Skip to main content
Skip table of contents

10-09-2015 - Versie 2015-15

Belangrijke mededelingen

Schrijft u nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meldt u nu aan voor de webinar Easy update

Verbeterd

Het kopiëren van gedeelde notificaties van flexwerkers en relaties is nu mogelijk

Indien een document gekoppeld wordt aan een documenttype dat niet vastligt voor de flexwerker/relatie wordt er een duidelijke foutmelding getoond

Opgelost

Werkhistorie en Tewerkstellingen van plaatsingen met leveringswijze 'Vaste medewerker' zijn niet meer zichtbaar als de gebruiker geen rol heeft om vaste medewerkers te zien

Het slepen en kopiëren van adressen is weer mogelijk


Belangrijke mededelingen

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meldt u nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Na een update gaan we iedere maandag om 10:00 uur van start met de webinar Easy update waarin we u in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

De webinar voor deze versie en de volgende (2015-16) worden samengevoegd met de webinar van maandag 12 oktober 2015. Meldt u aan om deel te nemen.

Verbeterd

Het kopiëren van gedeelde notificaties van flexwerkers en relaties is nu mogelijk

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties / Flexwerkers
Tabblad: Kopiëren
Melding: 502120

Bij het kopiëren van relaties en flexwerkers die samen een notificatie delen, denk aan vastgelegde sollicitaties, was het niet mogelijk de notificaties te kopiëren. Dit is verbeterd door vanaf nu alleen de gedeelde notificatie over te slaan bij het kopiëren. Indien eerst de relatie wordt gekopieerd en vervolgens de flexwerker, zal de relatie wel de gedeelde notificatie bevatten en de flexwerker niet en vice versa.

Indien een document gekoppeld wordt aan een documenttype dat niet vastligt voor de flexwerker/relatie wordt er een duidelijke foutmelding getoond

Module: Frontoffice
Onderdeel: Documentenbeheer
Tabblad: Nog te behandelen documenten
Melding: 500578

Indien op het tabblad 'Frontoffice > Documentenbeheer > Nog te behandelen documenten' een document gekoppeld wordt aan een documenttype dat niet vastligt voor de flexwerker/relatie wordt nu bij het opslaan een duidelijke foutmelding getoond.

Opgelost

Werkhistorie en Tewerkstellingen van plaatsingen met leveringswijze 'Vaste medewerker' zijn niet meer zichtbaar als de gebruiker geen rol heeft om vaste medewerkers te zien

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Tewerkgesteld / Werkhistorie
Melding: 516020

Indien een gebruiker niet de rechten had om vaste medewerkers in te zien waren er toch plaatsingen met leveringswijze 'Vaste medewerker' zichtbaar op de tabbladen 'Werkhistorie' en 'Tewerkgesteld'. Dit is opgelost.

Het slepen en kopiëren van adressen is weer mogelijk

Module: Easyflex
Onderdeel: Adressen en aantekening velden
Melding: 517257

Na update 11.0.21 van Internet Explorer was het niet meer mogelijk de adressen in Easyflex te verslepen om deze daarmee te kopiëren. Dit is opgelost.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.