Skip to main content
Skip table of contents

10-03-2016 - Versie 2016-04

Belangrijke mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Wijzing IP-adressen Easyflex kan effect hebben op het versturen van e-mails vanuit overzichten

Statusupdate met betrekking tot de pensioenaanleveringen naar APG

Nieuw

Nieuwe rekenregels per 1 april 2016

Verbeterd

Overzicht 'Exporteren debiteuren' versneld en verbeterd

Tekstuele wijziging in het overzicht 'Signaleringen'

Opgelost

Overzicht 'Marktmonitor ABU' sorteert locaties weer goed

Kwijtraken van uren door correctie


Belangrijke mededelingen

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Na een update gaan we iedere maandag om 10:00 uur van start met de webinar Easy update waarin we u in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld je aan om deel te nemen.

Wijzing IP-adressen Easyflex kan effect hebben op het versturen van e-mails vanuit overzichten

Graag willen we je informeren over het feit dat er wijzigingen zijn aangebracht in de IP-adressen van de Easyflex omgeving ten behoeve van het e-mailen. E-mails die worden gestuurd vanuit overzichten ('Backoffice > Overzichten' of 'Frontoffice > Overzichten', bijvoorbeeld het collectief e-mailen van loonspecificaties vanuit het betreffende overzicht) worden op de servers van Easyflex gemaakt en vanuit de servers van Easyflex gemaild. Om deze e-mails te kunnen versturen is het belangrijk dat er toestemming is gegeven in de mailserver dat Easyflex vanuit jullie naam deze e-mails mag verzenden.
Het kan zijn dat je in het verleden een e-mail van ons hebt gekregen met ons IP-adres (213.206.232.16) om toe te voegen aan de mailserver samen met het toevoegen aan het SPF record op de DNS-server: abraxax.easyflex.net. Deze gegevens zijn niet meer van toepassing. Hiervoor in de plaats dient het nieuwe SPF record te worden toegevoegd aan de mailserver: include:_spf.easyflex.net (let op de underscore). Deze aanpassing kan in overleg met jullie systeembeheer worden doorgevoerd. Mochten er nog vragen zijn over het wijzigen van het SPF record kun je het beste contact opnemen met je systeembeheerder.

Statusupdate met betrekking tot de pensioenaanleveringen naar APG

Graag willen we je informeren over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de overgang van het oude naar het nieuwe systeem van APG.

Als je bij APG Easyflex NIET als leverancier had staan, dan is dit inmiddels omgezet door APG. Controleer dit op het webportaal van APG. Onder het tabblad 'Klantbeeld' op het webportaal van APG staat de 'Actuele Leverancier'. Hier moet '(9900010) Easyflex Software BV' staan indien de aanlevering verstuurd wordt vanuit Easyflex. Voor degene die een andere leverancier ingesteld hadden staan bij APG komen nu veel signalen dat er inkomstenperioden ontbreken. Dat klopt, want de vorige periode (1) is nooit aangeleverd, omdat het leveranciersnummer niet overeenkwam met het aansluitnummer. Op dit moment komen er ook veel 101 'Periodiciteit is niet correct' meldingen bij APG voor. Bij APG is dit tijdens het omzetten naar het nieuwe systeem niet goed gegaan.

Easyflex gaat het volgende doen om dit op te lossen. Easyflex levert een overzicht aan bij APG met de periodiciteit voor elk aansluitnummer. Daarbij geven we aan welke er op dit moment fout staan in het systeem van APG. Zij passen de periodiciteit aan in hun systeem en koppelen dit terug aan Easyflex. Daarna zal Easyflex voor al die gevallen de aanlevering opnieuw doen. Ook zal Easyflex de perioden 1 opnieuw aanleveren voor degene waarbij het leveranciersnummer in de eerste periode niet goed heeft gestaan.

APG stuurt vanaf 2016 meer signalen dan met het oude systeem in 2015. APG heeft hun controle flink uitgebreid in het nieuwe systeem. Ten opzichte van vorig jaar kun je veel meer 'Verwerkbare fouten' verwachten. Dit is bekend bij APG en alle leveranciers. Verwerkbare fouten leveren geen problemen op voor de aanlevering en de pensioenbedragen van de flexwerker en werkgever.

In Easyflex zijn er op dit moment nog drie problemen die opgelost gaan worden. De eerste melding heeft te maken met het niet meer over meerdere jaren kunnen aanleveren. Dit dient gesplitst te worden per loonjaar. Hiervoor staat nog een vraag uit bij APG. De andere twee meldingen hebben betrekking op de verschillende een datums die zijn geïntroduceerd door APG zoals de inkomstenverhouding. De datum selectie valt niet altijd goed uit met week 53 in 2015.
Zoals ook het geval bij de problemen bij APG, zal voor deze problemen na het oplossen hiervan Easyflex de aanleveringen opnieuw versturen met de juiste inhoud.

Nieuw

Nieuwe rekenregels per 1 april 2016

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Verlonen/factureren urendeclaraties
Melding: 518518

Vanaf 1 april 2016 gelden er nieuwe rekenregels. Deze nieuwe rekenregels zijn wettelijk bepaald en hebben invloed op de loonheffingen. De netto lonen kunnen dus anders uitvallen per 1 april ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar.
De nieuwe rekenvoorschriften gelden voor lonen waarvoor het genietingsmoment op of na 1 april ligt. Dat betekent dat: - Als er op of na 1 april een correctie wordt uitgevoerd over januari t/m maart, wordt de loonheffingen over het correctieloon berekend op basis van de oude tabellen/rekenvoorschriften. (Loon-over-systeem) - bij loontijdvakken waar 1 april in valt (week 13, de vierde 4-wekenperiode en de maand april) is de heffing afhankelijk van het genietingsmoment. Het genietingsmoment ligt op of na 1 april en worden de nieuwe tabellen/rekenvoorschriften gebruikt.

Verbeterd

Overzicht 'Exporteren debiteuren' versneld en verbeterd

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Exporteren debiteuren
Melding: 518307

Het overzicht 'Exporteren debiteuren' is versneld. De gemiddelde verwerkingstijd is met een factor drie verminderd. Naast de versnelling zijn ook de kolommen met communicatie middelen nu gevuld. Dit betreffen de kolommen: Fax, E-mail en Website.

Tekstuele wijziging in het overzicht 'Signaleringen'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Signaleringen
Melding: 518594

Op het overzicht 'Signaleringen' stond de tekst: Controle op 'Fasewijziging en periodieken', sinds 30-03-2015 wordt er niet meer gesignaleerd op periodieken. De tekst is nu veranderd naar: Controle op 'Fasewijziging'

Opgelost

Overzicht 'Marktmonitor ABU' sorteert locaties weer goed

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Marktmonitor ABU
Melding: 518632

Het overzicht 'Marktmonitor ABU' toonde alleen de getallen van een locatie postcode. Hier wordt ook op gesorteerd. Bij verschillende letters van de postcode werd de postcode apart getoond, maar werd bij sortering niet de juiste bedragen van de betreffende sectorrisicogroep getoond. Dit is opgelost. Alle bedragen worden nu samengevoegd onder de postcode en de bedragen vallen nu onder de juiste sectorrisicogroep.

Kwijtraken van uren door correctie

Module: Frontoffice
Onderdeel: Correcties / Urendeclaraties
Melding: 518006

Wanneer een flexwerker een loontijdvak van een maand had, maar wel declaraties per week. Dan konden uren verloren gaan als er een maand-overgang was, waarbij alleen van de eerdere maand de uren werden gecorrigeerd. Dit is opgelost.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.