Skip to main content
Skip table of contents

19. ET-uitruil

De ExtraTerritoriale uitruil is een regeling om in de verloning een tegemoetkoming te verwerken voor de extra kosten die worden gemaakt voor verblijf en vervoer van buitenlandse flexwerkers. De afkorting ‘DHV’ staat voor ‘Dubbele Huisvesting’ en ‘OVE’ zijn de ‘OVErige kosten’. Dit zijn de twee subregelingen van de ET-uitruil. De regeling voor overige kosten staat los van de regeling voor dubbele huisvestingskosten. Voor meer informatie over de ET-uitruil zie het Easyflex handboek.

ET-uitruil voor dubbele huisvesting en overige kosten

Deze tabel toont per afzonderlijk loonspecificatie de bedragen aan ET-uitruil, het is mogelijk dat er meerdere loonspecificaties zijn in 1 loontijdvak. Elke regel toont:

 • Periode : de periode waarop de loonspecificatie betrekking heeft. Dit nummer bestaat het jaar en nummer van de periode.

 • Nr : het volgnummer van de loonspecificatie per loonjaar en per flexwerker.

 • DHV bruto inhouding : het bedrag dat is bruto ingehouden voor de ET-uitruil dubbele huisvesting.

 • DHV netto waarde : de netto waarde van de bruto inhouding. De waarde van bepaalde looncomponenten moet worden gedeeld door 0,81 om te compenseren voor het verlies aan opbouw reserveringen en pensioen. De netto waarde kan meer zijn dan de bruto inhouding hierdoor.

 • DHV inhouding : de netto inhouding voor de dubbele huisvestingskosten.

 • DHV vraag : de totale vraag van de dubbele huisvesting.

 • Overig bruto inhouding : het bedrag dat is bruto ingehouden voor de ET-uitruil overige kosten.

 • Overig netto waarde : de netto waarde van de bruto inhouding voor ET-uitruil overige kosten. De waarde van bepaalde looncomponenten moet worden gedeeld door 0,81 om te compenseren voor het verlies aan opbouw reserveringen en pensioen. De netto waarde kan meer zijn dan de bruto inhouding.

 • OVE inhouding : de netto inhouding voor de overige kosten.

 • OVE vraag : de totale vraag van de overige kosten.

 • Compensatie 19% : als een bruto bedrag wordt gedeeld door 0,81 en vergoed wordt als netto bedrag dan is dat een compensatie ter waarde van 19%. Deze kolom berekend de waarde van deze 19% vergoeding. Dit bedrag verlaagt de marge.

 • Marge : de marge in euro’s op de loonspecificatie.

 • Marge incl. compensatie 19% : de lagere marge in euro’s op de loonspecificatie nadat de waarde van de 19% compensatie ervan af is gehaald.

KPI : marge %

De totale marge van de selectie.

KPI : marge % incl 19% compensatie

De lagere marge in euro’s nadat de waarde van de 19% compensatie ervan af is gehaald.

ET-uitruil bronnen

De ET-uitruil verlaagt het loon tot aan het minimumloon indien nodig. Deze tabel toont de bronnen van de ET-uitruil voor dubbele huisvesting en overige kosten.

 • Periode : de periode waarop de loonspecificatie betrekking heeft. Dit nummer bestaat het jaar en nummer van de periode.

 • Nr : het volgnummer van de loonspecificatie per loonjaar en per flexwerker.

 • Loontijdvak : het soort loontijdvak van de flexwerker.

 • FW uren : het aantal verloonde uren.

 • Ruilvoet 81% : het bedrag dat bruto is uitgeruild in looncomponenten (niet opname reserveringen) en dat gecompenseerd moet worden door te delen door 0,81.

 • Ruilvoet 81% reserveringen : het bruto bedrag dat is uitgeruild door opname van reserveringen.

 • Ruilvoet 100% : het bedrag aan ruimte dat is gevonden bij looncomponenten waarvoor er geen 19% compensatie nodig is.

 • Ruimte uitruil van uren : dit is de totale beschikbare ruimte van looncomponenten (niet opname reserveringen) die maximaal uitgeruild had kunnen worden aan de bruto zijde.

 • % Ruimte gebruikt : het percentage van de maximale bruto ruimte die gebruikt is voor uitruil.

 • Uurloon : het laagste uurloon gebruikt in de verloning van de loonspecificatie.

 • Indicatief uurloon na uitruil : het verlaagde uurloon na uitruil van bruto bedragen, dit uurloon kan nooit lager zijn dan het minimum uurloon.

 • Minimum loon : het laagste minimum uurloon in het tijdvak van de loonspecifcatie.

 • Loonslip nr : het unieke nummer van de loonspecificatie.

Compensatie 19% per loontijdvak

Deze grafiek toont totaal bedragen van de 19% compensatie van de ET-uitruil over verloop van tijd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.