Skip to main content
Skip table of contents

07-01-2020 - Versie 2020-01 update


Belangrijke mededelingen

Foutmelding omtrent niet berekende kostprijzen bij invoeren uren 30 en 31 december in week- en 4-wekendeclaratie bij lage ww-premie voor de flexwerker 

Heb je een sectorwijziging gehad per 01-01-2020 en heeft de flexwerker een lage ww-premie dan kreeg je bij het invoeren van uren voor 30 en/of 31 december in een week- of 4-wekendeclaratie een foutmelding dat de kostprijzen niet berekend konden worden. Dit probleem is opgelost.
Belangrijk is om de kostprijzen nog een keer te berekenen, dit kan via 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Kostprijzen > Berekenen'.  Hierna kunnen de declaraties weer bewerkt worden.

Declaratie herstellen bij urendeclaraties met vast loon of vaste beloningen

Heb je én een sectorwijziging gehad per 01-01-2020 én maak je gebruik van vast loon of een vaste beloning? Zorg er dan voor dat je de declaraties van januari,  week 1 en 4-wekenperiode 1 die het looncomponent 'Vast loon' bevatten hersteld (declaratie herstellen) voordat je deze accordeert en verloond.

Declaraties van vaste medewerkers met een lage ww-premie  worden niet geopend

Het kon voorkomen dat urendeclaraties van december vaste medewerkers met een lage premie niet geopend werden. Dit is opgelost.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.