Skip to main content
Skip table of contents

23. Arbeidsovereenkomsten detail

Dit werkblad bevat detail informatie over de arbeidsovereenkomsten in Eayflex.

Filters

 • Maanden aanzegtermijn : in hoeveel maanden stopt het contract. Het filter bevat de waarden 0 (=huidige maand), 1(=volgende maand), 2 en 3 maanden.

 • Actief contract : selecteer alle of enkel de arbeidsovereenkomsten die op de datum van vandaag actief zijn.

 • Soort contract : het type contract zoals 'bepaalde tijd' / 'onbepaalde tijd' kan worden geselecteerd.

 • Uren binnen 30% grens : vallen de verloonde uren binnen de 30% uren grenzen tov het aantal uren afgesproken in het contract.

 • Actief  sinds 2020 : selecteer alle of enkel de arbeidsovereenkomsten die op 1 januari 2020 of later actief zijn.

 • Toekomstig contract : start een arbeidsovereenkomst in de toekomst?

Als in de arbeidsovereenkomst 38 uur is afgesproken dan is de ondergrens : 38 uur * 70% = 26,6 uur. En de bovengrens is 38 uur * 130% = 49,4 uur. Ligt het gemiddeld aantal verloonde uren binnen het bereik van deze twee waarden dan valt het contract binnen de 30% grens, anders niet.

Arbeidsovereenkomsten detail

In deze tabel staan detail gegevens per arbeidsovereenkomst:

 • Reg.nr. (FW) : het flexwerker registratienummer.

 • Flexwerker : de naam van de persoon.

 • Uren gewerkt totaal : het totaal aantal uren gewerkt in de periode van de arbeidsovereenkomst.

 • Startdatum : de startdatum van de arbeidsovereenkomst. Als het contract is afgelopen is de startdatum lichtgrijs van kleur.

 • Mutatiedatum : de datum van de laatste wijziging in uren en/of loon en/of loonperiode van de arbeidsovereenkomst

 • Einddatum :  de einddatum van de arbeidsovereenkomst. Als het contract is afgelopen is de einddatum lichtgrijs van kleur.

 • Duur in weken : de lengte van de arbeidsovereenkomst in weken.

 • Resterende weken : het aantal weken vanaf vandaag tot aan de einddatum van de arbeidsovereenkomst.

 • Contract uren : de uren afgesproken in het contract. Dit kunnen uren per week, 4-weken of maand zijn. De achtergrond- en tekstkleur zijn rood als het aantal uren kleiner is dan 3 of groter is 173,33 uur.

 • Loon periode : de periode waarvoor de uren en het loon zijn afgesproken, de mogelijkheden zijn: week / 4-weken / maand.

 • Contract uren per week : het aantal afgesproken uren per week. Indien de afgesproken contractperiode 4-weken of maand is worden de uren teruggerekend naar uren per week. De achtergrond- en tekstkleur zijn rood als het aantal uren kleiner is dan 3 of groter is 173,33 uur.

 • 30% uren grens per week : de minimale en maximale urengrenzen voor de 30% uren grens bepaling.

 • Uren verloond per week : het gemiddeld aantal uren verloond per week voor de periode van het arbeidscontract. De achtergrondkleur is rood als dit gemiddeld aantal uren buiten de 30% grenzen valt, anders is de kleur groen.

 • Soort : het soort arbeidsovereenkomst, zoals 'bepaalde tijd', 'duur van het project' of 'onbepaalde tijd'.

 • Oproep : is het een oproep arbeidsovereenkomst?

 • Loon : het afgesproken salaris per periode van de arbeidsovereenkomst.

 • Uurloon : het uurloon.

 • Loondagen : aantal afgesproken werkbare dagen.

 • Volg nr : het volg nummer van het contract in een keten van contracten.

 • Arbeidsverhouding : is het een payroll- , uitzend- of een arbeidsovereenkomst die is vastgelegd.

 • Contract reden: waarom is het contract vastgelegd, een opvolgend werkgeverschap contract of een standaard contract.

 • Maanden aanzegtermijn : over hoeveel maanden wordt het contract beĆ«indigd. De mogelijke waarden zijn 0 (=huidige maand), 1(=volgende maand), 2 of 3 maanden. Als de aanzegtermijn verder in de toekomst ligt is de kolom leeg.

 • Einde reden : de reden waarom een contract is beĆ«indigd.

 • Declaratie aanwezig : zijn er declaraties aanwezig in de periode van de arbeidsovereenkomst.

 • Laatst gewerkt : de datum waarop de flexwerker voor het laatst heeft gewerkt.

 • Arbeidsovereenkomst : het unieke Easyflex nummer van de arbeidsovereenkomst.

 • Werkmij : de werkmaatschappij waarin de arbeidsovereenkomst is vastgelegd.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.