Skip to main content
Skip table of contents

09-09-2022 - Versie 2022-17

Bekijk hier de opname van deze Easy update: https://easyflex.webinargeek.com/watch/replay/1759409/dfa4e18c5cc48d1bccd70a60ebf64296/

Ook zijn de opnames te vinden op onze website https://www.easyflex.nl/easy-update/. Op deze manier kun je de opname(s) terugkijken wann­­­eer dit voor jou het beste uitkomt.


Belangrijke mededelingen

Brief StiPP inzake nieuwe samenstelling pensioengevend salaris

Op dit moment verstuurt StiPP brieven dat je onderneming mogelijk nog niet voor alle werknemers de nieuwe samenstelling van het pensioengevend salaris hanteert. StiPP vergelijkt de aangeleverde data van het PDO bestand met de data die zij van het UWV (via de loonaangifte) hebben ontvangen. Onderstaande punten kunnen zorgen voor een verschil in de pensioenaanlevering en de loonaangifte:

  • Als een flexwerker halverwege een aangiftetijdvak recht krijgt op pensioen, dan komt het pensioengevend loon en de pensioengevende uren niet overeen met het loon en de uren in de loonaangifte.
  • Er wordt geen pensioen opgebouwd over reserveringen die in de referteperiode zijn opgebouwd. Hierdoor is het aantal uren en het loon in de pensioenaanlevering lager dan in de loonaangifte. 
  • Bij flexwerkers waarbij de ET uitruil wordt toegepast, wordt over het uitgeruilde deel van het loon pensioen opgebouwd. Hierdoor is het loon in de loonaangifte lager dan het pensioengevend loon in de pensioenaanlevering. 
  • Verschil in aanlevering. De StiPP pensioenaanlevering gaat per maand. De loonaangifte kan ook per 4-weken worden aangeleverd. Hierdoor krijg je een verschil tussen het aantal uren en het loon. 
  • Als vaste medewerkers op hetzelfde loonheffingennummer als de flexwerkers worden verloond, zorgt dit voor een verschil tussen de aangeleverde data in het PDO bestand en de gegevens in de loonaangifte. Vaste medewerkers bouwen namelijk geen StiPP pensioen op.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Nieuw mergefield voor de plaatsnaam uit de aanvraag

Module: Beheer
Onderdeel: Document management
Tabblad: Templates
Melding: 538414

Er is een nieuw mergefield beschikbaar, waarmee je enkel de woonplaats uit de aanvraag kunt tonen. Het betreft procedure (AV:meldadres_plaatsnaam). Voor meer informatie omtrent het aanmaken van templates kun je de procesbeschrijving 'Templates' raadplegen.

Roosters die via 'Beheer' zijn aangemaakt kunnen middels een mergefield worden getoond in een document

Module: Beheer
Onderdeel: Document management
Tabblad: Templates
Melding: 538656

Onlangs zijn er nieuwe mergefields beschikbaar gesteld voor het tonen van een rooster dat is aangemaakt via 'Frontoffice > Relaties > Roosters'. Middels dezelfde mergefields is het nu ook mogelijk om een rooster dat is aangemaakt via 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Standaard roosters' te tonen in een document. 

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Opgelost

Door PAWW was er geen aansluiting meer tussen controlerekening sv-loon en sv-loon op de loonstaat

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Cumulatieve journaalpost lonen / Loonstaat
Melding: 538685

Het SV-loon op de loonstaat (kolom 8) kwam niet meer overeen met de controlerekening in de cumulatieve journaalposten. Het verschil werd veroorzaakt door de PAWW. Dit probleem is opgelost voor toekomstige verloningen, maar over de reeds verloonde weken met PAWW blijft dit verschil voor 2022 bestaan in de cumulatieve journaalpost lonen. De controlerekeningen hebben echter geen invloed op de kostenrekeningen. De journalisering an sich in je kosten en afdrachten is dus wel goed gegaan. Alleen bij de controlerekeningen is de PAWW niet meegenomen. Dat betekent dat als je het totale SV-loon van de cumulatieve journaalpost lonen vergelijkt met de loonstaat, daar voor het jaar 2022 een klein verschil zal zitten. Het probleem zat zowel aan de credit als debet kant dus de journaalpost is wel netjes in evenwicht.

EF2GO

Factuuradres toegevoegd aan de relatiekaart

Module: Relaties 
Onderdeel: Relaties en nieuwe relatie
Melding: 1344

Vanaf nu is het standaard factuuradres zichtbaar op de relatiekaart. Ook is het mogelijk het factuuradres toe te voegen en te wijzigen in EF2GO.

Verkorte naam van looncomponenten tonen aan de flexwerker en relatie

Module: Urendeclaraties 
Onderdeel: Uren declareren
Melding: 1334

In Easyflex kan in 'urendeclaraties website' voor de flexwerker en relatie een verkorte naam worden ingesteld voor looncomponenten. Deze verkorte naam wordt vanaf nu ook getoond op de urendeclaraties in EF2GO. Dit geldt nog niet voor de tijdsregistratie urendeclaraties.

Instellen standaard tabblad voor het urenoverzicht

Module: Urendeclaraties 
Onderdeel: Urenoverzicht
Melding: 3030

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de tijdsregistratie urendeclaraties zijn op het urenoverzicht 2 tabbladen beschikbaar: 'urenregistratie' en 'tijdsregistratie'. Vanaf nu is het mogelijk in te stellen welk tabblad standaard zichtbaar is wanneer het urenoverzicht wordt geopend.

Ga naar 'Beheer > bedrijfsinstellingen > algemene instellingen' en kies bij de instelling 'Standaard tabblad bij urenoverzicht' het gewenste tabblad.

Status 'deels geweigerd' toegevoegd bij ondertekening

Module: Ondertekeningen 
Onderdeel: Ondertekeningen
Melding: 2886

In het overzicht van de ondertekeningen is de status 'deels geweigerd' toegevoegd. Deze status wordt gebruikt wanneer de ondertekening door één of meer ondertekenaars is geweigerd (maar niet door alle ondertekenaars).

WW-premie toegevoegd aan de flexwerkerkaart

Module: Flexwerkers 
Onderdeel: Flexwerkers
Melding: 2883

Vanaf nu is het mogelijk een WW-premie bij een flexwerker in te zien en toe te voegen. Ga naar de flexwerkwerkaart > CAO-overige om een nieuwe WW- premie te kunnen toevoegen.

Meerdere bijlagen tegelijk toevoegen aan de FAQ

Module: Beheer 
Onderdeel: FAQ
Melding: 2764

Vanaf nu is het mogelijk meerdere bijlagen tegelijk toe te voegen aan een FAQ vraag. Ga naar 'beheer > FAQ' en maak een nieuwe vraag aan of open een bestaande vraag. Klik op de knop 'bijlage toevoegen' om de bijlagen toe te voegen aan de vraag.

In het venster dat wordt getoond kunnen maximaal 5 bestanden tegelijk worden toegevoegd.

Tijdsregistratie urendeclaraties: In overzicht filteren op declaraties met uren

Module: Urendeclaraties
Onderdeel: Urenoverzicht
Melding: 2990

In het overzicht urendeclaraties voor tijdsregistratie is het vanaf nu mogelijk te filteren op declaraties die uren bevatten. In het overzicht is het nieuwe filter 'bevat uren' toegevoegd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.