Skip to main content
Skip table of contents

14-06-2024 - Versie 2024-12

Belangrijke mededelingen


Uitnodiging lunch & learn Smart Bites: schuif ook aan op 20 juni!

We zien dat uitzendorganisaties flinke uitdagingen op hun bord krijgen. De krappe arbeidsmarkt, het hoge verloop en de veranderende arbeidsrelatie zijn hiervan slechts enkele voorbeelden.

Waar liggen oplossingen voor deze uitdagingen? En hoe treed je het slimst de toekomst tegemoet? We zien een krachtig antwoord op deze vragen. Dat is investeren in het binden, boeien en behouden van flexwerkers. We bijten ons niet alleen vast in de administratieve, maar ook in de menselijke kant van verlonen.

We delen onze inzichten graag met je op 20 juni tijdens onze lunch & learn Smart Bites. Tijdens deze smakelijke en inspirerende sessie nemen we je mee in het belang van het binden en behouden van flexwerkers. Van eindeloos werven, naar effectief binden.

Wat staat er op het menu?

  • 12.00 uur: Appetizer - inloop en welkomstwoord

  • 12.30 uur: Bite 1 - Maarten Schellekens (eigenaar WELDER) over het binden van flexwerkers

  • 13.00 uur: Bite 2 - lekkere lunch met aansluitend een introductie van Easy2Be

  • 13.45 uur: Bite 3 - keynotes, stellingen en Q&A

  • 14.15 uur: Afronding

Ben je erbij? We hebben twee plekken voor jou gereserveerd. Bevestig je aanwezigheid door te mailen naar relatiebeheer@easyflex.nl. Geef daarbij alvast de namen (max. twee) en e-mailadressen van de aanwezigen door. We hopen dat je erbij kunt zijn!

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Terugboeking met waardes/percentages reserveringen van opboeking

Als je een verloning doet met een reservering met percentage ‘X', je wijzigt vervolgens het percentage naar ‘Y’ en je gaat daarna die verloning terugboeken, dan wordt er teruggeboekt met percentage 'Y’. Zo kom je onder aan de streep dus niet meer op 0 uit. Voor alle nieuwe opboekingen vanaf 14-06-2024 geldt dat in deze situatie zal worden teruggeboekt met het oude percentage en opgeboekt met het nieuwe percentage. Dit geldt voor alle reserveringen en algemene voorzieningen m.u.v. Duurzame inzetbaarheid en Sociaal fonds.

Melding 4072

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd


E-facturen bevatten contactpersoon en e-mailadres van de werkmaatschappij en niet meer van Easyflex

Op verzoek van Trade Interop hebben wij onze E-facturen aangepast. In E-facturen moet de tag “/AccountingSupplierPart/Contact” gevuld worden met de gegevens van de afzender van de factuur. Voorheen stonden hier deels gegevens van de werkmaatschappij in, maar als contactpersoon stond Easyflex hierin vermeld met ons algemene e-mailadres. Dit is aangepast. Vanaf nu worden de contactpersoon en het e-mailadres van de werkmaatschappij gevuld. Dit is dezelfde contactpersoon die wordt vermeld in de Loonaangifte.

Melding: 5285

Opgelost


Margefacturatie houdt weer rekening met loondispensatie

Met loondispensatie wordt het brutoloon van een flexwerker tijdelijk verlaagd. In het overzicht ‘Margefacturatie’ werd hier echter geen rekening mee gehouden. Dit is opgelost.

Melding: 34449

Communicatiegegevens van contactpersonen van relaties worden weer geüpdatet bij het bijwerken van een gekopieerde relatie

Indien je een relatie met een contactpersoon hebt gekopieerd naar een andere werkmaatschappij, je voegt vervolgens een communicatiemiddel toe bij de contactpersoon in de bronmaatschappij en je gaat de relatie daarna weer bijwerken richting de doelwerkmaatschappij, dan werden de communicatiegegevens niet geüpdatet in de doelwerkmaatschappij. Dit is opgelost.

Melding: 33936

EF2GO

Nieuw menu-item 'contracten' onder flexwerkers

Vanaf nu is onder het kopje 'flexwerkers' een nieuw menu-item 'contracten' beschikbaar. In dit overzicht zijn alle contracten van alle flexwerkers beschikbaar. Momenteel is het nog niet mogelijk om te filteren op lopende contracten en om de contracten toe te voegen aan het dashboard. Dit zal in de toekomst worden toegevoegd.

Melding: 6811

Datachecker beschikbaar in EF2GO

Maakt je bureau gebruik van datachecker? Dan is dit vanaf nu ook beschikbaar in EF2GO. Op de flexwerkerkaart is naast het tabblad 'documenten' het nieuwe tabblad 'datachecker' toegevoegd. Op dit tabblad is het mogelijk om een nieuwe scan te starten en om de status van lopende scans in te zien.

Melding: 7105

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.