Skip to main content
Skip table of contents

09-04-2015 - Versie 2015-07

Belangrijke mededelingen

Schrijf u nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld u nu aan voor de webinar Easy update

Verbeterd

Pensioen kan vanaf 1 mei 2015 worden toegepast in de kostprijsberekening voor flexwerkers met AOW-gerechtigde leeftijd


Belangrijke mededelingen

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld u nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Na een update gaan we iedere maandag om 10:00 uur van start met de webinar Easy update waarin we u in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld u aan om deel te nemen.

Verbeterd

Pensioen kan vanaf 1 mei 2015 worden toegepast in de kostprijsberekening voor flexwerkers met AOW-gerechtigde leeftijd

Module: Beheer / Frontoffice
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen / Flexwerkers
Tabblad: Reserveringsschema's / Plaatsingen / Urendeclaraties
Melding: 508007

Wanneer de flexwerker de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, werden de pensioenpercentages uit het reserveringsschema niet meer toegepast in de voorcalculatorische kostprijsberekening. Nu de pensioenopbouw is verhoogd naar 67 jaar en de AOW-leeftijd daar nog niet is, viel daar een gat in de kostprijsberekening. Voor deze groep flexwerkers is het vanaf 1 mei 2015 mogelijk de pensioenpercentages mee te laten rekenen in de kostprijs. De uit te voeren stappen hiervoor zijn:

  • Ga naar 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Reserveringsschema's' en wijzig het reserveringsschema dat u wilt toepassen.
  • Selecteer achter de optie 'Maand' de maand mei en klik vervolgens op de knop 'Aanmaken'.
  • Als de percentages voor het pensioen al zijn gevuld, klik dan op de knop 'Opslaan'.
  • Maak vervolgens voor het jaar 2015 het overzicht 'Controlelijst' aan via 'Beheer > Controlelijst'.
  • In de plaatsing kan vanaf nu een nieuwe loon- en tariefafspraak gemaakt met ingang van 1 mei 2015. De nieuwe kostprijs inclusief pensioen wordt nu gehanteerd voor flexwerkers met de AOW-gerechtigde leeftijd.

Indien u voor flexwerkers van 67 jaar en ouder het pensioen niet meer mee wilt nemen in de kostprijsberekening, kunt u voor deze groep een nieuw reserveringsschema aanmaken. Ook is het mogelijk dat u ervoor kiest om een lager percentage toe te passen in een apart reserveringsschema voor flexwerkers met de AOW-gerechtigde leeftijd. Een voorbeeld van het te berekenen percentage is: Gebaseerd op het gegeven dat gemiddeld 40% van de werkende AOW-gerechtigden recht hebben op het Pluspensioen. 10,92 - 6,09 = 4,83 x 8,00% = 0,39 : 10,92 = 3,57% x 40% = 1,428%.

Vanaf januari 2016 zal het pensioen standaard worden meegenomen in de kostprijsberekening. Indien u vanaf 2016 geen pensioen wil laten meenemen in de kostprijsberekening dan zal er een nieuw reserveringsschema dienen te worden aangemaakt waar de pensioenpercentages niet worden gevuld.

 JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.