Dit werkblad toont de personen die nog niet de LIV of jeugd-LIV hebben gehaald maar wel de potentie hebben om te voldoen.

Dis is mogelijk door deze personen meer uren te laten maken om te voldoen aan de uren eis van 1248 uur. Of een wijziging van het uurloon waardoor ze in aanmerking komen voor de LIV- of jeugd-LIV regeling. Tot 1 mei van een jaar worden de gegevens van het vorige jaar getoond, erna worden de gegevens van het huidige jaar getoond.

Filter

 • LIV gehaald : als je ja kiest worden alleen de personen getoond waarvan met grote zekerheid verwacht wordt dat ze voldoen aan de uren- en de uurloon grens.
 • Jeugd LIV gehaald : als je ja kiest worden alleen de personen getoond waarvan DataView met grote zekerheid verwacht dat ze voldoen aan eisen van de Jeugd-LIV.
 • Jeugd LIV leeftijd : als een leeftijd wordt geselecteerd ziijn enkel de personen die binnen de leeftijdscategorie vallen zichtbaar. In de spreidingsplot grafiek zijn de grenzen die horen bij die specifieke leeftijd categorie zichtbaar.
 • Werkmaatschappij FW : dit is een filter op de werkmaatschappij van de flexwerker. Niet op de werkmaatschappij van de urendeclaratieregels die zijn verwerkt.
 • Bedrijfsnaam : hier kan een selectie op relaties worden gemaakt.

Flexwerkers die in<Jaar> (Jeugd-)LIV kunnen halen

De twee tabellen tonen de personen die de potentie hebben om de LIV of Jeugd-LIV regeling te behalen.

 • Reg. nr. (FW) : het Easyflex registratie van de flexwerker.
 • Flexwerker : de naam van de flexwerker.
 • Status FW : de Easyflex status van de flexwerker.
 • LIV uren : een omschrijving van hoeveel uren DataView nog verwacht van de persoon tot aan het einde van het jaar. Als het aantal gewerkte uren meer is dan 0 en het aantal verwachte uren is ongelijk aan het aantal gewerkte uren dan wordt een melding getoond.
 • (Jeugd-) LIV score : dit is score volgens DataView, de waarde is 100% als de LIV is behaald. Op dit werkblad zijn alleen personen zichtbaar als de score lager is dan 100%.
 • Verwachte uren : het aantal uren dat wordt verwacht voor de persoon tot aan het einde van het jaar.
 • Urenmutatie (niet voor Jeugd-LIV) : dit is het aantal uren dat de persoon nog moet werken om te voldoen de uren eis van 1248 uur. Er is geen ureneis voor de Jeugd-LIV.
 • Loonmutatie per uur : dit is het bedrag waarmee het gemiddeld uurloon over het jaar moet wijzigen, het gaat om de uren vanaf 1 januari van het jaar.
 • Opbrengst per uur : dit is een inschatting van de opbrengst per gewerkt uur als de persoon voldoet aan de uren- en/of uurloon mutatie.
 • Kosten mutatie : dit zijn de (netto) kosten voor een werkgever om de persoon aan de LIV te laten voldoen. Als een persoon nog 12 uur moet werken en zijn gemiddeld uurloon is 9,92 euro. Dan zijn de kosten 12 * 9,92 = 119,04. De extra werkgeverlasten zoals sociale verzekeringen en reserveringen zijn niet meegerekend in deze kosten. Het is een indicatie, als de kosten worden vermenigvuldigd met een kostprijsfactor komt er een realistischer waarde uit.
 • Max opbrengst : het maximum subsidie bedrag.
 • Bruto opbrengst na mutatie : dit is de totale opbrengst, dus de LIV uurbijdrage vermenigvuldigd met het totaal aantal uren (maar nooit meer dan het maximum). Als iemand 1236 uur heeft gewerkt om de hogere LIV vergoeding van 1,01 euro per uur te behalen is de opbrengst: 1248 * 1,01 = 1260,48 euro.  De achtergrondkleur van deze kolom is wit/groen of rood. De kleur geeft een indicatie of de kosten van de mutatie (incl. sociale verzekeringen / reserveringen) wel opwegen tegen de opbrengsten.
  • Groen : de bruto opbrengst is groter dan 1.7 maal de kosten van de mutatie.
  • Wit : de bruto opbrengst is tussen 1.6 ~ 1.7 maal de kosten van de mutatie.
  • Rood : de bruto opbrengst is kleiner dan 1.6 maal de kosten van de mutatie. Dus waarschijnlijk zijn de kosten hoger dan de opbrengsten.

Kosten van de mutatie berekenen

De formule voor het berekenen van de kosten voor de volwassen LIV: (liv-uren-te-weinig * liv-gemiddeld-uurloon) + (liv-loonwijziging-per-uur * liv-uren-grens)

Voorbeeld van een persoon die recht heeft op volwassen LIV in 2019, maar er kan meer worden verdiend als het gemiddelde uurloon met 0,15 euro daalt voor deze persoon. Als je een lager loon krijgt dan wordt de LIV subsidie hoger. Het gemiddeld uurloon is 11,22 en als het gemiddelde uurloon 11,07 of lager is dan is meer LIV subsidie. De verwachte uren van deze persoon zijn 1049 uur, dat is 1248 - 1049 = 199 uur te weinig voor de LIV.

(199 uren * 11,22) + (1248 * -0,15 euro) = 2232,78 + (-187,2) = 2045,58 euro zijn de kosten van loon mutatie

(Jeugd)-Huidige en maximale opbrengst

Deze grafiekken sommeren per flexwerker beheeder de huidige opbrengst voor de LIV (= rode strepen) en de maximale opbrengst die gehaald kan worden. De maximale opbrengst zijn de blauwe balken.

KPI

De KPI's rechtsonderaan tonen de maximale opbrengst voor de (jeugd-)LIV als alle mogelijke mutaties worden doorgevoerd, in euro's en in een percentage.