Skip to main content
Skip table of contents

04-06-2015 - Versie 2015-10

Belangrijke mededelingen

Schrijf u nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld u nu aan voor de webinar Easy update

Nieuw

2 nieuwe easyvideo's: 'Ophogen wettelijk minimum uurloon' en 'Ophogen loon- en tariefafspraken'

Normuren contract 'Premiekorting jongeren' per 1 juli 2015 verlaagd naar 24 uur

Wijzigingen NBBU CAO en Periode-/Ketensysteem per 1 juli 2015

Opgelost

Benaming bij meerdere vergoedingen en inhoudingen op de loonspecificatie wordt weer goed getoond

Bij overeenkomsten of plaatsingsbevestigingen wordt vanaf nu ook rekening gehouden met de 'Beschikbaar vanaf' en de 'Beschikbaar tot en met' datum van de template


Belangrijke mededelingen

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld u nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Na een update gaan we iedere maandag om 10:00 uur van start met de webinar Easy update waarin we u in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld u aan om deel te nemen.

Nieuw

2 nieuwe easyvideo's: 'Ophogen wettelijk minimum uurloon' en 'Ophogen loon- en tariefafspraken'

Module: Handboek
Onderdeel: Easyvideo

Werkt u net met Easyflex? Is er een nieuwe medewerker binnen uw bedrijf of wenst u een aantal werkprocessen nog even rustig te bekijken? De beginselen van Easyflex worden allemaal in tutorials vastgelegd. De nieuwste aanwinsten zijn de Easyvideo's: 'Ophogen wettelijk minimum uurloon' en 'Ophogen loon- en tariefafspraken'.

U vindt de easyvideo's in het onderdeel 'easyvideo' in het online handboek.

Normuren contract 'Premiekorting jongeren' per 1 juli 2015 verlaagd naar 24 uur

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Fiscaal-sociaal
Melding: 516715

U diende tot 1 juli 2015 de flexwerker een contract aan te bieden van ten minste 32 uur met de duur van minimaal 6 maanden om de 'Premiekorting jongeren' te mogen toepassen. Dit is per 1 juli 2015 veranderd naar 24 uur. Easyflex is aangepast om per 1 juli 2015 op 24 uur te controleren. De controle vindt plaats bij het vastleggen van het contract én tijdens de verloning.

Wijzigingen NBBU CAO en Periode-/Ketensysteem per 1 juli 2015

Easyflex heeft de nieuwe regeling van de NBBU CAO en Periode-/Ketensysteem in haar software verwerkt. Dit zorgt ervoor dat u niets hoeft aan te passen in Easyflex. Easyflex zal in de advisering automatisch rekening houden met de nieuwe regeling per 1 juli 2015. Echter dient u er rekening mee te houden dat de templates nog niet zijn aangepast.

Fase 1 en 2
Met ingang van 1 juli 2015 wijzigt de bepaling om in fase 1 en 2 de loondoorbetaling uit te sluiten bij uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding. Na 26 gewerkte weken is de uitsluiting van loondoorbetaling niet meer onbeperkt mogelijk. Er geldt na 26 weken een verplichte loondoorbetaling van tenminste drie uur per uitzendovereenkomst.

De duur van fase 1 en 2 wordt per 1 juli 2016 gewijzigd. Per 1 juli 2015 wijzigt de onderbreking van 13 weken. Deze is komen te vervallen en de onderbrekingstermijn is gewijzigd naar zes maanden.

Fase 3
De maximale duur van fase 3 was voorheen 52 weken of vier contracten. Deze duur zal met ingang van 1 juli veranderen naar vier jaar. Het maximaal aantal contracten wordt zes. De periode van vier jaar of zes contracten wordt doorgeteld zolang er geen onderbreking is van zes maanden of langer. Is de onderbreking tussen twee overeenkomsten zes maanden of langer dan zal de flexwerker opnieuw starten in fase 1. Dit komt omdat de onderbreking van 13 weken is komen te vervallen. Het terugvallen naar het begin van fase 3 is niet meer mogelijk.

Twee uitzonderingen binnen fase 3

  • Beroepsbegeleidende leerweg
    Wanneer een overeenkomst is aangegaan in verband met de beroepsbegeleidende leerweg van de flexwerker, telt deze niet mee voor de periode van vier jaar én niet voor het maximum aantal contracten van zes.
  • Leeftijdseis
    Wanneer een flexwerker jonger is dan achttien jaar, dan telt het contract niet mee voor de duur van vier jaar én niet voor het maximum aantal contracten van zes. Hierbij is wel vereist dat de door de flexwerker verrichte arbeid gemiddeld (over de duur van het contract) maximaal 12 uur per week is.


De overeenkomsten die onder deze uitzonderingen vallen, kunnen op dezelfde plek worden vastgelegd als de gebruikelijke overeenkomsten. Wanneer voor de arbeidsovereenkomst een advies wordt gekozen, kan er bij 'Contract uitzondering' worden aangegeven welke uitzondering van toepassing is. Als één van twee uitzonderingen wordt geselecteerd, dan wordt er een aangepaste advisering gegeven en toegepast.

Fase 4
Wanneer er na het beëindigen van een overeenkomst voor onbepaalde tijd een onderbreking van de werkzaamheden is van zes maanden of minder, dan begint de wekentelling opnieuw in fase 3. Heeft de flexwerker meer dan zes maanden geen werkzaamheden verricht, dan zal de wekentelling opnieuw in fase 1 starten.

Vaste medewerkers
Per 1 juli 2015 wijzigt artikel 7:668a BW (ketenbepaling) naar maximaal drie contracten in maximaal twee jaar. Aangezien er een overgangsrecht van één jaar is maakt de NBBU hier gebruik van. Dit betekent dat per 1 juli 2016 de NBBU CAO voor de vaste medewerkers aan de wet zal worden aangepast.

Opvolgend werkgeverschap
Tot 1 juli 2015 is er sprake van opvolgend werkgeverschap wanneer de onderbreking tussen twee arbeidsovereenkomsten niet langer is dan 13 weken. Vanaf 1 juli is deze periode verlengd. Wanneer de onderbreking zes maanden of korter is, valt dit onder het opvolgend werkgeverschap.

Periode-/Ketensysteem
De maximale duur van een contract binnen het Periode-/Ketensysteem was drie jaar met een maximum van drie contracten. De duur zal met ingang van 1 juli veranderen naar twee jaar. Het aantal contracten blijft gelijk. Ook hier geldt dat de onderbrekingstermijn voor opvolgend werkgeverschap wordt aangepast van drie maanden naar zes maanden. De contract uitzonderingen 'BBL' en 'Leeftijdseis' mogen ook binnen het periode-/ketensysteem worden toegepast.

Opgelost

Benaming bij meerdere vergoedingen en inhoudingen op de loonspecificatie wordt weer goed getoond

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Loonspecificaties
Melding: 512414

Indien er meerdere vergoedingen en/of inhoudingen met afwijkende benamingen werden gebruikt binnen een urendeclaratie, kwam één van de afwijkende benamingen in de kolom 'Omschrijving'. Dit is opgelost. Op de loonspecificatie worden deze looncomponenten bovenaan onder 'Declaratie' getoond met de afwijkende benaming. In de kolom 'Omschrijving', waar de bedragen worden gecumuleerd, wordt nu weer de 'hoofdbenaming' van het looncomponent gebruikt.

Bij overeenkomsten of plaatsingsbevestigingen wordt vanaf nu ook rekening gehouden met de 'Beschikbaar vanaf' en de 'Beschikbaar tot en met' datum van de template

Module: Beheer
Onderdeel: Document management
Tabblad: Templates
Melding: 502092

Indien u vanuit de plaatsing een overeenkomst of een plaatsingsbevestiging wilt genereren zijn deze documenten alleen beschikbaar indien de datum 'Beschikbaar tot en met' nog niet verstreken is. Het document is tevens niet beschikbaar als de datum bij 'Beschikbaar vanaf' nog niet is aangevangen.


 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.