Skip to main content
Skip table of contents

06-07-2017 - Versie 2017-14

Belangrijke mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Ben jij benieuwd naar de laatste Easyflex tips, updates en mogelijkheden? Meld je dan nu aan voor de webinar Easy Update!

Artikel 55 ABU cao / Artikel 28 NBBU cao: Aanvulling bij opname vakantieuren

De 'ORT reservering' is toegevoegd aan het overzicht 'Reserveringen'.

Het overzicht 'Uitbetalen reserveringen' is uitgebreid met de 'ORT reservering'

Uitgebreid

SNG aanvragen is uitgebreid met mogelijkheid voor samenwerkende werkmaatschappijen

Verbeterd

Berekening NEWML bijwerken met overzicht 'Herrekenen verloningen'

Opgelost

Correcties op declaraties waar vakantiegeld direct is uitbetaald tegen de witte tabel gingen niet goed. Dit is opgelost'

Het overzicht 'Rapportage Globaal' faalde indien er sectoren waren met de tekens '<' en '>' in de naam. Dit is opgelost


Belangrijke mededelingen

Ben jij benieuwd naar de laatste Easyflex tips, updates en mogelijkheden? Meld je dan nu aan voor de webinar Easy Update!

Wil jij up-to-date blijven over de features die in laatste versie van Easyflex beschikbaar zijn gemaakt?
Om de 4 weken geven wij op maandag om 10:00 uur de webinar Easy Update! Hierin laten we je in vogelvlucht zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld je aan om deel te nemen.

Artikel 55 ABU cao / Artikel 28 NBBU cao: Aanvulling bij opname vakantieuren

De 'ORT reservering' is toegevoegd aan het overzicht 'Reserveringen'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Reserveringen
Melding: 521398


De 'ORT reservering' is toegevoegd aan het overzicht 'Reserveringen'.

Het overzicht 'Uitbetalen reserveringen' is uitgebreid met de 'ORT reservering'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Uitbetalen reserveringen
Melding: 521397


De 'ORT reservering' is toegevoegd aan het overzicht 'Uitbetalen reserveringen. De ORT reservering is een reservering waar de flexwerker, indien van toepassing, recht op heeft. Als er een negatief saldo is, wordt dit niet verrekend met positieve saldi.

Uitgebreid

SNG aanvragen is uitgebreid met mogelijkheid voor samenwerkende werkmaatschappijen

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Aangiften en meldingen
Melding: 521705


Om gebruik te maken van SNG maak je een koppeling per werkmaatschappij. Voor samenwerkende werkmaatschappijen of werkmaatschappijen die vallen onder een raamovereenkomst is het mogelijk gemaakt om een koppeling te maken met één werkmaatschappij en via de samenwerking gegevens op te vragen van de andere werkmaatschappijen. Dit doe je door één werkmaatschappij aan te melden bij SNG. In Easyflex dient vanuit die werkmaatschappij de samenwerking aan te staan met de andere werkmaatschappijen waarvoor je gegevens wilt laten opvragen. Tevens zet je bij al die werkmaatschappijen het vinkje aan bij 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aangifte en meldingen > Inkomstenberichten'. Via de aangemelde werkmaatschappij gaat de aanvraag langs alle werkmaatschappijen op zoek naar de juiste.

Verbeterd

Berekening NEWML bijwerken met overzicht 'Herrekenen verloningen'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Herrekenen verloningen
Melding: 521413


Sinds de invoering van de NEWML berekening zijn er diverse verbeteringen in de berekening doorgevoerd, bijvoorbeeld het uitzonderen van de toegestane inhoudingen en het niet meenemen van bovenwettelijke vakantiedagen. Voor de verloningen die voor deze aanpassingen zijn gedaan, kun je het overzicht 'Herrekenen verloningen' aanmaken. Het NEWML wordt dan opnieuw berekend met deze aanpassingen. Door het herrekenen worden nieuwe loonspecificaties aangemaakt en na het herrekenen kun je het overzicht 'Verloningen met NEWWL' opnieuw aanmaken. Deze toont dan de bijgewerkte gegevens.

Let op: In het herrekenen is nog niet het verlagen van de bijzondere tabel bij uitruil op overwerkuren meegenomen (melding 520760). De mogelijkheden hiervoor zijn nog in onderzoek.

Opgelost

Correcties op declaraties waar vakantiegeld direct is uitbetaald tegen de witte tabel gingen niet goed. Dit is opgelost

Module: Backoffice / Frontoffice
Onderdeel: Overzichten / Flexwerkers
Tabblad: Verlonen/factureren urendeclaraties / Tabblad: Correcties
Melding: 521668


Op het moment vakantiegeld bij direct uitbetalen tegen de witte loonheffingen tabel is verloond gingen correcties of extra declaraties op dit tijdvak niet goed en werd de bijzondere tabel toegepast. Dit is opgelost.

Het overzicht 'Rapportage Globaal' faalde indien er sectoren waren met de tekens '<' en '>' in de naam. Dit is opgelost

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Rapportage Globaal
Melding: 521700


Het overzicht 'Rapportage Globaal' faalde als de speciale tekens '<' en '>' in de sectornaam zaten. Dit is opgelost. In het resultaat van het overzicht worden deze tekens vervangend door spaties.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.