Skip to main content
Skip table of contents

13-07-2017 - Versie 2017-15

Belangrijke mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Ben jij benieuwd naar de laatste Easyflex tips, updates en mogelijkheden? Meld je dan nu aan voor de webinar Easy Update!

Artikel 55 ABU cao / Artikel 28 NBBU cao: Aanvulling bij opname vakantieuren

De 'ORT reservering' is opgenomen in de kostprijs berekening

Nieuw

In de dataservices is de operatie 'rl_bedrijfsgegevens' uitgebreid

De service 'ds_fw_arbeidscontract' in de dataservices is uitgebreid

De dataservices is uitgebreid met de services 'rf_declaraties', 'rf_declaratie_regels', 'rf_declaratie_regels_update' en 'rf_declaratie_looncomponent'

De zoekopties voor flexwerkers zijn uitgebreid met de mogelijkheid om te zoeken op voornaam

Wijzigingen in tabbladen 'e-mailbeleid' en 'mailservers' worden genotificeerd

Verbeterd

Voor de grondslag van de '25% van WML' in de NEWML berekening wordt ook gekeken naar 'Totaal bruto minimumloon'

Opgelost

Een gekopieerde flexwerker met een flexwrapp koppeling kon niet verwijderd worden. Dit is opgelost.'

Overzicht 'Exporteren debiteuren' faalde als er geen plaats bij het postbus adres bekend was. Dit is opgelost

Planning

Gearchiveerde en vervallen aanvragen worden niet meer opgehaald


Belangrijke mededelingen

Ben jij benieuwd naar de laatste Easyflex tips, updates en mogelijkheden? Meld je dan nu aan voor de webinar Easy Update!

Wil jij up-to-date blijven over de features die in laatste versie van Easyflex beschikbaar zijn gemaakt?
Om de 4 weken geven wij op maandag om 10:00 uur de webinar Easy Update! Hierin laten we je in vogelvlucht zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld je aan om deel te nemen.

Artikel 55 ABU cao / Artikel 28 NBBU cao: Aanvulling bij opname vakantieuren

De 'ORT reservering' is opgenomen in de kostprijs berekening

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Overzicht: Kostprijzen
Melding: 521392


De 'ORT reservering' is opgenomen in de kostprijsberekening.

Nieuw

In de dataservices is de operatie 'rl_bedrijfsgegevens' uitgebreid

Module: Dataservices
Melding: 519989


In de dataservices is de operatie 'rl_bedrijfsgegevens' uitgebreid met de volgende velden: 'BTW berekenen', 'Betaaltermijn in dagen', 'Factureer frequentie', 'E-mailadres voor de facturen' en 'Kredietlimiet'. Meer informatie hierover vind je terug in de documentatie van de dataservices.

De service 'ds_fw_arbeidscontract' in de dataservices is uitgebreid

Module: Dataservices
Melding: 521555


De dataservices is bij de service 'ds_fw_arbeidscontract' uitgebreid met de velden 'contractvorm', 'sectorrisicogroep' en 'aard arbeidsverhouding'. Meer informatie hierover vind je terug in de documentatie van de dataservices.

De dataservices is uitgebreid met de services 'rf_declaraties', 'rf_declaratie_regels', 'rf_declaratie_regels_update' en 'rf_declaratie_looncomponent'

Module: Dataservices
Melding: 521621


De dataservices is uitgebreid met de services 'rf_declaraties', 'rf_declaratie_regels', 'rf_declaratie_regels_update' en 'rf_declaratie_looncomponent'. Meer informatie hierover vind je terug in de documentatie van de dataservices.

De zoekopties voor flexwerkers zijn uitgebreid met de mogelijkheid om te zoeken op voornaam

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Overzicht: Selectiescherm
Melding: 520830


De zoekopties voor het zoeken naar flexwerkers is uitgebreid met de mogelijk om te zoeken op 'voornaam'.

Wijzigingen in tabbladen 'e-mailbeleid' en 'mailservers' worden genotificeerd

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Overzicht: E-mailbeleid en Mailservers
Melding: 521654


Wijzigingen in de tabbladen 'e-mailbeleid' en 'mailservers' in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen' worden vanaf nu genotificeerd. De notificaties kun je terugvinden in het tabblad ' Beheer > Bedrijfsinstellingen > Notificaties'.

Verbeterd

Voor de grondslag van de '25% van WML' in de NEWML berekening wordt ook gekeken naar 'Totaal bruto minimumloon'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Verloningen met NEWML
Melding: 520820


In de NEWML berekening wordt voor de bepaling van '25% van WML' gekeken naar het tijdvak minimumloon. Het minimum uurloon is afgeleid van het tijdvak minimumloon en afgerond naar boven. Hierdoor kun je een verschil krijgen tussen het tijdvak minimumloon en het totaal bruto minimumloon. Op het moment het aantal gewerkte uren overeenkomst met de standaard werkweek van de relatie dan wordt voor de bepaling van '25% van WML' het totaal bruto minimumloon gebruikt.

Opgelost

Een gekopieerde flexwerker met een flexwrapp koppeling kon niet verwijderd worden. Dit is opgelost

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Verwijderen
Melding: 521666


Als een flexwerker was gekopieerd vanuit een andere werkmaatschappij en deze heeft een koppeling (gehad) met flexwrapp, lukte het niet om deze flexwerker te verwijderen. Dit is opgelost. Na het ontkoppelen van de flexwrapp koppeling kan de flexwerker, indien deze nog niet is verloond, verwijderd worden.

Overzicht 'Exporteren debiteuren' faalde als er geen plaats bij het postbusadres bekend was. Dit is opgelost

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Exporteren Debiteuren
Melding: 521671


Het overzicht 'Exporteren debiteuren' faalde als er geen plaats bij het postbusadres bij de relatie in het tabblad 'Facturatie > Adressen' bekend was. Dit is opgelost.Planning

Gearchiveerde en vervallen aanvragen worden niet meer opgehaald

Vanaf nu worden de aanvragen die in Easyflex op 'Gearchiveerd' of 'Vervallen' staan niet meer opgehaald in Planning. Wanneer je deze aanvragen wel wilt zien, is het belangrijk om de aanvraag in Easyflex weer te openen. De aanvraag, inclusief eventuele historie, wordt dan weer weergegeven in Planning.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.