Skip to main content
Skip table of contents

05-10-2017 - Versie 2017-21

Belangrijke mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Verlonen per relatie

Planning

De werklocatie wordt vanaf nu meegegeven met een publicatie van de werkagenda van Flexwrapp!


Belangrijke mededelingen

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Na een update gaan we iedere maandag om 10:00 uur van start met de webinar Easy update waarin we u in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld je aan om deel te nemen.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Verlonen per relatie

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Verlonen/factureren urendeclaraties
Melding: 521572


Vanaf nu is het mogelijk om alle flexwerkers van één relatie te verlonen. Dit kan middels de selectiecriteria in het overzicht 'Verlonen/factureren urendeclaraties'. Als je hier 1 relatie selecteert en de optie 'Verlonen', dan worden alle flexwerkers van de geselecteerde relatie verloond. Heeft de flexwerker ook geaccordeerde declaraties bij andere relaties? Dan worden deze dus nog niet verloond en kan het voorkomen dat de flexwerker dus een extra loonspecificatie krijgt voor hetzelfde tijdvak met de gewerkte uren bij de andere relatie(s). Daarnaast kun je middels de selectiecriteria allerlei andere combinaties maken zoals factureren per flexwerker, 1 specifieke flexwerker verlonen of 1 specifieke relatie factureren.

Planning

De werklocatie wordt vanaf nu meegegeven met een publicatie van de werkagenda van Flexwrapp!

Het is al enige tijd mogelijk om via het totaalplanbord diensten te publiceren aan flexwerkers die een Flexwrapp koppeling hebben.
Daar wordt nu ook de werklocatie van de dienst in meegestuurd. De flexwerker ziet dus vanaf nu in Flexwrapp bij de werkagenda ook de werklocatie van de ingeplande dienst. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.