Skip to main content
Skip table of contents

18-10-2018 - Versie 2018-20

Belangrijke mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Overzicht loon- en tariefafspraken uitgebreid met historische gegevens, CAO schaal, prestatietoeslag, leveringswijze en sector

Kolombreedtes factuur instelbaar

Mogelijkheid om CAO schaal mee te geven bij automatisch aanmaken van plaatsingen vanuit urenbestanden

Overzicht StiPP controle t.b.v. SNCU controle

Verbeterd

Automatisch geselecteerde urenbestand definitie kan gewijzigd worden

Opgelost

Pensioenaanlevering StiPP bevatte onjuist premieloon bij combinatie van negatieve uren en positieve grondslag

Matchobject 'Historie' neemt flexwerkers die uitgesloten zijn weer mee in het resultaat


Nieuw/gerealiseerde wensen

Overzicht loon- en tariefafspraken uitgebreid met historische gegevens, CAO schaal, prestatietoeslag, leveringswijze en sector

Module: Backoffice / Frontoffice / Mijn gegevens
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Loon- en tariefafspraken
Melding: 523712

Het overzicht 'Loon- en tariefafspraken' is uitgebreid met een extra selectie, namelijk historische gegevens. Het overzicht kun je aanmaken voor de huidige loon- en tariefafspraken of voor de huidige én historische loon- en tariefafspraken. Verder is de CAO schaal aan het overzicht (PDF) toegevoegd. Aan het exportbestand zijn de CAO schaal, prestatietoeslag, leveringswijze en sector toegevoegd.

Kolombreedtes factuur instelbaar

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Facturen
Melding: 520733

In Beheer > Bedrijfsinstellingen > Facturen kun je de kolombreedtes van kolommen 'Relatie, Factuur, Datum en Bedrag' aanpassen. Voorheen stonden deze kolommen in sommige gevallen te dicht op elkaar waardoor bij het inlezen van de facturen de factuurdatum en de relatie als één nummer werd gezien waardoor de factuur niet ingelezen kon worden. Vanaf nu is het dus mogelijk om deze kolommen te verbreden.

Mogelijkheid om CAO schaal mee te geven bij automatisch aanmaken van plaatsingen vanuit urenbestanden

Module: Beheer
Onderdeel: Urenbestanden
Tabblad: Urenbestand-definties
Melding: 524859

De urenbestand-definitie is bij het onderdeel 'Plaatsingen automatisch aanmaken' uitgebreid met het veld 'Cao-schaal'. Hier kun je de van toepassing zijnde Cao-schaal vastleggen die wordt overgenomen in de plaatsingen die automatisch worden aangemaakt op basis van het urenbestand. Het is niet verplicht om dit veld in te vullen. Indien je de Cao-schaal leeg laat en het veld 'Beloningssysteem' of 'Loonschaal' is gevuld met 'Inlenersbeloning', dan wordt de Cao-schaal in de plaatsing gevuld met 'Loonschaal inlener'.

Overzicht StiPP controle t.b.v. SNCU controle

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: StiPP controle
Melding: 524569

Er is een nieuw overzicht gerealiseerd ten behoeve van de SNCU controle inzake het StiPP Pensioen. Het overzicht bevat de gewenste informatie voor de controleur, namelijk de ingangsdatum(s) en de einddatum(s) van het StiPP Pensioen.

Verbeterd

Automatisch geselecteerde urenbestand definitie kan gewijzigd worden

Module: Backoffice
Onderdeel: Urenbestanden
Tabblad: Urenbestand verwerken
Melding: 523652

Wanneer een urenbestand werd ingelezen en er waren meerdere mogelijkheden bij de urenbestand definities werd er automatisch een definitie geselecteerd en kon je niet meer zelf een definitie selecteren. Dit is aangepast. Wanneer er meerdere mogelijkheden bij de urenbestand definities zijn wordt de definitie wel automatisch bepaald, maar kun je de definitie altijd nog vrij kiezen.

Opgelost

Pensioenaanlevering StiPP bevatte onjuist premieloon bij combinatie van negatieve uren en positieve grondslag

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Pensioenaanleveringen (StiPP)
Melding: 521411

Indien de pensioenaanlevering negatieve uren in combinatie met een positieve grondslag bevat, werd in het PDO bestand het onjuiste premieloon vermeld. Het premieloon werd namelijk gecorrigeerd met de franchise, terwijl deze correctie al in de verloning plaatsvindt en dus dubbel werd toegepast. Dit gedrag is aangepast en het premieloon in het PDO bestand komt weer overeen met het premieloon op het PDF bestand en op de loonstrook van de flexwerker.

Matchobject 'Historie' neemt flexwerkers die uitgesloten zijn weer mee in het resultaat

Module: Frontoffice
Onderdeel: Matching
Matchobject: Historie
Melding: 520369

Het matchobject 'Historie' dat je kunt selecteren bij een match op 'Flexwerker handmatig' of 'Relatie handmatig' selecteert flexwerkers met arbeidsverleden bij een specifieke relatie of relaties waar een specifieke flexwerker ooit gewerkt heeft. Hierbij werden flexwerkers en relaties die bij elkaar zijn uitgesloten niet meegenomen in het match resultaat. Dit gedrag was onjuist en is opgelost. Ook uitgesloten flexwerkers en relaties maken weer deel uit van het matchresultaat.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.