Skip to main content
Skip table of contents

19-09-2019 - Versie 2019-18


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Geen signalering meer over ontbreken identiteitsgegevens bij ZZP, Doorleen en Werving en Selectie

Module: Backoffice/Frontoffice 
Onderdeel: Overzichten 
Overzicht: Signaleringen 
Melding: 520667

Wanneer je bij het overzicht 'Signaleringen' kiest voor 'Controle op geldigheidsdatum documenten' kreeg je bij flexwerkers die geplaatst waren met de leveringswijzes 'ZZP', 'Doorlenen' en 'Werving en selectie' onterecht een signalering over het ontbreken van de identiteitsgegevens. Deze gegevens zijn voor de genoemde leveringswijzes namelijk niet verplicht. Dit probleem is opgelost. Je krijgt geen onterechte signaleringen meer.

Vanaf 30-12-2019 alleen beloningssysteem 'inlenersbeloning' beschikbaar voor vakantiewerkers

Module: Frontoffice
Tabblad: Plaatsing
Melding: 530238

Voor alle vakantiewerkers gaat vanaf 30-12-2019 de inlenersbeloning gelden. 
In de plaatsing zal er vanaf 30-12-2019 wanneer er nieuwe loon- en tariefafspraken worden vastgelegd met leveringswijze 'vakantiewerk', automatisch bij 'beloningssysteem' gekozen worden voor 'inlenersbeloning'.

Verbeterd

Waarschuwing bij nieuwe, gewijzigde of verwijderde gegevens op het tabblad 'Fiscaal-sociaal'

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers, vaste medewerkers
Tabblad: Fiscaal-sociaal
Melding: 529484

Wanneer je de instellingen ‘Deeltijdbaan’, ‘Aftrekposten, ‘Sociale verzekeringen’ en ‘Gegevens voor loonopgave’ op het tabblad Fiscaal-sociaal wijzigt, of een nieuwe situatie vastlegt met een datum in het verleden, krijg je vanaf nu een melding. Hierin staat vermeld dat er mogelijk herrekend moet worden met het overzicht ‘Herrekenen verloningen’ in ‘Backoffice > Overzichten’. Dit geldt alleen indien de flexwerker of vaste medewerker al verloond is na de ingangsdatum.

Opgelost

Problemen met exportbestanden voor Reeleezee zijn opgelost

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Exporteren debiteuren, Journaalposten lonen, Journaalposten verkopen
Melding: 530607

Exportbestanden t.b.v Reeleezee konden niet meer ingelezen worden in dit financiële pakket. De problemen zijn opgelost. Exportbestanden die vanaf nu worden aangemaakt kunnen weer zonder problemen worden ingelezen.

Easyflex2GO

versie 0.0.137 t/m 0.0.154

Mogelijkheid om jarige flexwerkers in één keer te feliciteren

Met een klik op de knop kun je nu alle jarige die dag in één keer feliciteren. Hier is ook een e-mailtemplate voor beschikbaar gemaakt onder 'Beheer > Emailtemplates'.

Het plaatsingsoverzicht is uitgebreid met de filter 'Status'

Het overzicht met de plaatsingen is uitgebreid met filter 'Status'.

Het dashboard voor de flexwerker is vernieuwd

Het dashboard van de flexwerker is uitgebreid met de laatste loonstroken, saldigegevens, plaatsingen en urendeclaraties.

Scherm optimalisatie voor tablet en mobiel

Easyflex2go wordt beter getoond op tablet en mobiel.

Nieuwe indeling van het zijmenu voor alle rollen

De indeling van het zijmenu is aangepast en overzichtelijker gemaakt.

Verbetering in de functies per relatie in de aanmelding

In sommige gevallen werd er geen rekening gehouden met de ingestelde functies voor de aanmelding. Dit is opgelost.

Verbetering op controle van invullen van BSN bij een aanmelding/inschrijving

Het was mogelijk een aanmelding te voltooien zonder BSN nummer. Dit is opgelost.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.