen

Nieuwe zoekbalk beschikbaar in de Easyflex Connector en andere handige zoektips

Sinds vandaag is er een handige zoekfunctie beschikbaar in Easyflex. Je vindt de zoekbalk rechts bovenin de Easyflex Connector. Je kunt hier zoeken op allerlei gegevens, zoals het registratienummer van flexwerkers en relatie, factuurnummer, voor- en achternaam, relatienaam, geboortedatum, etc. De functionaliteiten van de zoekbalk worden in de toekomst nog verder uitgebreid. Ook op andere plekken in Easyflex vind je zoekfunctionaliteiten terug. Hier lees je alles over slim en snel zoeken in Easyflex!

Connector versie 1, Windows 7 en Windows Server 2008 R2 worden niet meer ondersteund per 1 oktober 2022

Enige tijd geleden hebben we onze nieuwe Easyflex Connector versie 2 gelanceerd. Daarom gaan we de oude Easyflex Connector versie 1 uitfaseren per 1 oktober 2022. Als je momenteel nog gebruik maakt van de Connector versie 1 krijg je bij het openen van de Easyflex Connector automatisch een melding om de software te updaten. Op deze manier kun je heel eenvoudig updaten naar de nieuwste versie. Afhankelijk van hoe je (desktop) computer of laptop is ingericht, kan het zijn dat je voor het installeren van updates contact dient op te nemen met je systeembeheerder. Krijg je de melding niet of ondervind je andere problemen? Neem dan contact met ons op via support@easyflex.nl of de chat. We helpen je graag verder!

Ook ondersteunen we vanaf 1 oktober 2022 het gebruik van Windows 7 of Windows Server 2008 R2 niet meer. Als je deze besturingssystemen nog gebruikt kun je vanaf 1 oktober niet meer inloggen in Easyflex. Microsoft heeft de ondersteuning voor Windows Server 2008 R2 beëindigd per 14 januari 2020 en ook Windows 7 wordt sinds sinds deze datum niet meer ondersteund.

Nieuwe ABU templates beschikbaar

In verband met de nieuwe Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden die per 1 augustus in werking is getreden, heeft de ABU aangepaste modelovereenkomsten opgesteld en beschikbaar gesteld. Deze modelovereenkomsten zijn aangepast met Easyflex mergefields en zijn vanaf nu beschikbaar in de templatebibliotheek. 

In 'Beheer > Document management > Templates > Bibliotheek' kun je de templates die je wilt gaan gebruiken selecteren en kiezen voor 'Kopiëren'. De templates worden dan toegevoegd aan de lijst met templates die in de Frontoffice module van jouw werkmaatschappij beschikbaar zijn (tabblad 'Overzicht'). Het gaat om de volgende templates die je kunt herkennen aan onderstaande titel maar ook aan de datum van 19-09-2022.

Uitz. overeenkomst A met beding ABU bel (A-01 - Uitzendovereenkomst Fase A (Uitzendbeding) - ABU-(cao)beloning)
Uitz. overeenkomst A met beding INL bel (A-02 - Uitzendovereenkomst Fase A (Uitzendbeding) - Inlenersbeloning)
Uitz. overeenkomst fase A zonder beding (A-03 - Uitzendovereenkomst Fase A (Zonder uitzendbeding))
Uitzendovereenkomst fase B (A-04 - Uitzendovereenkomst Fase B)
Uitzendovereenkomst fase C (A-05- Uitzendovereenkomst Fase C)

Bevestiging van uitzending ABU beloning (A-11 - Bevestiging van uitzending - ABU-(cao-)beloning)
Bevestiging van uitzending INL beloning (A-12 - Bevestiging van uitzending - Inlenersbeloning)

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Landen met gedeeltelijke IBAN (experimenteel) toegevoegd voor betalingen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Betalingen
Melding: 538425

Bankrekeningnummers uit landen met een gedeeltelijke IBAN (experimenteel) kunnen nu ook worden toegevoegd als betaalrekening op het tabblad 'Flexwerkers > Betalingen'. Voor het vastleggen van een dergelijk bankrekeningnummer kies je bij betaalwijze voor 'Bank wereldwijd' en voeg je handmatig de BIC / SWIFT code in.

Let op! de bank brengt mogelijk transactiekosten in rekening voor betalingen wereldwijd.

Functienaam te zien bij 'Frontoffice > Urendeclaraties'

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Melding: 538701

Vanaf nu is het mogelijk de functienaam te zien  bij 'Frontoffice > Urendeclaraties' wanneer je met de cursor over de plaatsingsgegevens hovert. Dit is de functienaam uit de plaatsing te vinden op het tabblad 'Werk en Personeel'. Zo weet je zeker dat je de juiste plaatsing hebt geselecteerd.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Opgelost

Aanpassing in DigiZSM bericht naar UWV

Module: Backoffice
Onderdeel: Arbeidsongeschiktheid
Melding: 538753

Ziekmeldingen voor flexwerkers in fase 1-2 zonder uitzendbeding met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting (code 43 fase indeling F&Z) konden door een technische fout bij het UWV niet worden verwerkt door het UWV. Om die reden is er een tijdelijke aanpassing in het DigiZSM bericht, zodat de ziekmelding wel kan worden verwerkt door het UWV. De ziekmeldingen die tot nu toe niet verwerkt konden worden zullen door ons opnieuw worden aangeleverd bij het UWV, zodat deze alsnog worden verwerkt.

Meld- en werkadres uit aanvraag wordt correct weergegeven

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Aanvragen en plaatsingen
Melding: 538128

Het meld- en werkadres zoals geselecteerd in de aanvraag werd niet altijd correct weergegeven op tabblad 'Aanvragen en plaatsingen'. Dit is opgelost.

Invulbaar PDF-document inzien en genereren werkt weer

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Documenten / Cao-overige / Plaatsingen
Melding: 538719

Bij het genereren van een invulbaar PDF-document deed 'Toon document’ niets en bij het archiveren werd de melding “Document op server genereren is mislukt” getoond. Dit is opgelost. Het inzien en archiveren werkt weer.

Afwijkende factorafspraak t.b.v. margefacturatie in plaatsing werd niet altijd toegepast

Module: Frontoffice
Onderdeel: Plaatsingen
Tabblad: Factuurgegevens
Melding: 538745

Afhankelijk van de volgorde van vastlegging van loon- en tariefafspraken in de plaatsing kon het gebeuren dat niet de afwijkende factorafspraak in de plaatsing per loon- en tariefafspraak werd toegepast. Dit is opgelost.

EF2GO

Debiteurennummer automatisch toekennen in EF2GO

Module: Relaties
Onderdeel: Relaties en Nieuwe relatie
Melding: 2884

In Easyflex (bedrijfsinstellingen > debiteuren) kan worden ingesteld of een debiteurennummer automatisch wordt toegekend en/of een debiteurennummer mag worden gewijzigd. Vanaf nu worden deze instellingen in EF2GO gehonoreerd. Indien automatisch toekennen is ingeschakeld is bij het wijzigen van een relatie zonder debiteurennummer en bij het inschrijven van een nieuwe relatie (nadat de werkmaatschappij is gekozen) een checkbox aanwezig voor het toekennen van een debiteurnummer. Bij het opslaan van de relatie wordt dit nummer toegekend.

Wijziging tabbladen op de flexwerkerkaart, relatiekaart en plaatsingskaart

Module: Relaties, Flexwerkers, Plaatsingen
Onderdeel: Tabbladen
Melding: 2988

De opmaak van de tabbladen op de flexwerkerkaart, relatiekaart en plaatsingskaart is aangepast. Vanaf nu wordt alleen het icoon van het tabblad getoond. De naam van het tabblad wordt getoond wanneer met de muis over het icoon wordt bewogen.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.