Skip to main content
Skip table of contents

15-01-2015 - Versie 2015-01

Belangrijke mededelingen

Kostprijs AOW gerechtigden onder de 67 jaar

Schrijf u nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld u nu aan voor de webinar Easy update

Nieuw

Nieuwe loonaangifte 2015

Verbeterd

Overzicht 'Reserveringen herwaarderen' uitgebreid met 'Type persoon'


Belangrijke mededelingen

Kostprijs AOW gerechtigden onder de 67 jaar

Momenteel wordt er in de kostprijsopbouw van de AOW gerechtigde flexwerkers geen rekening gehouden met aftrekposten. Flexwerkers die de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt, maar nog geen 67 zijn, hebben wel recht op pensioen. Om hier in de kostprijs rekening mee te houden kunt u een extra voorziening toevoegen in uw reserveringsschema.

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld u nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Na een update gaan we iedere maandag om 10:00 uur van start met de webinar Easy update waarin we u in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld u aan om deel te nemen.

Nieuw

Nieuwe loonaangifte 2015

Module: Backoffice / Frontoffice
Onderdeel: Overzichten / Flexwerkers
Tabblad: Loonaangifte / Aangiften en meldingen
Melding: 507979

Het tabblad 'Frontoffice > Flexwerkers > Aangiften en meldingen' is vanaf nu in te zien voor het loonjaar 2015.

In 'Backoffice > Loonaangifte' zijn de volgende rubrieken toegevoegd:

  • Premiekorting jongeren rubriek toegevoegd en is in de plaats gekomen van premiekorting voor werknemers van 62 jaar en ouder

Onderstaande is vervallen:

  • Pseudo eindheffing hoog loon
  • Eindheffing loon met een bestemmingskarakter
  • Eindheffing bezwaarlijk te individualiseren loon
  • Eindheffing geschenken in natura
  • Eindheffing bovenmatige vergoedingen en verstrekkingen
  • Afdrachtsvermindering onderwijs

De loonaangifte die wordt verstuurd naar de belastingdienst vanuit 'Backoffice > Overzichten > Loonaangifte' heeft ook een aantal wijzigingen. De nieuwe loonaangifte bevat nu de waarde 'J of N' in de nieuwe rubriek 'indprkjongrwen'. Deze waarde geeft aan of er sprake is van premiekorting jongeren. In 2014 werd de rubriek 'InkpkNwArbOudWn' op 'J' gezet als er sprake was van premiekorting jongeren. Voor rubriek "cdinvlvpl" geldt dat code C is vervallen. Voor rubriek "fsindfz" zijn codes 43 en 44 toegevoegd.

Verbeterd

Overzicht 'Reserveringen herwaarderen' uitgebreid met 'Type persoon'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Reserveringen herwaarderen
Melding: 504736

Het overzicht 'Reserveringen herwaarderen' is uitgebreid met een 'Type persoon'. Het is nu mogelijk om het type 'Vaste medewerker' te selecteren. Deze optie is alleen beschikbaar als u de rol met betrekking tot 'Vaste medewerkers' heeft.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.