Skip to main content
Skip table of contents

09-03-2017 - Versie 2017-05

Mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Nieuw

Vanaf nu is het niet meer mogelijk om in te loggen in Easyflex met foutieve land- en taalinstellingen

Opgelost

Flexwerker met afwijkende aftrekpost in de plaatsing wordt weer aangeleverd bij APG

Bij gelijktijdig ondertekenen of intrekken van een document werd geen melding getoond

Het direct afdrukken zonder archiveren van een arbeidsovereenkomst via 'cao-overige > documentafhandeling' gaf een foutmelding

Meerdere documenten ondertekenen veroorzaakte soms een foutmelding

Flexwrapp

Mogelijk om urendeclaraties te kopiëren

Documenten worden gemarkeerd als gelezen


Mededelingen

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Na een update gaan we iedere maandag om 10:00 uur van start met de webinar Easy update waarin we je in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld je aan om deel te nemen.

Nieuw

Vanaf nu is het niet meer mogelijk om in te loggen in Easyflex met foutieve land- en taalinstellingen

Module: Easyflex.net
Onderdeel: Inloggen
Tabblad: Inlogpagina
Melding: 520784

Bij het inloggen in Easyflex wordt gekeken of je computer de goede getalnotatie-instellingen heeft. Om Easyflex te kunnen gebruiken zijn de juiste getalnotatie-instellingen:

  • Decimaalsymbool: , (komma)
  • Cijfergroeperingssymbool: . (punt)

Dit zijn de standaardinstellingen als de notatietaal van Windows is ingesteld op Nederlands.

Opgelost

Flexwerker met afwijkende aftrekpost in de plaatsing wordt weer aangeleverd bij APG

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Naam overzicht: Pensioenaanlevering
Melding: 520628

Indien er voor een flexwerker een afwijkende aftrekpost in de plaatsing was vastgelegd werd deze flexwerker niet meer aangeleverd voor de APG pensioenaanlevering. Dit was onjuist, indien de flexwerker bij fiscaal-sociaal nog steeds de pensioenaanlevering voor APG aan heeft staan moet de flexwerker alsnog bij APG aangeleverd worden. Dit is opgelost.

Bij gelijktijdig ondertekenen of intrekken van een document werd geen melding getoond

Module: Frontoffice
Onderdeel: Documentenbeheer
Tabblad: Digitale Handtekening
Melding: 520652

Als een document door het uitzendbureau ondertekend of ingetrokken moet worden en een collega doet dit ook, dan wordt nu een melding getoond dat de gegevens zojuist door een andere gebruiker zijn aangepast. Ook als op het moment van ondertekenen of intrekken de flexwerker het document toch nog weigert.

Het direct afdrukken zonder archiveren van een arbeidsovereenkomst via 'cao-overige > documentafhandeling' gaf een foutmelding

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerker
Tabblad: Cao-overige
Melding: 521090

Bij het direct afdrukken zonder archiveren van een arbeidsovereenkomst via 'cao-overige > documentafhandeling' kreeg je een foutmelding en werd het document niet afgedrukt. Dit is opgelost.

Meerdere documenten ondertekenen veroorzaakte soms een foutmelding

Module: Frontoffice
Onderdeel: Documentenbeheer
Tabblad: Digitale Handtekening
Melding: 521101

Als één of meerdere documenten werden geselecteerd en ondertekend en daar, zonder het scherm te vernieuwen, direct achteraan nog een document werd ondertekend, dan verscheen er een melding dat één of meerdere documenten niet ondertekend konden worden. Dit betrof de documenten die al ondertekend waren in de eerste selectie. Dit is nu opgelost.

Flexwrapp

Mogelijk om urendeclaraties te kopiëren

Het is vanaf nu mogelijk om urendeclaraties te kopiëren in Flexwrapp.

Documenten worden gemarkeerd als gelezen

Wanneer er een document nog niet gelezen is, wordt dit vetgedrukt weergegeven.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.