Skip to main content
Skip table of contents

21-12-2017 - Versie 2017-27

Belangrijke mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Nieuw

Webservice/dataservice documentatie aangepast

De jeugdsalarissen van de ABU CAO zijn per 01-01-2018 aangepast conform CAO wijziging

Verbeterd

Ordening van flexwerkers op www.inlener.com verbeterd

Verloonde uren vanaf nu afgerond in plaats van afgekapt


Nieuw

Webservice/dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze webservice en dataservice is aangepast. De actuele versie kan gedownload worden in ons handboek bij 'Downloads > Easyflex documenten'.

De jeugdsalarissen van de ABU CAO zijn per 01-01-2018 aangepast conform CAO wijziging

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relatie / Flexwerker
Tabblad: Tewerkgesteld
Melding: 522914

De percentages van de jeugdsalarissen van de ABU CAO zijn met ingang van 01-01-2018 in de ABU CAO gewijzigd. Deze wijzigingen zijn ook doorgevoerd in Easyflex.

Verbeterd

Ordening van flexwerkers op www.inlener.com verbeterd

Op www.inlener.com worden urendeclaraties van de flexwerker getoond. Indien er meerdere flexwerkers waren met dezelfde achternaam was de ordening van de urendeclaraties niet altijd juist. Dit is aangepast.

Verloonde uren vanaf nu afgerond in plaats van afgekapt

Module:Backoffice
Onderdeel: Loonaangifte
Melding: 522766

Het aantal verloonde uren in een urendeclaratie werden per urendeclaratie afgekapt. Dit is aangepast en vanaf nu worden de verloonde uren per loontijdvak rekenkundig afgerond. Voor deze verbetering is een correctie uitgevoerd voor heel 2017. Dit kan gevolgen hebben op het aantal verloonde uren in een loontijdvak van een flexwerker. Eventuele wijzigingen in uren naar aanleiding van deze correctie zullen met de volgende loonaangifte automatisch meegezonden worden naar de Belastingdienst.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.