Skip to main content
Skip table of contents

11-02-2016 - Versie 2016-02

Belangrijke mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Verbeterd

Uitbetalen reserveringen met 'Opnemen alles' forceert gebruik bijzondere beloningen

Opgelost

Verkeerd minimumloon werd in de plaatsing getoond voor 'ABU Allocatiegroep en overige'

Onterechte Cao stap Fase A bij de CAO 'ABU met VPO arbeidsvoorwaarden'


Belangrijke mededelingen

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Na een update gaan we iedere maandag om 10:00 uur van start met de webinar Easy update waarin we u in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld je aan om deel te nemen.

Verbeterd

Uitbetalen reserveringen met 'Opnemen alles' forceert gebruik bijzondere beloningen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Tabblad: Reserveringen
Melding: 518356

Doordat de voordeelregel is vervallen zijn bij veel werkmaatschappijen de looncomponenten voor reserveringen op 'Witte tabel' gezet. Mocht dit nog niet zijn aangepast, dan adviseren wij dit alsnog te doen. Bij de dagelijkse opnamen van reserveringen is dit correct. Echter als het een afrekening betreft bij bijvoorbeeld uitdiensttreding, dan dient alsnog de 'bijzondere beloningen tabel' te worden gebruikt. Dit wordt vanaf 1 maart 2016 gedaan als in de urendeclaratie op het tabblad 'Reserveringen' voor 'Opnemen alles' of per reserveringen 'Maximum' wordt gekozen. Als toch de tabel toegepast dient te worden, dan kan handmatig het opname bedrag of aantal uren worden ingegeven.
Bovenstaande heeft betrekking op de volgende reserveringscomponenten:

  • Feestdagen
  • Kort verzuim
  • Vakantiedagen
  • Arbeidsduurverkorting
  • Tijd-voor-tijd
  • 'Extra reservering'

Het geforceerd toepassen van de bijzondere beloningen tabel wordt niet gebruikt indien het gaat om automatisch toegevoegde reserveringen. Reserveringen worden automatisch toegevoegd indien in het tabblad 'Betalingen' van de flexwerker is ingesteld dat er reserveringen automatisch iedere periode uitbetaald dienen te worden.

Opgelost

Verkeerd minimumloon werd in de plaatsing getoond voor 'ABU Allocatiegroep en overige'

Module: Frontoffice
Onderdeel: Plaatsing / Urendeclaraties
Tabblad: Loon- en tariefafspraken / urenspecificatie
Melding: 518408

Bij het toepassen van de minimumlonen 'ABU Allocatiegroep en overige' werden de verkeerde minimumlonen getoond in de plaatsing. Dit gebeurde als de flexwerker jonger dan 23 jaar was en er naar rato een minimumloon moest worden berekend. Bij het invoeren van de urendeclaraties werd er hierdoor een melding getoond inzake een te laag uurloon. Dit is opgelost.

Onterechte Cao stap Fase A bij de CAO 'ABU met VPO arbeidsvoorwaarden'

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Cao-overige
Melding: 518463

In de CAO 'ABU met VPO arbeidsvoorwaarden' kon een verkeerde CAO stap worden aangemaakt als je in fase B zit met een actief arbeidscontract én minder dan 78 weken hebt gewerkt. De verkeerde CAO stap kon worden aangemaakt door het vastleggen van een nieuwe loon-en tariefafspraak in de plaatsing. Dit is opgelost.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.