Skip to main content
Skip table of contents

11-02-2021 - Versie 2021-03


Recente ontwikkelingen

12-02-2021: Extra kolommen in overzicht 'Verrekeningen' teruggedraaid

De extra kolommen die gisteren zijn toegevoegd aan het exportbestand van het overzicht 'Verrekeningen' (zie 'Verbeterd' verderop op deze pagina) zijn er tijdelijk weer uitgehaald. De wijziging zorgde namelijk voor een erg lange verwerking van het overzicht. Zodra de kolommen opnieuw zijn toegevoegd aan het exportbestand zal dit weer vermeld worden op de Easy update pagina.

12-02-2021: Ophalen van documenten via dataservice weer mogelijk

Het ophalen van documenten via de dataservice kon een fout geven. Dit is opgelost.

19-02-2021: Mogelijkheid om in een urenbestand-definitie te kiezen bij het sparen van overwerkuren en onregelmatige uren voor de instelling van de flexwerker

Module: Beheer
Onderdeel: Urenbestand-definities
Tabblad: Algemeen & Hercoderen
Melding: 534833

Voor het uitbetalen of sparen van overwerkuren en onregelmatige uren bij het inlezen van een urenbestand was het voorheen niet mogelijk om te kiezen voor 'Flexwerker instelling'. Dit betekent dat de instelling in de urenbestand-definitie (uitbetalen, alles sparen of alleen toeslagdeel sparen) voor alle flexwerkers in het urenbestand werd gebruikt. We hebben dit aangepast waardoor het vanaf nu ook mogelijk is om op het tabblad 'Algemeen' en op het tabblad 'Hercoderen' bij de urenbestand-definitie te kiezen voor 'Flexwerker instelling'. Dit is alleen mogelijk voor overwerkuren en onregelmatige uren. Zo zorg je ervoor dat de instelling die bij de flexwerker is gekozen op het tabblad 'Betalingen' onder 'Overige betaalinstellingen' wordt gebruikt bij het verwerken van het urenbestand. 

Maak je gebruik van EF2GO of Easyflex Planning en worden de uren automatisch doorgezet naar Easyflex? Dan wordt voortaan standaard de optie 'Flexwerker instelling' gebruikt voor het uitbetalen of het sparen van overwerkuren en onregelmatige uren.

Belangrijke mededelingen

Inloggen via Connector

Het is niet meer mogelijk om via Internet Explorer in te loggen in Easyflex. Advies is om gebruik te maken van de Easyflex Connector. Je kunt de Connector downloaden via https://www.easyflex.nl/downloads/

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Mogelijkheid om via de resultaten van een urenbestand naar de arbeidsovereenkomsten van een flexwerker of vaste medewerker te gaan

Module: Backoffice
Onderdeel: Urenbestanden
Tabblad: Resultaten
Melding: 534156

Het is vanaf nu mogelijk om via het tabblad 'Resultaten' na het inlezen van een urenbestand via 'Backoffice > Urenbestanden' de arbeidsovereenkomst van een flexwerker of vaste medewerker in te zien en indien nodig aan te passen. Deze knop opent hetzelfde scherm als bij 'Flexwerker > CAO-overige > Arbeidsovereenkomsten'.

Reservering 'Overwerktoeslag reservering' nu ook beschikbaar voor het basisdeel van structureel overwerk

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Looncomponenten
Melding: 534831

In het kader van de loonsombrief en artikel 26 lid 11 van de ABU cao hebben we onlangs een nieuwe reservering gemaakt: 'Overwerktoeslag reservering’. Wanneer er sprake is van structureel overwerk kun je met deze reservering over het looncomponent 'Loon overwerkuren’ een variabel percentage reserveren. Voorheen was dit alleen mogelijk bij het toeslagdeel van overwerkuren. Vanaf nu is dit ook mogelijk gemaakt voor het basisdeel van overwerkuren. Raadpleeg de procesbeschrijving Overwerktoeslag reservering voor de inrichting en meer informatie.

Verbeterd

Verbeterde tekst en uitleg in overzicht 'Aan- en afmeldingen verzekeringen'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Aan- en afmeldingen verzekeringen
Melding: 528794

Als een flexwerker niet kan worden aangemeld bij de verzekering toont het rapport van het overzicht 'Aan-/afmeldingen verzekeringen’ alleen een 'probleem’ maar geen oplossing. Vanaf nu wordt er een legenda met probleem én oplossing getoond zodat je weet welke actie(s) er nodig zijn om het probleem te verhelpen en de flexwerker aan-/af te melden bij de zorgverzekering.

Exportbestand van het overzicht 'Verrekeningen' uitgebreid met nieuwe kolommen en een taalcode voor flexwerkers met een Roemeense nationaliteit 

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Verrekeningen
Melding: 534894 + 534273

In het exportbestand van het overzicht 'Verrekeningen' worden verschillende codes gebruikt die zijn gekoppeld aan de nationaliteit van de flexwerker. We hebben hier code 5 aan toegevoegd voor flexwerkers met een Roemeense nationaliteit.
Daarnaast is het exportbestand voor 'Soort export: Easyflex'  uitgebreid met de volgende kolommen:

- Datum in dienst
- Datum uit dienst (datum laatst gewerkt)
- Status (conform overzicht Tegemoetkoming loondomein)
- Contractvorm (conform overzicht Tegemoetkoming loondomein)
- Einde contractdatum (conform overzicht Tegemoetkoming loondomein)
- Vakantie-uren (conform overzicht Tegemoetkoming loondomein)
- Vakantie-uren in geld (conform overzicht Tegemoetkoming loondomein)
- Vakantiegeld (conform overzicht Tegemoetkoming loondomein)

Opgelost

Negatieve grondslag AZV bij uitbetaling transitievergoeding

Module: Frontoffice
Onderdeel: Verloning
Melding: 532944

Bij het uitbetalen van een transitievergoeding met soort inkomstenverhouding '62 Ontslagvergoeding' en waarbij is ingesteld dat het niet meetelt als loon SVW, werd de AZV-premie onterecht verlaagd. Hierdoor werd ook de AZV-premie uitbetaald aan de flexwerker. Over deze AZV-premie wordt vervolgens weer WW-premie berekend. De combinatie van een transitievergoeding met WW-premie geeft foutcode L2048 bij de Belastingdienst. Dit probleem is opgelost voor toekomstige verloningen.

Voor reeds gedane verloningen en loonaangiftes is de foutcode op te lossen door bij de betreffende flexwerker op het tabblad 'Fiscaal-sociaal' bij 'Sociale en aanvullende verzekeringen' een nieuwe ingangsdatum in te vullen van het begin van het tijdvak waarin de transitievergoeding is verloond en de 'AZV' uit te vinken. Om voor een mogelijke toekomst geen verwarring te krijgen, adviseren we direct daarna nog een nieuwe ingangsdatum in te voeren (bijvoorbeeld datum van eerst daaropvolgend loontijdvak) en daarin de AZV weer aan te vinken. Vervolgens boek je de declaratie waarin de fout is ontstaan, terug en op voor de flexwerker. Dan is te zien dat de AZV-premie niet meer berekend wordt.

In bepaalde situaties kon er geen nieuw payroll- en periode/ketencontract worden vastgelegd. Dit is opgelost.

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Cao-overig
Melding: 532022

Als de werkmaatschappij de ABU of NBBU regelgeving volgt en bij een flexwerker het vorige contract een payrollovereenkomst was dat al langer dan 6 maanden geleden was afgelopen, dan kon er geen nieuwe payroll en periode/ketencontract worden vastgelegd bij die flexwerker. Dit is opgelost.

Controle op geboortedatum verbeterd voor ZZP plaatsingen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Plaatsing
Melding: 535034

In sommige gevallen was het voor een plaatsing met de leveringswijze ZZP noodzakelijk dat er bij de flexwerker een geboortedatum was vastgelegd. Bij flexwerkers zonder geboortedatum maar mét een ZZP plaatsing kon het voorkomen dat het aanmaken van een loon-en tariefafspraak niet mogelijk was of dat de urendeclaratie niet volledig werd afgewikkeld. Dat is opgelost. Vanaf nu is het ook in deze gevallen niet meer noodzakelijk om een geboortedatum in te vullen bij flexwerkers met een ZZP plaatsing. 

Wijzigingen in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces' konden niet altijd worden opgeslagen. Dit is opgelost.

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Loonproces
Melding: 534564

Wijzigingen in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces' konden niet altijd worden opgeslagen, omdat je dan de volgende melding kreeg: "Je laatste actie is niet gelukt omdat de gegevens inmiddels zijn gewijzigd of verwijderd". Dit is opgelost.

Na kopiëren flexwerker met webservice aan, werkte matching op webservice niet meer. Dit is opgelost.

Module: Frontoffice
Onderdeel: Matching
Melding: 531121

Als bij een flexwerker de webservice is ingeschakeld en je kopieert die flexwerker naar een andere werkmaatschappij, dan is de webservice bij die persoon daar uitgeschakeld. Als je in de nieuwe werkmaatschappij vervolgens een match maakt op flexwerkers waar de webservice is uitgeschakeld, komt de gekopieerde flexwerker er niet tussen te staan. Dit is opgelost. De flexwerker zal nu weer in de match zichtbaar zijn.

EF2GO

Reserveringen worden weer opgehaald

# 372

Voor de flexwerker werden sinds 01-12-2020 de reserveringen niet juist opgehaald. Dit is nu opgelost. Vanaf heden worden de reserveringen weer juist opgehaald en kan de flexwerker weer reserveringen boeken.

CAO-tool

Mogelijk om CAO-regel vast te leggen die betrekking heeft op looncomponent

# 324
Vanaf heden is het mogelijk om een CAO-regel vast te leggen die betrekking heeft op een ander looncomponent. Bij het vastleggen van een 'nieuwe' cao-regel is er bij detail een veld bijgekomen waarbij `van aantal uren` en `tot aantal uren` ook gekozen kan worden voor `op looncomponent`.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.