Skip to main content
Skip table of contents

15-10-2020 - Versie 2020-21


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Kies zelf of de reserveringen wel of niet meetellen voor het NeWML bij een eindafrekening

Module: Beheer / Frontoffice
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen / Urendeclaraties
Tabblad: Looncomponenten / Reserveringen
Melding: 532747 + 532724 + 532725 + 532726

Bij een eindafrekening tellen alle reserveringen (met uitzondering van het vakantiegeld en de ORT-reservering) mee voor het NeWML. Vanaf nu kun je zelf kiezen of de reservering bij een eindafrekening wel of niet meetelt voor het NeWML. Dit stel je eerst in door het betreffende reserveringencomponent te wijzigen in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten' en bij de regel 'Netto equivalent WML' te kiezen voor 'Ja, m.u.v. eindafrekening'.

Zodra het looncomponent is ingericht met deze instelling kan de reservering via het tabje 'Reserveringen' in een urendeclaratie worden uitbetaald als een 'eindafrekening'. Het is dan nodig om een vinkje te zetten bij 'Eindafrekening'. Als dit is gedaan, tellen de reserveringen niet mee voor het NeWML en worden openstaande schulden met deze reserveringen verrekend. Zonder vinkje telt de reservering wel mee voor het NeWML. Standaard staat het vinkje uit.

De werking is alleen van toepassing als er verder geen urencomponenten geboekt worden, dus ook niet als de reservering(en) worden uitbetaald via het tabje 'Urenspecificatie’. Als je in een later stadium in een extra declaratie bijvoorbeeld normale uren bijboekt, dan tellen de reserveringen, die eerder niet meetelden, wél mee voor het NeWML.

Daarnaast kun je deze toepassing ook gebruiken in het overzicht 'Uitbetalen reserveringen'. Als je een vinkje zet bij 'Eindafrekening' en je maakt het overzicht aan, dan worden alle declaraties die hieruit voortkomen hierop aangepast (mits zo ingesteld in de bedrijfsinstellingen).

We adviseren om bij de cao of de brancheorganisatie na te gaan wat de wetgeving hierover is en hoe je deze functie mag gebruiken.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.
Let op: de weergavevolgorde is omgedraaid. Vanaf nu wordt de laatste versie informatie bovenaan getoond.

Verbeterd

Signalering op 5 jaar ET uitruil verbeterd

Module: Backoffice / Beheer
Onderdeel: Overzichten / Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Signaleringen / Declaratiesignaleringen
Melding 534042

In versie 2020-20 d.d. 01-10-2020 is het mogelijk gemaakt dat je kunt signaleren op gebruik van de ET-uitruil  voor maximaal 5 jaar. Het is ook mogelijk om hiervoor een declaratiesignalering (Beheer > Bedrijfsinstellingen > declaratiesignaleringen) te activeren.

Op het signaleren zijn een tweetal verbeteringen doorgevoerd:

1. Aan het signaleren is vanaf nu een ingangsdatum van 01-10-2020 gekoppeld. Oude signaleringen van voor deze datum worden niet meer getoond of geven geen declaratiesignalering meer. Op vastgelegde vaste beloningen ET-uitruil die de 5 jaar overschreven en ook al in het verleden waren beëindigd werd ook gesignaleerd, wat niet wenselijk was. Met de invoering van deze ingangsdatum is dit opgelost en wordt er alleen gesignaleerd voor situaties na 01-10-2020.

Op vastgelegde vaste beloningen voor de ET-uitruil langer dan 5 jaar geleden maar met een einddatum binnen de 5 jaar, bijvoorbeeld vanaf 01-01-2014 tot en met 31-05-2018, werd ook gesignaleerd. Dit is aangepast. Is de vaste beloning ET-uitruil binnen 5 jaar beëindigd, dan wordt hier niet meer op gesignaleerd.

E-mailadres van de flexwerker moet worden meegestuurd bij aanmelding voor HollandZorg

Module: Frontoffice
Onderdeel: Fiscaal-sociaal
Tabblad: Verzekering
Melding: 530480

Vanaf nu is het verplicht dat er een e-mailadres van de flexwerker vastligt als je die gaat aanmelden voor HollandZorg. Dit e-mailadres wordt opgehaald vanuit 'Flexwerker > Loonspecificaties > Emailadres 1'. Zonder geldig e-mailadres kan de aanmelding niet worden verwerkt. Deze melding zal ook te zien zijn als je een flexwerker wil gaan aanmelden voor HollandZorg via het scherm 'Fiscaal-sociaal > Verzekering'. Het aanmelden van een flexwerker zonder e-mailadres levert foutcode 19 op in het rapport 'Aan-/afmeldingen verzekering'.

Opgelost

Bij alleen loon op soort inkomstenverhouding IKV 31 kwam de WW-premie op IKV 15 wat fout L2054 veroorzaakte. Dit is opgelost.

Module: Backoffice
Tabblad: Loonaangiften
Melding: 532790

Bij uitbetaling van alleen loon arbeidsongeschiktheid met afwijkend soort inkomstenverhouding werden de premies niet altijd op de goede inkomstenverhouding geboekt. Dit veroorzaakte foutcode L2054. Dit is opgelost. Om eventuele fouten te herstellen, kun je het overzicht 'Herrekenen verloningen' aanmaken. De juiste gegevens worden dan als correctiebericht meegestuurd in de eerstvolgende loonaangifte.

Wijziging bij grondslag vakantiegeld op tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Vaste medewerkers' werd niet opgeslagen. Dit is opgelost.

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Vaste medewerkers
Melding: 533986

Als je bij 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Vaste medewerkers' een wijziging wilde doorvoeren bij 'Grondslag vakantiegeld over' kon dit niet worden opgeslagen. Dit is nu opgelost.

EF2GO

Plaatsingsdocumenten aanmaken

#1002
Vanaf heden is het mogelijk om plaatsingsdocumenten te genereren in de plaatsing. Deze kun je genereren in de plaatsing onder het kopje ‘plaatsingsdocumenten’. Hierbij worden de instellingen vanuit Easyflex overgenomen met betrekking tot het verplicht genereren van documenten.

Plaatsingen met uitzendbeding aanmaken

#1002
Vanaf heden is het mogelijk om plaatsingen met uitzendbeding aan te maken. Hiervoor kunnen ook de plaatsingsdocumenten gegenereerd worden.

Loonbelastingverklaring vastleggen

#1126
Het is vanaf nu mogelijk om een loonbelastingverklaring (document) vast te leggen bij de flexwerker. Dit kun je doen op het tabblad 'Loonopgave/loontijdvak’ van de flexwerker. In Easyflex zal deze op het tabblad 'Fiscaal/sociaal' opgeslagen worden.

A1 verklaring vastleggen

#1106
Op het tabblad 'Loonopgave/loontijdvak’ van de flexwerker is het mogelijk om een A1 verklaring vast te leggen (afhankelijk of deze beschikbaar is gesteld in Easyflex bij 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces'). In Easyflex zal deze op het tabblad 'Fiscaal/sociaal' opgeslagen worden.

Geen ‘error’ als urendeclaratie niet opgehaald kan worden

#1126
Wanneer een urendeclaratie niet meer beschikbaar was in Easyflex, maar deze nog niet gesynchroniseerd was, kon het voorkomen dat er een foutmelding zichtbaar was. Dit is nu duidelijkere melding geworden; ‘Urendeclaratie niet beschikbaar’

Facturen met hetzelfde factuurnummer konden niet gedownload worden

#1086
Wanneer er met meerdere werkmaatschappijen wordt gewerkt, kon het voorkomen dat een factuurnummer meerdere keren voorkwam. Dit gaf problemen met het openen van de factuur. Dit is opgelost. 

Status van e-mail versneld

#1188
Het kon voorkomen dat de status van de e-mail log vertraging opliep. Dit is opgelost.

Aanmelding afschermen voor relatie

#1117
In ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemene instellingen > Zijmenu’ is het nu mogelijk om de aanmeldingen niet zichtbaar te maken voor de rollen inlener en intermediair.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.