Skip to main content
Skip table of contents

23-09-2021 - Versie 2021-19


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Mogelijkheid om per koppelpartner een (web- dataservice) key aan te maken 

Module: Beheer
Onderdeel: Administratie
Tabblad: Webservice
Melding: 527875

Vanaf heden is het mogelijk om per koppelpartner een unieke key te genereren en te beheren. Bij ‘Beheer > Administratie > Webservice’ maak je makkelijk een nieuwe licentie aan per koppelpartner. Reeds vastgelegde IP-adressen kun je kopiëren en aan de nieuwe licentie toewijzen. Vergeet niet aan je koppelpartner de (nieuwe) key door te geven. 

Bij opname vakantiedagen is er de mogelijkheid om eerste de bovenwettelijke vakantiedagen uit te betalen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Melding: 536221

Wanneer je voorheen een opname vakantiedagen opvoerde in de urendeclaratie ging dit van het 'totale saldo' af, en eerst van de wettelijke dagen. Vanaf nu kun je er ook voor kiezen om eerst de bovenwettelijke vakantiedagen op te nemen. In de urendeclaratie op tabblad 'Reserveringen' kun je hiervoor een vinkje zetten bij 'Eerst opname bovenwettelijk'. Op die manier worden in geval van opname van vakantiedagen (zowel via tabblad 'Urenspecificatie' als via tabblad 'Reserveringen') eerst de bovenwettelijke vakantiedagen opgenomen.

Verbeterd

Verbetering in verdeling WW-premie bij combinatie van afwijkende inkomstenverhoudingen (31)

Module: Backoffice
Onderdeel: Loonaangifte
Melding: 536182

Bij het verlonen van een looncomponenten met afwijkende inkomstenverhouding 31 én Loon SVW: Nee én de WW-premie instelling op 'Altijd laag', dan kon dit leiden tot een onjuiste verdeling van de grondslag WW-premie over de verschillende inkomstenverhoudingen. Dit is opgelost.

Mogelijkheid om looncomponenten (voor arbeidsongeschiktheid) uit te sluiten voor ET-uitruil

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Looncomponenten
Melding: 534122

Voor de ET-uitruil is de ruimte tussen het uurloon en het wettelijk minimumloon van belang. Indien er loon (arbeidsongeschiktheid) wordt uitbetaald onder het wettelijk minimumloon, dan kan dit zorgen voor een onjuiste berekening van de ruimte voor uitruil. Daarom kun je er vanaf heden voor kiezen om looncomponenten die je uitbetaalt onder het wettelijk minimumloon uit te sluiten voor ET-uitruil. In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten' kun je bij de looncomponenttypes 'Loon arbeidsongeschiktheid' en 'Loon verlaagde uurlonen' de instelling 'ET-uitruil' op 'Ja' of 'Nee' zetten. De default instelling voor het looncomponent 'Loon arbeidsongeschiktheid' is 'Ja; en voor 'Loon verlaagde uurlonen' is dat 'Nee'. 

Heb je weken in het verleden verloond waarbij dit is fout gegaan? Boek de betreffende week dan eerst helemaal terug naar 0. Daarna kun je de week opnieuw verlonen met de instelling van het looncomponent op 'Nee'. Dit is de enige juiste wijze om tot een juiste, nieuwe loonstrook te komen! De terug- en opboeking in 1 verloningsrun verwerken of herrekenen van de declaratie levert geen mutatie op!

Opgelost

Optie ‘declaratie vullen en accorderen’ bij vaste medewerkers met vast loon werkt weer

Module: Frontoffice
Onderdeel: Vaste medewerkers
Tabblad: Tewerkgesteld > Urendeclaraties
Melding: 536501

Bij een vaste medewerker waarbij gebruik wordt gemaakt van het looncomponent ‘vast loon’, die alleen beschikbaar is voor vaste medewerkers werkte de optie ‘declaratie vullen en accorderen’ (in de plaatsing) niet goed. De ingevulde uren werden niet gevuld in de urendeclaraties. Dit is opgelost.

Toevoegen of verwijderen van kostenplaatsen bij de webservice gebruiker wordt weer goed opgeslagen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Webservices
Melding: 536548

Als er bij de relatie veel kostenplaatsen zijn en je wilt bij een webservice gebruiker bepalen tot welke kostenplaatsen die gebruiker toegang heeft dan werden wijzingen hierin niet goed opgeslagen. Dit is opgelost.

EF2GO

Lijst met flexwerkers die gekoppeld zijn aan een label

#607
In Beheer > Planning > Labels is het nu mogelijk om een lijst te zien van flexwerkers die aan een label gekoppeld zijn. Het is ook mogelijk om een flexwerker hier te ontkoppelen van een label.

Meld- en werkadressen aan dienst koppelen in planning

#1227 - #1124
Vanaf heden is het mogelijk om een vastgelegd meld- en werkadres aan een dienst te koppelen door deze te selecteren in het aanmaken tabblad. Na publiceren van de dienst is het meld- en werkadres zichtbaar voor de flexwerker en relatie. Indien er gegevens aanwezig zijn in de velden ‘Bijzonderheden’ en ‘Bereikbaarheid’ worden deze aan de flexwerker getoond.

Nieuwe lay-out bedrijfsinstellingen

#926
De lay-out van de bedrijfsinstellingen is aangepast. Door deze nieuwe stijl is het wisselen tussen tabbladen niet meer nodig. Ook is een zoekfunctie toegevoegd waarmee eenvoudig instellingen kunnen worden gevonden. Met deze zoekfunctie wordt gezocht op instelling en op onderwerp. Indien de zoekterm voorkomt in het onderwerp worden alle onderliggende instellingen getoond.

Opnieuw aanmaken van (plaatsings)documenten

#1340
Vanaf nu is het mogelijk om een (plaatsings)document opnieuw aan te maken in EF2GO.

Kostenplaatsen en meld-/werkadressen verwijderen op de relatiekaart

#1356
Op het tabblad 'kostenplaats - meld/werkadres' op de relatiekaart was het enkel mogelijk de kostenplaatsen en meld-/werkadressen in EF2GO in te zien, toe te voegen en te wijzigen. Vanaf nu kunnen de kostenplaatsen en meld-/werkadressen ook worden verwijderd.

Memovelden in de aanmelding: Instelling zichtbaarheid per relatie

#1445
In de werkmaatschappij-instellingen kan worden ingesteld welke memovelden beschikbaar zijn in de aanmelding. Hier is het ook mogelijk in te stellen dat het memoveld alleen bij specifieke relaties wordt getoond. Door een fout werkte deze instelling per relatie niet meer. Dit is nu opgelost.

Marokkaans en Turks toegevoegd aan de vertaaltabel

#1452
In de vertaaltabel onder 'Beheer > vertalingen' zijn 2 nieuwe vertaalmogelijkheden toegevoegd: Marokkaans en Turks. In deze vertaalvelden kun je je eigen vertalingen opnemen.

Uitbreiding filtermogelijkheden in tijdsregistratie urendeclaratie overzicht

#1457
In het tijdsregistratie urendeclaratie overzicht is het vanaf nu ook mogelijk te filteren op de import status van de urenbriefjes. Indien wordt gefilterd op 'in behandeling bij flexwerker' en 'in behandeling bij relatie' worden de urenbriefjes die al zijn geïmporteerd in Easyflex automatisch uit het overzicht gefilterd.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.