Skip to main content
Skip table of contents

26. LIV Acties

Dit werkblad toont de flexwerkers die nog niet de LIV of jeugd-LIV hebben gehaald maar wel de potentie hebben om dat te doen. 

Filter

 • LIV gehaald : worden alleen de personen getoond waarvan met grote zekerheid verwacht wordt dat ze voldoen aan de uren- en de uurloon grens of iedereen.

 • Jeugd LIV gehaald : worden alleen de personen getoond waarvan DataView met grote zekerheid verwacht dat ze voldoen aan eisen van de Jeugd-LIV of iedereen.

 • Jeugd LIV leeftijd : als een leeftijd wordt geselecteerd ziijn enkel de personen die binnen de leeftijdscategorie vallen zichtbaar. In de spreidingsplot grafiek zie je dan ook de grenzen die horen bij die specifieke leeftijd categorie.

 • Werkmaatschappij FW : dit is een filter op de werkmaatschappij van de flexwerker. Niet op de werkmaatschappij van de urendeclaratieregels die zijn verwerkt.

 • Bedrijfsnaam : hier kan een selectie op relaties worden gemaakt.

Flexwerkers die in<Jaar> (Jeugd-)LIV kunnen halen

De twee tabellen tonen de personen die de potentie hebben om de LIV of Jeugd-LIV regeling te behalen.

 • Reg. nr. (FW) : het Easyflex registratienummer van de flexwerker.

 • Flexwerker : naam van de flexwerker.

 • Status FW : de Easyflex status van de flexwerker.

 • LIV uren : een omschrijving van hoeveel uren DataView nog verwacht van de flexwerker tot aan het einde van het jaar. Als het aantal gewerkte uren meer is dan 0 en het aantal verwachte uren is ongelijk aan het aantal gewerkte uren dan wordt een melding getoond.

 • (Jeugd-) LIV score : dit is score volgens DataView, de waarde is 100% als de LIV is behaald. Op dit werkblad zijn alleen de flexwerkers zichtbaar met een score lager dan 100%.

 • Verwachte uren : het aantal uren dat wordt verwacht voor de flexwerker tot aan het einde van het jaar.

 • Urenmutatie (niet voor Jeugd-LIV) : dit is het aantal uren dat de flexwerker nog moet werken om te voldoen de uren eis van 1248 uur. Er is geen ureneis voor de Jeugd-LIV.

 • Loonmutatie per uur : dit is het bedrag waarmee het gemiddeld uurloon over het jaar moet wijzigen, het gaat om de uren vanaf 1 januari van het jaar.

 • Opbrengst per uur : dit is een inschatting van de opbrengst per gewerkt uur als de flexwerker voldoet aan de uren- en/of uurloon mutatie.

 • Kosten mutatie : dit zijn de (netto) kosten voor een werkgever om de flexwerker aan de LIV te laten voldoen. Als een flexwerker bijvoorbeeld nog 12 uur moet werken en zijn gemiddeld uurloon is 9,92 euro. Dan zijn de kosten 12 * 9,92 = 119,04 euro. De extra werkgeverlasten zoals sociale verzekeringen en reserveringen zijn niet meegerekend in deze kosten.

 • Max opbrengst : het maximum subsidie bedrag.

 • Bruto opbrengst na mutatie : dit is de totale opbrengst, dus de LIV bijdrage per uur vermenigvuldigd met het totaal aantal uren (maar nooit meer dan het maximum). Als een flexwerker 1236 uur heeft gewerkt om de hogere LIV vergoeding van 1,01 euro per uur te behalen is de opbrengst: 1248 * 1,01 = 1260,48 euro.  De achtergrondkleur van deze kolom is wit, groen of rood. De kleur geeft een indicatie of de kosten van de mutatie (incl. sociale verzekeringen en opbouw reserveringen) wel opwegen tegen de opbrengsten.

  • Groen : de bruto opbrengst is groter dan 1.7 maal de kosten van de mutatie.

  • Wit : de bruto opbrengst is tussen 1.6 ~ 1.7 maal de kosten van de mutatie.

  • Rood : de bruto opbrengst is kleiner dan 1.6 maal de kosten van de mutatie. Dus waarschijnlijk zijn de kosten hoger dan de opbrengsten.

Kosten van de mutatie berekenen

De formule voor het berekenen van de kosten voor de LIV: (liv-uren-te-weinig * liv-gemiddeld-uurloon) + (liv-loonwijziging-per-uur * liv-uren-grens)

(Jeugd)-Huidige en maximale opbrengst

Deze grafieken sommeren de huidige opbrengst voor de LIV (= rode strepen) en de maximale opbrengst die gehaald kan worden. De maximale opbrengst zijn de blauwe balken.

KPI

De KPI's rechtsonderaan tonen de maximale opbrengst en kosten voor de (jeugd-)LIV als alle mogelijke mutaties worden doorgevoerd, in euro's en in een percentage.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.