Belangrijke mededelingen

Foutmelding omtrent niet berekende kostprijzen bij invoeren uren 30 en 31 december in week- en 4-wekendeclaratie bij lage ww-premie voor de flexwerker 

Heb je een sectorwijziging gehad per 01-01-2020 en heeft de flexwerker een lage ww-premie dan kreeg je bij het invoeren van uren voor 30 en/of 31 december in een week- of 4-wekendeclaratie een foutmelding dat de kostprijzen niet berekend konden worden. Dit probleem is opgelost.
Belangrijk is om de kostprijzen nog een keer te berekenen, dit kan via 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Kostprijzen > Berekenen'.  Hierna kunnen de declaraties weer bewerkt worden.

Declaratie herstellen bij urendeclaraties met vast loon of vaste beloningen

Heb je én een sectorwijziging gehad per 01-01-2020 én maak je gebruik van vast loon of een vaste beloning? Zorg er dan voor dat je de declaraties van januari,  week 1 en 4-wekenperiode 1 die het looncomponent 'Vast loon' bevatten hersteld (declaratie herstellen) voordat je deze accordeert en verloond.

Declaraties van vaste medewerkers met een lage ww-premie  worden niet geopend

Het kon voorkomen dat urendeclaraties van december vaste medewerkers met een lage premie niet geopend werden. Dit is opgelost.