Skip to main content
Skip table of contents

19-03-2020 - Versie 2020-06


Recente ontwikkelingen

23-03-2020: Gebruikers van inlener.com kunnen weer uren accorderen in het Urenportaal

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urenportaal inlener.com
Melding: 532552

Gebruikers van inlener.com konden de online declaraties van flexwerkers in het Urenportaal niet meer accorderen. Dit is opgelost.

Belangrijke mededelingen

Informatie in het handboek omtrent het coronavirus

In ons online handboek hebben wij een FAQ pagina 'FAQ Corona' aangemaakt omtrent het coronavirus. Op deze pagina hebben wij informatie en links verzameld (en blijven wij deze verzamelen) over waar je terecht kunt voor meer informatie omtrent het coronavirus. 

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Mogelijk om buitenlandse BTW-identifcatienummer met letters vast te leggen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Facturatie
Melding: 529566

Het is vanaf nu mogelijk om onder 'Frontoffice > Relatie > Facturatie > Instellingen' een BTW-identificatienummer vast te leggen met een diverse combinatie van cijfers en letters (tot maximaal 15 tekens).
Let op: dit is pas mogelijk indien onder 'Frontoffice > Relatie > Facturatie > Adressen' een adres is vastgelegd buiten Nederland.

Herkomst van uren toegevoegd in urendeclaratie

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Melding: 530316

Op tabblad 'Algemeen' in de urendeclaratie is de herkomst van de uren toegevoegd. Wanneer er uren zijn ontvangen via een urenbestand, flexwerker.com en/of inlener.com wordt hier een vermelding van gemaakt.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Verbeterd

Flexwerker nummer wordt meegestuurd bij aanlevering Hollandzorg

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Fiscaal-sociaal
Melding: 523278

Vanaf heden wordt het flexwerker nummer meegestuurd bij een aanlevering naar Hollandzorg. Het flexwerker nummer is dan ook beschikbaar in het portaal van Hollandzorg.

Opgelost

Overzicht loon- en tariefafspraken toonde foutmelding bij flexwerkers met WW-premie 'Hoog - herzien'. Dit is opgelost.

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Overzicht loon- en tariefafspraken
Melding: 532437

Het rapport van het overzicht 'Overzicht loon- en tariefafspraken' toonde een fout bij flexwerkers die de instelling voor de WW-premie op 'Hoog - herzien' hebben staan. Dit probleem is opgelost. De kostprijzen en tarieven worden weer netjes getoond.

Tariefberekening veld in urenbestand-definitie gaf niet altijd de juiste waarde weer

Module: Beheer
Onderdeel: Urenbestand-definities
Tabblad: Algemeen
Melding: 531463

Bij 'Beheer > Urenbestand-definities > Algemeen' werd niet altijd de juiste waarde weergegeven in het veld 'Tariefberekening met uurloon uit'. Dit is opgelost.

Premiekorting ouderen en jongeren komen weer in loonaangifte

Module: Backoffice
Onderdeel: Loonaangifte
Melding 530439

Het kon voorkomen dat in de correctie loonaangifte van oude loonjaren (voor 2018) die vanaf 2019 werden aangegeven, de premiekorting ouderen en jongeren niet werd meegenomen. Dit is opgelost.

Easyflex2GO

Standaard taal voor flexwerker kan ingesteld worden

#1023
De standaard taal voor de flexwerker kan nu op Engels ingesteld worden in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemene instellingen > tab Overig > Selecteer de standaard taal voor een flexwerker'.
Wanneer er voor een andere taal wordt gekozen dan Nederlands, en er geen vertaling aanwezig, zal de Engelse taal gebruikt worden in plaats van de Nederlandse taal.

Mogelijkheid om flexwerker opnieuw uit te nodigen om ontbrekende gegevens aan te vullen in aanmelding

#729
Bij een aanmelding met de status 'Gegevens aanwezig' is het voor de intercedent mogelijk om de flexwerker uit te nodigen om de gegevens te laten aanvullen en/of aanpassen.

E-mail log

#948
Voor een intercedent met beheerrechten is het mogelijk om de E-mail log van de afgelopen 3 maanden in te zien bij 'Beheer > E-mail log' Er kan gefilterd worden op o.a. onderwerp en status van het bericht.

Bevestigingsmail naar Flexwerker na inschrijving of aanmelding

#1026
Wanneer een flexwerker een inschrijving of een aanmelding heeft gedaan, ontvangt hij/zij een bevestigingsmail met de ingevulde gegevens ter controle.

Gewerkte uren per plaatsing toegevoegd

#931
Vanaf heden is op het tabblad 'Plaatsingen > Gegevens plaatsing' het aantal gewerkte uren op de plaatsing terug te zien bij 'Gewerkte uren'.

Problemen met opslaan invoervelden van inschrijf- en aanmeldformulier opgelost

#1040
Het kon voorkomen dan er invoervelden van het inschrijf- en aanmeldformulier niet opgeslagen konden worden. Dit is opgelost.

Release notes zichtbaar vanuit dashboard intercedent

#1062
Op het dashboard van de intercedent zijn de 'Nieuwste release notes' toegevoegd. Hier worden de laatste 5 release notes getoond. Door op de knop 'detail' te klikken, zijn alle release notes zichtbaar.


CAO tool

Diensten aanmaken vanuit kostenplaats

Het is nu mogelijk om bij de relatie via de kostenplaatsen een planbord te openen om diensten aan te maken voor die kostenplaats.

Extra opties voor timesheets

- Timesheets kunnen nu gefilterd worden op de status 'verwijderd'. 
- Vanuit het timesheet detail kan de timesheet heropend worden, en is deze weer beschikbaar.
- Vanuit een plaatsing-detail kan nu een handmatige update van alle timesheets voor de plaatsing worden geforceerd (bijvoorbeeld om missende timesheets voor een nieuwe plaatsing te genereren).

Invoer van fouten zonder 'server error' blijft behouden

Bij fouten in de invoer in het uren portaal die geen 'server error' terug geven, denk aan komma getallen bij de kilometers, blijft de invoer in het formulier behouden zodat de fout gecorrigeerd kan worden.

Geen pop-up van berichten als er geen toegang is tot berichten app

Wanneer er geen toegang is tot de berichten app, krijgt de gebruiker ook geen pop-ups van nieuwe berichten meer.

Hulptekst in urenportaal bij velden van/tot tijden

In het urenportaal hebben de van/tot velden nu de tekst 'van' en 'tot' als hulptekst om onduidelijkheid voor de gebruiker weg te nemen.


Planning

Veld 'informatie voor flexwerker' toegevoegd

In het detail scherm voor een dienst is er nu een onderdeel 'informatie voor flexwerker'. Wat hier wordt ingevuld wordt met de werkagenda meegestuurd naar de Flexwrapp app.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.