Skip to main content
Skip table of contents

BI > Standaard roosters

In dit tabblad kun je diverse standaard roosters aanmaken. Een rooster kun je binnen frontoffice heel gemakkelijk gebruiken in loon- en tariefafspraken (Frontoffice > Relatie > Loon- en tariefafspraken) en bij het verwerken van urendeclaraties (Frontoffice > Urendeclaraties).

Overzicht roosters

Op het scherm verschijnt een overzicht van alle vastgelegde roosters. Door het activeren van de knoppen 'Nieuw', 'Wijzigen', 'Indelen' en 'Verwijderen' kun je roosters toevoegen, wijzigen, indelen of verwijderen. Nieuwe, gewijzigde of ingedeelde gegevens worden pas opgeslagen nadat de knop 'Opslaan' door jou is geactiveerd. Indien je kiest voor het verwijderen van gegevens worden de te verwijderen gegevens eerst op het scherm getoond. Pas na het activeren van de knop 'Verwijderen' worden de gegevens daadwerkelijk verwijderd. Wanneer het rooster dat je wilt verwijderen in gebruik is, bijvoorbeeld wanneer het rooster in een uurloon- en/of tariefschema wordt aangeroepen, is verwijderen niet mogelijk.Aanmaken van een nieuw rooster

Roostercode (verplicht)

Je dient een roostercode in te geven. De code kan bestaan uit letters en cijfers. De door jou ingegeven letters worden automatisch in hoofdletters geplaatst. Vaak betreft de code een afkorting van de roosternaam. Een roostercode kan maar éénmalig worden gebruikt, elk rooster heeft dus een unieke roostercode.

Roosternaam (verplicht)

Je dient een roosternaam in te geven. De naam kan bestaan uit letters en cijfers. De eerste door jou ingegeven letter wordt automatisch als een hoofdletter geplaatst.

Roosterindeling

In deze rubriek bepaal je de indeling van het rooster. Voor een uitgebreide uitleg omtrent het invoeren van alle detailgegevens omtrent het rooster, verwijzen wij u naar de procesbeschrijving (Procesbeschrijvingen > Roosters aanmaken en indelen).

Dit rooster is geldig voor (verplicht)

In dit veld dien je aan te geven voor welke dag(en) van de week het rooster geldig is. Je kunt kiezen uit:

 • Maandag
 • Dinsdag
 • Woensdag
 • Donderdag
 • Vrijdag
 • Zaterdag
 • Zondag
 • Maandag t/m vrijdag
 • Zaterdag en zondag
 • Maandag t/m zondag

Roosterblok

Tijdstip aanvang (verplicht)

In dit veld geef je de aanvangstijd in van het rooster.

Tijdstip einde (verplicht)

In dit veld geef je de eindtijd in van het rooster.

Soort uren (verplicht)

In dit veld geef je het soort uren van het rooster in. Je hebt de keuze uit:

 • Onbetaald
 • Normaal
 • Overwerk
 • Onregelmatig
 • Verlaagd
 • Verhoogd

Toelichting

In dit veld kun je een eventuele toelichting van het rooster ingeven.

Percentage flexwerker (verplicht)

In dit veld dien je het percentage in te voeren voor de uitbetaling van de uren aan de flexwerker.

Percentage relatie

In dit veld dien je het percentage in te voeren voor de facturatie van de uren aan de relatie.

Meerdere roosterblokken

Je kunt per roosterindeling meerdere roosterblokken aanmaken, je activeert dan binnen de roosterindeling de knop 'Toevoegen'. Wanneer er meerdere roosterblokken zijn aangemaakt, dient één van de roosterblokken aangevinkt te worden als 'aanvangstijdstip van het rooster'. Dit roosterblok wordt dan als eerste getoond binnen de roosterindeling.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.