Skip to main content
Skip table of contents

Overwerktoeslag reservering

Op grond van de loonsombrief en artikel 26 lid 11 van de ABU cao hebben we een nieuwe reservering gemaakt: 'Overwerktoeslag reservering’. Wanneer er sprake is van structureel overwerk kun je met deze reservering specifiek over het toeslagdeel en/of het basisdeel van het looncomponent 'Loon overwerkuren’ reserveren. Dit looncomponent is te gebruiken vanaf loonjaar 2021.

Voor het gebruiken en toepassen van de Overwerktoeslag reservering dient het volgende ingericht te worden:

Stap 1: Voeg nieuwe rekeningnummers toe
'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Rekeningschema': voeg de nieuwe rekeningnummers voor de Overwerktoeslag reservering toe.

Indien je gebruik maakt van het rekeningschema van Easyflex kun je de volgende nummers gebruiken:

4-cijferig FW
Voorziening reservering OVW reservering: 1747
Uitbetaalde reservering OVW reservering (opname) : 1748
Reserveringslasten OVW reservering (kosten) : 7247

4-cijferig VM
Voorziening reservering OVW reservering (VP) : 1747
Uitbetaalde reservering OVW reservering (VP) (opname) : 1748
Reserveringslasten OVW reservering (VP) (kosten) : 4247

5-cijferig FW
Voorziening reservering OVW reservering: 17080
Uitbetaalde reservering OVW reservering (opname) : 17089
Reserveringslasten OVW reservering (kosten) : 72080

5-cijferig VM
Voorziening reservering OVW-reservering (VP): 17580
Uitbetaalde reservering OVW reservering (VP) (opname) : 17589
Reserveringslasten OVW reservering (VP) (kosten) : 42580

Gebruik je een eigen rekeningschema dan kun je hier je eigen rekeningnummers toevoegen.

Stap 2: Voeg het looncomponent Overwerktoeslag reservering toe
'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten': voeg bij 'Loon in geld > Reserveringen' het looncomponent 'Overwerktoeslag reservering' toe, pas de in stap 1 aangemaakte rekeningnummers toe en maak het looncomponent operationeel.

Stap 3: Maak een nieuw looncomponent aan bij 'Loon overwerkuren'
Maak bij 'Loon in geld > Loon overwerkuren' een nieuw looncomponent aan en zet de instelling ' Reserveren over toeslagdeel' op 'OVW reservering'. Indien je ook overwerktoeslag wilt reserveren over het basisdeel van de overwerkuren zet je ook bij 'Reserveren over basisdeel' de instelling op 'OVW reservering'.

We adviseren om nieuwe looncomponenten aan te maken en deze vanaf nu te gebruiken voor verloningen waar de OVW reservering van toepassing is.

Stap 4: Voeg een reserveringspercentage toe in het reserveringsschema

In Beheer > Bedrijfsinstellingen > Reserveringsschema stel je het reserveringspercentage in voor de OVW-toeslag. Dit kan bij een of meerdere schema's. 

Stap 5: Voeg het nieuwe looncomponent toe in plaatsingen
Voeg de nieuwe sector en het nieuwe looncomponent voor onregelmatige uren toe in de plaatsingen waar de OVW reservering voor van toepassing is.

Opbouw
Vanaf het moment dat de OVW reservering is ingericht en de plaatsing is aangepast wordt de OVW reservering gereserveerd als er overwerkuren worden verloond waar de OVW-reservering is ingesteld. Het opgebouwde saldo wordt als reservering getoond op de loonspecificatie en bij de flexwerker bij het tabje 'Saldigegevens'.

Uitbetaling
De OVW reservering is toegevoegd in het tabblad 'Reserveringen' van de urendeclaratie. Op het moment de flexwerker vakantie-uren opneemt en hij/zij heeft recht op een aanvulling, dan voer je via de kolom 'VD' de opgenomen vakantie-uren in. Op het tabblad 'Reserveringen' voer je daarnaast het extra uit te betalen bedrag bij 'OVW reservering' in. De flexwerker krijgt nu zijn opgenomen uren tegen het normale uurloon uitbetaald met de ingevoerde aanvulling als OVW toeslag.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Frequently Asked Questions (veelgestelde vragen)

1. Wanneer moet ik de OVW reservering toepassen?
Raadpleeg hiervoor je cao.

2. Ik heb het overzicht 'Uitbetalen reserveringen' gedraaid en het negatieve saldo van de OVW reservering is niet verrekend, hoe kan dat?
De OVW reservering is een reservering waar de flexwerker, indien van toepassing, recht op heeft. Indien er een negatief saldo is, wordt dit niet verrekend met positieve saldi.

3. Is er een alternatief voor deze OVW reservering?
Als je geen reservering wilt gebruiken, kun je ook een algemene voorziening in het reserveringsoverzicht opnemen. Voor de uitbetaling van het toeslagdeel kun je een belaste vergoeding gebruiken. Deze kun je aanmaken in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten' bij 'Belaste vergoedingen'. Hiervoor kun je een nieuw looncomponent aanmaken met eventueel aparte rekeningnummers zodat je dit ook apart terug ziet op je journaalpost.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.