Skip to main content
Skip table of contents

28. WW premie

Sinds 2020 is er een lage en hoge WW premie, met een premieverschil van 5% tussen de lage- en hoge premie. Dit werkblad geeft inzicht in welke WW premie voor welk loonaangifte tijdvak van een flexwerker is toegepast. De lage WW premie mag worden toegepast voor arbeidscontracten die aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Tijdvak

Een keuzelijst om de periode te selecteren (week, 4 weken of maand).

Filters

  • WW premie : het soort WW premie kan hier worden geselecteerd, zoals de 'lage premie' / 'hoge premie'.

  • Soort arbeidscontract : het type arbeidscontract zoals 'bepaalde tijd' / 'onbepaalde tijd' kunnen worden geselecteerd.

KPI : WW premie laag

Het aantal lage WW premies toegepast in de geselecteerde periode per loontijdvak.

KPI : WW premie hoog

Het aantal hoge WW premies toegepast in de geselecteerde periode per loontijdvak.

WW premie per loontijdvak

Gedurende het verloop in de tijd (per maand, 4 weken of per week) is de gebruikte WW premie per loontijdvak inzichtelijk. Je kan zien hoevaak een bepaalde WW premie is toegepast. De gebruikte peildatum is de laatste dag van het loontijdvak.

Premie per loonaangifte en per loontijdvak

In deze detail tabel staan hier per loontijdvak de gebruikte WW-premies. Een loontijdvak valt binnen een loonaangifte tijdvak en binnen één aangiftetijdvak mag één soort WW-premie worden toegepast. De situatie op de eerste dag van het aangiftetijdvak bepaalt de WW premie voor het complete aangiftetijdvak.

  • Loontijdvak startdatum : de startdatum van het loontijdvak van de flexwerker.

  • Loontijdvak einddatum : de einddatum van het loontijdvak.

  • WW premie : het soort WW premie toegepast in het loonaangiftetijdvak waarin het loontijdvak valt.

  • LA periode : het jaar en nummer van de loonaangifte periode.

  • LA tijdvak startdatum : de startdatum van het loonaangifte tijdvak.

  • LA tijdvak einddatum : de einddatum van het loonaangifte tijdvak.

  • Loontijdvak : is het een week / 4-weken periode / maand loontijdvak.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.