Sinds 2020 is er een lage en hoge WW premie, met een premieverschil van 5% tussen de lage- en hoge premie. Dit werkblad geeft inzicht in welke WW premie voor welk loonaangifte tijdvak van een flexwerker is toegepast. De lage WW premie mag worden toegepast voor arbeidscontracten die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Sinds de invoering van WAB op 1-1-2020 zijn de voorwaarden:

 • Een arbeidscontract onbepaalde tijd.
 • Met vaste arbeidsomvang.
 • Het mag geen oproepcontract zijn.
 • Is de flexwerker jonger dan 21 jaar, dan mag er niet meer dan 52 uur per kalendermaand (of 48 uur per vier weken) uitbetaald worden.
 • Of de flexwerker is een leerling die de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt.

Filters

 • WW premie: het soort WW premie kan hier worden geselecteerd, zoals de lage premie / hoge premie.
 • Soort arbeidscontract: het type arbeidscontract zoals bepaalde tijd / onbepaalde tijd kunnen worden geselecteerd.

KPI : WW premie

De aantallen lage- en hoge WW premie toegepast in de geselecteerde periode per loontijdvak.

WW premie per loontijdvak

Gedurende het verloop in de tijd (per maand of per week) is de gebruikte WW premie per loontijdvak inzichtelijk. Je kan zien hoevaak een bepaalde WW premie is toegepast. De gebruikte peildatum is de laatste dag van het loontijdvak

Premie per loonaangifte en per loontijdvak

In detail staat hier per loontijdvak de gebruikte WW-premie. Een loontijdvak valt binnen een loonaangifte tijdvak en binnen één aangiftetijdvak mag één soort WW-premie worden toegepast. De situatie op de eerste dag van het aangiftetijdvak bepaalt de WW premie voor het complete aangiftetijdvak.

 • Loontijdvak startdatum : de startdatum van het loontijdvak van de flexwerker.
 • Loontijdvak einddatum : de einddatum van het loontijdvak.
 • WW premie : het soort WW premie toegepast in het loonaangiftetijdvak waaronder het loontijdvak valt.
 • LA periode : het jaar en nummer van de loonaangifte periode.
 • LA tijdvak startdatum : de startdatum van het loonaangifte tijdvak.
 • LA tijdvak einddatum : de einddatum van het loonaangifte tijdvak.
 • Loontijdvak : is het een week / 4-weken periode / maand loonaangifte tijdvak.