Skip to main content
Skip table of contents

18-11-2021 - Versie 2021-23

De Easy update wordt periodiek toegelicht in een webinar op de laatste dinsdag van de maand om 10.00 uur. Je kunt je inschrijven op onze website via https://www.easyflex.nl/trainingen-en-webinars/. Tot dan!


Belangrijke mededelingen

Vanaf 2022 uitbreiding en wijziging kolommen in rapport ‘overzicht Premies en grondslagen'

Vanwege de uitbreiding van de Aof-premie van Basis naar Hoog, Laag, Uitkering en de losgekoppelde Wko (kinderopvang) in 2022 komt er een wijziging in het overzicht Premies en grondslagen.

In de selectiecriteria van 'overzicht Premies en grondslagen' zijn tot en met loonjaar 2021 de volgende selecties zichtbaar:
- Gediff. premies werkhervattingskas (Whk)
- Premies en kortingen zonder Whk

Vanaf loonjaar 2022 wordt dit:
- Premies deel 1
- Premies deel 2

Deel 1 was voorheen Gediff. premies werkhervattingskas (Whk) en deel 2 was voorheen Premies en kortingen zonder Whk.
In deel 2 komen de nieuwe Aof-premies en Wko (kinderopvang) te staan. De ZVW grondslag en premie wordt verplaatst naar deel 1.
Ook het exportbestand wordt uitgebreid met de nieuwe kolommen.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Nieuwe ingangsdatum bij loonschema neemt lonen van meest recente ingangsdatum over

Module: Beheer / Frontoffice
Onderdeel: Beheer / Relaties
Tabblad: Loon- en tariefafspraken
Melding: 536776

Als je in een loonschema een nieuwe (volgende) ingangsdatum voor de uurlonen vastlegt, werd voor de nieuw ingangsdatum de minimumlonen op die datum per leeftijd overgenomen. Dit gedrag is aangepast. Vanaf nu worden niet meer de (nieuwe) minimumlonen overgenomen, maar de uurlonen van de vorige, meest recente ingangsdatum. Als het uurloon van de vorige ingangsdatum lager is dan het minimumloon op de nieuwe ingangsdatum, wordt het loon uiteraard opgehoogd tot het minimumloon.

Wijzigingen bij 'Marketing' op tabblad 'Algemeen' bij de relatie worden vanaf nu genotificeerd

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Algemeen
Melding: 536674

Wanneer je wijzigingen aanbrengt bij 'Marketing' op tabblad 'Algemeen' van de relatie wordt dit vanaf nu genotificeerd. Dit was voorheen niet het geval.

Mogelijkheid om vacaturereacties, inschrijvingen website en ingelezen CV's in bulk te verwijderen

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Verwijderen overzichten en persoonsgegevens
Melding: 535634

Middels het overzicht 'Verwijderen overzichten en persoonsgegevens' (oude naam: 'Verwijderen overzichten') is het vanaf nu mogelijk om behalve overzichten ook Vacaturereacties, Inschrijvingen website en CV's uit de CV-inlezer in bulk te verwijderen.

Verbeterd

Bij aanvraag kredietlimiet bij medewerkers met toegekende autorisatierol is de naam van de relatie voortaan zichtbaar

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Facturatie
Melding: 536043

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Debiteuren' kan een autorisatierol worden ingesteld voor het toekennen van kredietlimieten. De medewerkers met de autorisatierol die is toegekend voor het toekennen van kredietlimieten krijgen een verzoek tot toekenning van een andere gebruiker. Degene met de autorisatierol kreeg voorheen niet te zien voor welke relatie de aanvraag voor een kredietlimiet was gedaan. Dit is vanaf nu wel het geval.

Opgelost

Overzicht 'Aanbod vaste arbeidsomvang' selecteert weer flexwerkers met onbepaalde tijd contract met oproep 'Ja'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Aanbod vaste arbeidsomvang
Melding: 536804

Het overzicht 'Aanbod vaste arbeidsomvang' selecteert weer flexwerkers met onbepaalde tijd contract met oproep 'Ja'. Als in de plaatsing bij oproep 'Nee' staat, werden flexwerkers met een onbepaalde tijd contract met oproep 'Ja' niet geselecteerd. Dit is opgelost. 

EF2GO

Mogelijkheid om een negatief bedrag op te geven bij belaste vergoedingen

#1596

Vanaf nu is het mogelijk om een negatief bedrag op te geven bij een belaste vergoeding. Kies bij het toevoegen van een looncomponent voor type 'Bruto' en kies voor een looncomponent met een belast deel. Nu kan een negatief bedrag worden opgegeven.

Configurabel dashboard voor alle rollen

#1449

Vanaf nu is het mogelijk het dashboard in te richten en te wijzigen. Om dashboards te kunnen wijzigen is het noodzakelijk dat de intercedent-gebruiker beheer-rechten heeft.

Ga naar het dashboard en klik op het tandwiel-icoon rechts bovenin het scherm. Selecteer het dashboard dat je wilt bewerken en vink de bewerk-modus aan. Je kunt nu:

 • Blokken verschuiven. Klik op het blok en houd de muisknop vast. Sleep het blok naar de juiste plaats en laat los.
 • De maat van een blok aanpassen. Klik rechts bovenin het blok op de getallen achter 'H' (hoogte) en 'B' (breedte). Je kunt kiezen uit 3 hoogte- en 6 breedtematen.
 • Een ander blok kiezen. Klik op het tandwiel bovenin het blok en kies een ander element.
 • De titel aanpassen of verwijderen. Klik op het tandwiel bovenin het blok en wijzig de titel met het potloodje achter de titel. Of schakel de titel uit.
 • Een blok verwijderen. Klik op het tandwiel bovenin het blok en klik op 'verwijder'. Het blok is alleen verwijderd van het dashboard en kan later altijd weer opnieuw worden toegevoegd.
 • Nieuw blok toevoegen. Kies in het bewerk-menu (onder het vinkje 'bewerkmodus') voor 'nieuw blok' om een blok toe te voegen. Daarna kan met het tandwiel rechts bovenin het nieuwe blok een element worden gekozen.
 • Het dashboard resetten. Kies in het bewerk-menu (onder het vinkje 'bewerkmodus') voor 'reset naar standaard' om terug te gaan naar de standaard dashboardinstellingen.

Nieuwe dashboard blokjes 'openstaande publieke inschrijvingen' en 'openstaande publieke inschrijvingen relatie'

#1691

Er zijn 2 blokjes toegevoegd aan het intercedent dashboard. De nieuwe blokjes 'openstaande publieke inschrijvingen' en 'openstaande publieke inschrijvingen relatie' tonen de nog openstaande inschrijvingen die via de publieke link zijn gedaan.

De blokjes zijn niet standaard toegevoegd aan het dashboard. Ze kunnen worden toegevoegd op de volgende wijze:

 • Ga naar het dashboard en klik op het tandwiel-icoon rechts bovenin het scherm (hiervoor zijn beheer-rechten nodig).
 • Selecteer het dashboard 'Intercedent' en vink de bewerk-modus aan. Voeg een blok toe met de knop 'Nieuw blok'.
 • Ga naar het blok, klik op het tandwiel rechts bovenin het blok en kies voor het element 'openstaande publieke inschrijvingen' of 'openstaande publieke inschrijvingen relatie'.
 • Pas desgewenst de titel, de hoogte en breedte van het blok of de plaats van het blok op het dashboard aan en vink 'Bewerkmodus' weer uit.

Het blok is nu beschikbaar op het dashboard voor alle intercedenten.

Wijzigingen dashboard blokje 'laatste x aanmeldingen' voor relatie en intermediair

#1449

Het blokje 'laatste x aanmeldingen' op het dashboard van de relatie en intermediair gaf geen aanmeldingen weer. Dit is opgelost. De titel van het blokje is gewijzigd naar 'Laatste openstaande aanmeldingen' zodat duidelijk is dat alleen de openstaande aanmeldingen worden getoond.

Dashboard: Bij saldo in tijd is het woord 'Uur' toegevoegd

#453

Indien de flexwerker vakantiedagen of andere reserveringen opbouwt in tijd is vanaf nu het woord 'uur' toegevoegd zodat het voor de flexwerker duidelijker is dat dit uren betreft en geen dagen.

Keuze 'Levering in Nederland' altijd in te vullen bij BTW berekenen

#1718

Bij het aanmaken van een nieuwe relatie kon in het veld 'BTW berekenen' alleen gekozen worden voor 'Levering in Nederland' als een Nederlands vestigingsadres was ingevuld. Vanaf nu kan altijd 'Levering in Nederland' worden ingevuld. Indien daarna een adres buiten Nederland wordt ingevoerd, zal het veld 'BTW berekenen' worden leeggemaakt en moet een andere keuze kan worden gemaakt.

Vergoedingen weergave in het urenoverzicht verbeterd

#1627

Vergoedingen met de eenheid 'stuks' werden niet omgezet in een bedrag in het urenoverzicht. Dit is nu opgelost.

Uitvoeren van acties vanuit het urenoverzicht tijdsregistratie

#1716

Bij het uitvoeren van een actie (verzenden, accorderen of opslaan in Easyflex) in het tijdsregistratie urenoverzicht, werden de uren niet altijd juist ingeladen. Om de uren in te laden was het nodig eerst de declaraties open te klappen in het overzicht. Dit is opgelost.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.