Skip to main content
Skip table of contents

13-06-2019 - Versie 2019-11


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Betalen van voorschotten via de bank

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerker
Tabblad: Verrekeningen
Melding: 529357

Voorkom extra administratieve handelingen en betaal voorschotten voortaan direct vanuit Easyflex aan de flexwerker. Met de nieuwe module in 'Frontoffice > Flexwerker > Verrekening > Voorschot', kun je er nu voor kiezen om het ingevoerde voorschot via de bank te betalen. De betaling doe je eenvoudig met het overzicht 'Betalingen (aanmaken betaalopdrachten)'. Let er daarbij op dat je bij 'Soort betaling' dan 'Voorschotten' selecteert. Je hoeft daarna alleen nog maar het exportbestand in te lezen bij je bank

Bijlage toevoegen aan factuur

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Melding: 528110

Vanaf heden is het mogelijk om bijlage('s) bij de factuur te verzenden in één PDF document. De bijlage kunnen in de urendeclaratie toegevoegd worden via 'Frontoffice > Urendeclaraties'. De mogelijke bestandstypes die je kunt uploaden zijn: pdf, doc, docx, png, jpg en jpeg.
De maximale grootte voor één bijlage is 3 MB. Deze maximale grootte van de factuur betreft 20 MB.

Verbeterd

Status verversen Datachecker uitgebreid

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Datachecker
Melding: 529495

Vanaf heden is in 'Frontoffice > Flexwerker > Datachecker' de knop verversen beschikbaar voor de statussen 'Aangemaakt’, 'Verstuurd’, 'Fout bij verwerking’, 'Fout bij ophalen’ en 'In behandeling’.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Opgelost

Het wijzigen van een template waarbij geen selectie is gemaakt voor 'Standaard e-mailen' levert geen foutmelding meer op

Module: Beheer
Onderdeel: Document management
Tabblad: Templates
Melding: 529716

Wanneer je een template met type 'E-mail template relatie' vastlegt is de knop bij 'Standaard e-mailen' grijs en niet invulbaar. Als je de template had opgeslagen en later een wijziging aanbracht in de instellingen van de template (zoals bijvoorbeeld de aanspreekvorm) resulteerde dit in een foutmelding wanneer je dit op wilde slaan. Dit is opgelost.

Foutcode L1906 onterecht meesturen code 'invloed verzekeringsplicht' in loonaangifte is opgelost

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Loonaangifte
Melding: 529744

Als de code invloed verzekeringsplicht meegestuurd wordt in de loonaangifte dan moet de code soort inkomstenverhouding 11 of 15 zijn en de code aard arbeidsverhouding geen 7 of 79 zijn. Dit werd, oa bij familie van eigenaar, niet altijd aangehouden waardoor het kon voorkomen dat onterecht de code invloed verzekeringsplicht werd meegestuurd wat foutcode L1906 veroorzaakte. Dit is met terugwerkende kracht voor 2019 opgelost en voor wie dit van toepassing was, wordt een correctie voor de reeds aangegeven aangiftetijdvakken van 2019 in de volgende loonaangifte meegestuurd.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.