Skip to main content
Skip table of contents

20-10-2023 - Versie 2023-22



Belangrijke mededelingen

Invoering minimumuurloon per 2024

Het minimumloon wordt momenteel per maand vastgesteld. Daarom heeft een werknemer die 40 uur per week werkt een lager minimumuurloon dan iemand die 36 uur per week werkt. Per 1 januari 2024 is er sprake van een wettelijk minimumuurloon. Dat betekent dat het minimumuurloon vanaf dat moment hetzelfde is, ongeacht de lengte van de standaard werkweek zoals die is vastgelegd bij de relatie op het tabblad 'Overige gegevens'. Vanaf 2024 wordt het minimumuurloon op de loonspecificatie getoond. De bepaling van het minimumloon bij vast loon wordt ook gewijzigd. De implementatie hiervoor is momenteel in volle gang. Hou voor meer informatie de Easy update in de gaten.

Binnenkort beschikbaar: inrichten van periodieken

Over een aantal weken komt een nieuwe feature beschikbaar: de eerste versie voor het zelf kunnen inrichten van periodieken. Door middel van een editor wordt het mogelijk om zelf signaleringsdata en bijbehorende condities in te richten. 

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Verdeelsleutel voor plaatsing meegeven in urenbestand

Bij het automatisch aanmaken van plaatsingen middels een urenbestand is het nu mogelijk om de verdeelsleutel mee te geven van de resultaatverdeling. Zo kun je de verdeling van de omzet/kosten en uren van de locatie en relatiebeheerder meegeven. 

Melding: 540457

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd

Werking vastleggen vergoedingen en inhoudingen in urendeclaratie die is aangemaakt m.b.v. het overzicht 'Uitbetalen reserveringen' is aangepast

Wanneer je voorheen een vergoeding/inhouding vastlegde in de urendeclaratie voor het uitbetalen van reserveringen die was aangemaakt door het overzicht 'Uitbetalen reserveringen' werd hier een verkeerde datum ingevuld. Dit had tot gevolg dat de urendeclaratie op 'In bewerking' bleef staan na de verloning. Vanaf nu krijgt de vergoeding/inhouding dezelfde begin- en einddatum als de urendeclaratie. Hierdoor wordt de urendeclaratie op de juiste manier afgehandeld en krijgt die de status 'Afgewikkeld'. 

Melding: 540184

Opgelost

Weer juiste e-mailtemplate bij verzenden facturen en loonspecificaties

Bij het handmatig verzenden van facturen en loonspecificaties werd bij de optie verzenden per e-mail niet de standaard template getoond die vastligt in Beheer. Dit is opgelost.

Melding: 31793

Achtergrond lay-out reverse billing facturen wordt meegestuurd

De achtergrond lay-out van reverse billing facturen werd niet toegepast bij het versturen van de facturen vanuit het overzicht 'Facturen relaties'. Als je bij 'Soort facturen' kiest voor 'Reverse billing facturen' had je niet de keuze om de achtergrondlay-out af te drukken of te mailen. Als je bij 'Soort facturen' kiest voor 'Zowel relatie als reverse billing facturen' kon je hier wel voor kiezen maar werden de reverse billing facturen toch zonder achtergrondlay-out verzonden. Dit probleem is opgelost.

Melding: 539780

EF2GO

Eigen kolommen kunnen bepalen op de flexwerker en relatie overzicht pagina 

De overzicht pagina's van flexwerkers en relaties zijn aangepast. Er zijn nu twee views (rechts bovenin) waar je kan kiezen tussen 'Flexwerkers' en 'Mijn flexwerkers'. De 'Flexwerkers' view is de standaard view welke niet aangepast kan worden. In de 'Mijn flexwerkers' view is het vanaf nu mogelijk om kolommen toe te voegen aan je overzicht. Dit doe je via de instellingen button aan de rechterkant. Je kan hier kolommen aan- en uitvinken en je kan de volgorde van de kolommen bepalen door velden naar boven of onder te slepen. Op de meeste velden kan je inmiddels ook zoeken/filteren. Ook eigen velden zijn toe te voegen als kolom.

Wanneer je de 'Mijn flexwerkers' view als default wil instellen kan je op het pennetje klikken en deze als default opslaan. Deze komt dan ook als standaard in je zijmenu te staan.
Met deze nieuwe overzicht pagina's is het ook mogelijk om een export te maken van je flexwerkers en relaties. Gebruik hiervoor de export knop. 
Op korte termijn zullen we meerdere velden beschikbaar maken om te gebruiken in een kolom.

Melding: 5697

Zoeken, filteren en sorteren van documenten op de flexwerkerkaart en middelenkaart

Vanaf nu is het mogelijk om op de flexwerkerkaart op het tabblad 'documenten' en op de middelenkaart op het tabblad 'documenten' te zoeken, filteren en sorteren.

Melding: 5575 / 5781

Importmodule: Mogelijkheid om alle niet-verplichte velden in het profiel terug te zetten naar 'maak een keuze'

In de importmodule kun je per importsoort een of meerdere importprofielen vastleggen. Vanaf nu is het mogelijk eenmaal ingestelde, niet verplichte waarden in deze profielen terug te zetten naar 'maak een keuze' als een waarde niet langer gebruikt wordt.

Melding: 5760

Nederlandse template versturen bij een ondertekening (relatie en intercedent) indien geen voorkeurstaal is ingesteld 

Voor een relatie of intercedent ligt in EF2GO geen standaard voorkeurstaal vast. Bij het aanmaken van een ondertekening voor een relatie en/of intercedent kan middels het veld 'voorkeurstaal' worden gekozen in welke taal de e-mail wordt verstuurd. Wanneer hier geen taal gekozen wordt, werd voorheen standaard de Engelse template gehanteerd. Vanaf nu wordt standaard het Nederlandse template gehanteerd. Het is nog altijd mogelijk om in het veld 'voorkeurstaal' een andere taal te kiezen.

Melding: 5156


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.