Belangrijke mededelingen

Schrijf u nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld u nu aan voor de webinar Easy update

Verbeterd

Pensioen kan vanaf 1 mei 2015 worden toegepast in de kostprijsberekening voor flexwerkers met AOW-gerechtigde leeftijd


Belangrijke mededelingen

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld u nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Na een update gaan we iedere maandag om 10:00 uur van start met de webinar Easy update waarin we u in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld u aan om deel te nemen.

Verbeterd

Pensioen kan vanaf 1 mei 2015 worden toegepast in de kostprijsberekening voor flexwerkers met AOW-gerechtigde leeftijd

Module: Beheer / Frontoffice
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen / Flexwerkers
Tabblad: Reserveringsschema's / Plaatsingen / Urendeclaraties
Melding: 508007

Wanneer de flexwerker de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, werden de pensioenpercentages uit het reserveringsschema niet meer toegepast in de voorcalculatorische kostprijsberekening. Nu de pensioenopbouw is verhoogd naar 67 jaar en de AOW-leeftijd daar nog niet is, viel daar een gat in de kostprijsberekening. Voor deze groep flexwerkers is het vanaf 1 mei 2015 mogelijk de pensioenpercentages mee te laten rekenen in de kostprijs. De uit te voeren stappen hiervoor zijn:

  • Ga naar 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Reserveringsschema's' en wijzig het reserveringsschema dat u wilt toepassen.
  • Selecteer achter de optie 'Maand' de maand mei en klik vervolgens op de knop 'Aanmaken'.
  • Als de percentages voor het pensioen al zijn gevuld, klik dan op de knop 'Opslaan'.
  • Maak vervolgens voor het jaar 2015 het overzicht 'Controlelijst' aan via 'Beheer > Controlelijst'.
  • In de plaatsing kan vanaf nu een nieuwe loon- en tariefafspraak gemaakt met ingang van 1 mei 2015. De nieuwe kostprijs inclusief pensioen wordt nu gehanteerd voor flexwerkers met de AOW-gerechtigde leeftijd.

Indien u voor flexwerkers van 67 jaar en ouder het pensioen niet meer mee wilt nemen in de kostprijsberekening, kunt u voor deze groep een nieuw reserveringsschema aanmaken. Ook is het mogelijk dat u ervoor kiest om een lager percentage toe te passen in een apart reserveringsschema voor flexwerkers met de AOW-gerechtigde leeftijd. Een voorbeeld van het te berekenen percentage is: Gebaseerd op het gegeven dat gemiddeld 40% van de werkende AOW-gerechtigden recht hebben op het Pluspensioen. 10,92 - 6,09 = 4,83 x 8,00% = 0,39 : 10,92 = 3,57% x 40% = 1,428%.

Vanaf januari 2016 zal het pensioen standaard worden meegenomen in de kostprijsberekening. Indien u vanaf 2016 geen pensioen wil laten meenemen in de kostprijsberekening dan zal er een nieuw reserveringsschema dienen te worden aangemaakt waar de pensioenpercentages niet worden gevuld.