Skip to main content
Skip table of contents

15-12-2016 - Versie 2016-25

Mededelingen

De jaarwissel naar 2017 kan worden uitgevoerd

Belangrijke mededeling: Update je ActiveX!

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Nieuw

Nieuwe postcode afstandstabel beschikbaar

Mogelijkheid IKV code 31 te kiezen met groene tabel

Instelling bij de looncomponenten over verloonde uren meegeven in de loonaangifte

Verbeterd

StiPP signalering kijkt bij periode/keten vanaf nu ook naar gewerkte weken

Overzicht signaleringen controleert ook op pensioensignalering van flexwerkers die 65 jaar of ouder zijn

Opgelost

Ingetrokken of geweigerd document kan weer worden gearchiveerd


Mededelingen

De jaarwissel naar 2017 kan worden uitgevoerd

De percentages en premies voor 2017 zijn bekend gemaakt door de overheid en zijn verwerkt in Easyflex. De jaarwissel naar 2017 kan nu worden uitgevoerd en de kostprijzen kunnen worden berekend. De processtappen van de jaarwissel zijn te vinden in 'Procesbeschrijvingen > Jaarwissel > Jaarwissel 2016-2017' in het handboek.

Bekijk nu de Easyvideo van de jaarwissel 2016 - 2017!

Je kunt hier ook aanmelden om deel te nemen aan de Webinar - Easy overgaan naar 2017.

Belangrijke mededeling: Update je ActiveX!

Vanaf 1 januari 2017 verhoogt Microsoft de beveiligingseisen van hun browser Internet Explorer. Om hieraan te voldoen moet je de invoegtoepassing die wordt gebruikt voor Easyflex, genaamd ActiveX, updaten. Doe je dit niet, dan kan het zijn dat Easyflex niet meer te openen is.

Dit heeft tot gevolg dat de huidige versie van ActiveX zoals deze gebruikt wordt door Easyflex, moet worden vervangen. Het enige dat je moet doen als gebruiker is er voor zorgen dat jouw ActiveX up-to-date is vóór 1 januari 2017. Anders kan het zijn dat Easyflex na die datum niet meer te openen is. De informatie om de ActiveX te installeren is terug te vinden in het handboek onder 'Procesbeschrijvingen > Algemeen > Installatie Easyflex cliënt (ActiveX)'.

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Na een update gaan we iedere maandag om 10:00 uur van start met de webinar Easy update waarin we je in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld je aan om deel te nemen.

Nieuw

Nieuwe postcode afstandstabel beschikbaar

Vanaf 15 december 2016 wordt een nieuwe (en meest recente) postcode afstandstabel toegepast in Easyflex. De reisafstand en reistijd uit het tabblad 'Werk en personeel' uit de plaatsing die vóór 15 december 2016 werd vermeld kan dus afwijken van informatie die ná 15 december 2016 wordt vermeld. Indien je deze aanhoudt voor de berekening van de reiskostenvergoeding kan het zo zijn dat er een andere reiskostenvergoeding toegepast moet worden.

Mogelijkheid IKV code 31 te kiezen met groene tabel

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Looncomponenten
Melding: 518602

Vanaf nu is het mogelijk om afwijkende soort inkomstenverhouding 31 te kiezen in combinatie met loonbelastingtabel groene tabel. Dit was al mogelijk in combinatie met de witte tabel. Dit is van toepassing op de looncomponenten 'Loon arbeidsongeschiktheid' en 'Vergoedingen belast'. Dit mag alleen worden gekozen indien er sprake is van vrijwillige verzekering Ziektewet en de doorbetaling van ziekte volledig in eigen beheer is. Voor meer informatie of deze combinatie mag worden toegepast raadpleeg een belastingadviseur.

Instelling bij de looncomponenten over verloonde uren meegeven in de loonaangifte

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Looncomponenten
Melding: 520423

Easyflex stuurt de verloonde uren naar de Belastingdienst mee in de loonaangifte. Door de komst van het Lage Inkomensvoordeel (LIV) in 2017 en het vervallen van de SV-dagen in de loonaangifte, kun je nu zelf instellen of uren moeten worden meegeteld als verloonde uren. Het is belangrijk deze instelling bij de looncomponenten te controleren. Standaard heeft Easyflex dit al ingesteld in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten' onder 'Tellen uren t.b.v. loonaangifte'. Enkele looncomponenten kun je nog wijzigen. Door het overzicht 'Bedrijfsinstellingen' aan te maken kun je controleren van welke looncomponenten de verloonde uren nu worden meegenomen in de loonaangifte. Het instellen en controleren van de looncomponenten is ook een stap in de procesbeschrijving van de jaarwissel!

Verbeterd

StiPP signalering kijkt bij periode/keten vanaf nu ook naar gewerkte weken

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Naam overzicht: Signaleringen
Melding: 517210

Vanaf nu wordt er voor de signalering van het StiPP Pensioen ook bij periode/keten gecontroleerd op gewerkte weken in plaats van contractduur.

Overzicht signaleringen controleert ook op pensioensignalering van flexwerkers die 65 jaar of ouder zijn

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Naam overzicht: Signaleringen
Melding: 520430

Voorheen controleerde het overzicht signaleringen niet op pensioen van flexwerkers die 65 jaar of ouder waren. Dit is opgelost. Nu worden alle flexwerkers gesignaleerd die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebben.

Opgelost

Ingetrokken of geweigerd document kan weer worden gearchiveerd

Module: Frontoffice
Onderdeel: Documentenbeheer
Tabblad: Digitale Handtekening
Melding: 520464

Indien een document reeds was ingetrokken of geweigerd, was het niet mogelijk om dat document te archiveren. Dit is opgelost. Vanaf nu kunnen alle ingetrokken of geweigerde documenten weer worden gearchiveerd.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.