Skip to main content
Skip table of contents

11-05-2017 - Versie 2017-09

Mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Nieuw

Urenbestanden die via de webservice naar Easyflex worden gestuurd kunnen direct verwerkt worden

Met de webservice is het vanaf nu mogelijk om een extra urendeclaratie aan te maken

Uitnodiging Flexwrapp kan worden ingetrokken

Verbeterd

Pensioenopbouw over aanvulling 21% arbeidsongeschiktheid

Opgelost

Loonaangifte 2017: Fout 1711: Loon SV (LnSV)

Flexwrapp

Keuze voor overwerkuren uitbetalen of sparen aangepast

Gegevens van certificaat Digitale Handtekening weer zichtbaar in Internet Explorer


Mededelingen

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Na een update gaan we iedere maandag om 10:00 uur van start met de webinar Easy update waarin we je in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld je aan om deel te nemen.

Nieuw

Urenbestanden die via de webservice naar Easyflex worden gestuurd kunnen direct verwerkt worden

Module: Beheer
Onderdeel: Urenbestanden
Gebruik: Webservice
Melding: 521120

Met de webservice kun je urenbestanden naar Easyflex te sturen. Het is vanaf nu ook mogelijk om hiermee gelijk de opdracht te geven het urenbestand te verwerken. Meer informatie hierover kun je terugvinden in de documentatie van de webservice.

Met de webservice is het vanaf nu mogelijk om een extra urendeclaratie aan te maken

Onderdeel: Urendeclaraties
Gebruik: Webservice
Melding: 521341

Met de webservice kun je vanaf nu een extra urendeclaratie aanmaken. Meer informatie hierover vind je terug in de documentatie van de webservice.

Uitnodiging Flexwrapp kan worden ingetrokken

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Flexwerkers
Melding: 521135

Het is vanaf nu mogelijk om een uitnodiging die is verstuurd voor Flexwrapp weer in te trekken. Dit kan alleen wanneer de flexwerker een uitnodiging heeft ontvangen maar nog geen koppeling heeft gemaakt. De intrekking kan per flexwerker worden gedaan op het tabblad 'Flexwrapp' en zorgt ervoor dat de eerder verstuurde link voor het gebruik van Flexwrapp ongeldig wordt.

Verbeterd

Pensioenopbouw over aanvulling 21% arbeidsongeschiktheid

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Aftrekposten
Melding: 520072

Bij de pensioenregeling APG Bouw is het vanaf nu mogelijk om bij de diverse aftrekposten extra aangemaakte looncomponenten voor het uitbetalen van loon arbeidsongeschiktheid uit te vinken. Dit betekent dat er geen pensioen over deze looncomponenten opgebouwd wordt. Bijvoorbeeld 20% of 21% aanvulling bij ziekte.

Opgelost

Loonaangifte 2017: Fout 1711: Loon SV (LnSV)

Module: Backoffice
Onderdeel: Loonaangiften / Overzichten
Overzicht: Loonaangifte
Melding: 521255

Wanneer een DGA werd verloond en/of er een verloning was met een extra inkomstenverhouding, zoals bij een transitievergoeding, dan kwam het Loon SV niet correct in de loonaangifte. Dit veroorzaakte foutmelding 1711 en 1712. Dit is opgelost.
Om eerdere loonaangiften gecorrigeerd te krijgen zullen de betreffende urendeclaraties van de flexwerker(s) moeten worden terug- en opgeboekt. Er wordt dan een correctie loonaangifte gemaakt voor de betreffende periode welke mee wordt gestuurd in de eerst volgende loonaangifte.

Flexwrapp

Keuze voor overwerkuren uitbetalen of sparen aangepast

Module: App
Onderdeel: Urendeclaraties
Melding: 521213

Bij het indienen van een urendeclaratie heeft de flexwerker de mogelijkheid om overwerkuren uit te betalen of te sparen als tijd voor tijd. We hebben de selectie knop hiervan aangepast zodat het nu duidelijker is waarvoor is gekozen.

Gegevens van certificaat voor Digitale Handtekening weer zichtbaar in Internet Explorer

Module: Portaal
Onderdeel: Digitale handtekening
Melding: 521173

Wanneer er een certificaat was aangemaakt voor Digitale Handtekening op het portaal van Flexwrapp waren deze gegevens niet goed zichtbaar zodra er gebruik werd gemaakt van Internet Explorer. Dit is opgelost. De ingevulde gegevens worden nu weer volledig weergegeven.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.