Skip to main content
Skip table of contents

23-06-2023 - Versie 2023-13Belangrijke mededelingen

Cao wijzigingen 1 juli 2023

De cao wijzigingen van 1 juli 2023 komen steeds dichterbij. Er zijn een aantal stappen die je zelf dient uit te voeren en het is van groot belang dat je deze stappen uitvoert vóór de eerste verloning van loontijdvakken waarin de maand juli valt. Hier vind je de procesbeschrijvingen van de cao wijzigingen. Neem alle onderliggende pagina's door, zodat je weet wat je dient aan te passen. Denk aan het inrichten en wijzigen van de AZV premie, het vervallen van de wachtdagcompensatie, gevolgen door ziekte bij het uitzendbeding en de wijzigingen in de pensioenwet.

Wist je dat het ook mogelijk is om de inrichting door ons uit te laten voeren? Stuur de ingevulde en ondertekende opdrachtbevestiging naar easy2serve@easyflex.nl en wij plannen de opdracht voor je in. Download hier de order "Opdrachtbevestiging CAO wijziging 1-7-2023".

Heb je de webinar van 22-06 gemist? Stuur dan een mail naar processen@easyflex.nl en ontvang de opname van de webinar. De kosten hiervoor bedragen €99,- (exclusief btw). Zo zorgen we er samen voor dat je optimaal voorbereid en zorgeloos de aankomende cao-wijzigingen tegemoet gaat.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Mogelijkheid om inline bestanden voor document scanning te negeren

Module: Beheer
Onderdeel: Document management
Tabblad: Scanners
Melding: 540105

Vanaf nu is het mogelijk om inline bestanden voor document scanning te negeren. Inline bestanden zijn bijvoorbeeld afbeeldingen welke niet in een bijlage staan van een e-mail, maar bijvoorbeeld in de tekst of handtekening. Dit kan voor vervuiling zorgen bij de 'Nog te behandelen documenten' bij 'Frontoffice > Documentbeheer'. Bij 'Beheer > Document management > Scanners' kun je hiervoor de instelling 'Inline bestanden negeren' aanzetten.

Vermelding op loonspecificatie en jaaropgave indien er geen pensioen is opgebouwd

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Loonspecificaties / Jaaropgaven
Melding: 540101

In verband met de wijzigingen in de pensioenwet per 1 juli aanstaande wordt er vanaf vandaag een melding op de loonspecificatie en jaaropgave getoond indien er voor de flexwerker geen pensioenopbouw heeft plaatsgevonden in het betreffende loontijdvak of loonjaar.
Op de loonspecificatie komt bij de 'Toelichting' de volgende tekst te staan: Er is in deze periode geen ouderdomspensioen in het kader van de Pensioenwet opgebouwd. Op de jaaropgave komt de volgende tekst te staan: Er is in het loonjaar 2023 geen ouderdomspensioen in het kader van de Pensioenwet opgebouwd.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd

Verbetering filter declaratiestatus

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Onderdeel: Filter declaratiestatus
Melding: 540110

De declaratiestatus filter in 'Frontoffice > Urendeclaraties' is verbeterd. Vanaf nu is het mogelijk om de declaratiestatus filters te combineren met de filters 'Met opmerking' en 'Signaal actief'. Zo krijg je bijvoorbeeld alleen declaraties met de status 'Wachten' en 'Met opmerking'.

Opgelost

Verkeerde bepaling contractindicaties in loonaangifte en loonspecificaties

Onjuiste contractindicaties bij wijzigingen in de arbeidsovereenkomst
Module: Backoffice
Onderdeel: Loonaangifte
Melding: 539977

Bij flexwerkers waarbij de arbeidsovereenkomst tijdens het aangiftetijdvak werd gewijzigd werden in sommige gevallen de verkeerde contractindicaties in de loonaangifte meegestuurd. Dit is opgelost. Vanaf nu wordt er voor de contractindicaties weer gekeken naar de situatie op de eerste dag van het aangiftetijdvak. Flexwerkers waar het eerder fout is gegaan, kunnen worden herrekend. In de eerstvolgende loonaangifte wordt er een correctiebericht verzonden.

EF2GO

Aftrekposten inzien, toevoegen, wijzigen en verwijderen in EF2GO

Module: Flexwerkers
Tabblad: Fiscaal-sociaal
Melding: EF2GO-4560

Vanaf nu kunnen in EF2GO alle aftrekposten van flexwerkers worden ingezien, toegevoegd, gewijzigd en verwijderd. Deze aftrekposten zijn beschikbaar op de flexwerkerkaart op het tabblad 'fiscaal-sociaal'.

Het publiceren van documenten aan flexwerkers is vanaf nu mogelijk voor alle documentsoorten

Module: Flexwerkers
Tabblad: Documenten
Melding: EF2GO-4410

Wanneer het tabblad 'documenten' in de instellingen beschikbaar is gesteld, dan zijn voor de flexwerker alle documenten zichtbaar die gepubliceerd zijn. Vanaf nu is het mogelijk alle soorten documenten te publiceren.

Alleen beschikbare documenttemplates kunnen worden geselecteerd in EF2GO

Module: Algemeen
Onderdeel: Documenten
Melding: EF2GO-4889

Voorheen werden alle documenttemplates getoond in EF2GO. Wanneer een niet-beschikbaar template werd gekozen volgde een foutmelding bij het genereren van het document. Vanaf nu worden alleen de beschikbare templates getoond in EF2GO.

Lijstview voor flexwerkers van te accepteren diensten binnenkort beschikbaar in de EF2GO app

Module: EF2GO app
Tabblad: Planning
Melding: EF2GO-5002

In de EF2GO app is binnenkort voor de flexwerker bij het menu-item 'Planning' een nieuw tabblad toegevoegd. Je kunt nu naast de bestaande agendaweergave kiezen voor het tabblad 'Ingepland'. Op dit tabblad ziet de flexwerker in een lijst view op welke diensten hij/zij is ingepland. In deze view kan de flexwerker ook meteen de diensten accepteren of weigeren. Daarnaast is er een optie om te filteren op enkel 'Te accepteren diensten'. Hierbij worden alleen de diensten die geaccepteerd moeten worden getoond.

Automatisch inplannen

Module: Planning
Tabblad: Automatisch inplannen
Melding: EF2GO-2223

Met automatisch plannen kan je flexwerkers die het beste matchen op de wegingen die je hebt ingesteld automatisch laten inplannen op een dienst.

In ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemene instellingen’ onder het tabblad ‘Planning’ kan je ‘Mag automatisch inplannen gebruiken’ op Ja zetten.
Vervolgens kun daaronder de wegingen aanpassen bij de instelling ‘Wegingen voor auto-planning’. Hier geef je een waarde op tussen de 0 en 10 waarbij 10 het belangrijkste is en 0 niet belangrijk. Via de informatie tooltip kan je aanvullende informatie terugvinden. Je kan de waarde aanpassen door het blauwe bolletje te slepen, of te klikken in de balk.
Kijk voor meer info in de FAQ.

Export van planning door relatie

Module: Planning
Tabblad: Planbord relatie
Melding: EF2GO-4827

Vanaf heden kan een relatiegebruiker ook een export maken in excel van het planbord. De relatie krijgt dan een export van alle velden die beschikbaar zijn gesteld voor de relatie.
Het betreft een vooraf gespecificeerde set aan data, dit in tegenstelling tot de intercedent die zelf kan bepalen welke kolommen geëxporteerd worden.

Flexwerker kan diensten toevoegen aan eigen agenda

Module: Planning
Tabblad: Planbord Flexwerker
Melding: EF2GO-5017

Een flexwerker kan een dienst waarop deze is ingepland nu met 1 druk op de knop vanuit de EF2GO app of het portaal in de eigen agenda zetten.

Planning afschermen per gebruiker

Module: Beheer
Tabblad: Gebruiker
Melding: EF2GO-3517

Op gebruikersniveau kun je nu aangegeven of een gebruiker met gebruikersrol intercedent of relatie, planning mag gebruiken. Dit kun je instellen in ‘Beheer > Gebruiker > Instellingen > Gebruiker > Mag planning gebruiken.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.