Skip to main content
Skip table of contents

03-10-2019 - Versie 2019-19


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Notificatie flexwerker nu ook direct vast te leggen bij de relatie, en andersom

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relatie / Flexwerker
Tabblad: Notificaties
Melding: 529739

Vanaf nu is het mogelijk om een notificatie die je vastlegt bij een flexwerker ook direct vast te leggen bij een relatie. En andersom ook een notificatie die je vastlegt bij een relatie direct vast te leggen bij een flexwerker. Bij 'Frontoffice > Relatie > Notificatie' of 'Frontoffice > Flexwerker > Notificatie' is de optie 'Ook vastleggen bij' toegevoegd waarmee je een relatie of flexwerker kunt selecteren om te koppelen.

'Sectorindeling met ingang van' toegevoegd bij loonheffingennummer

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Loonbelasting
Melding: 530076

Ter voorbereiding op de 'Wet arbeidsmarkt in balans' is het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonbelasting' uitgebreid met de kolom 'Begindatum'. In het detailscherm van het loonheffingennummer is het veld 'Sectorindeling met ingang van' toegevoegd. Dit veld is niet in te vullen of te wijzigen.

Harmonisatie ABU en NBBU CAO: Overstap naar ketensysteem mogelijk binnen 26 weken fasesysteem

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Cao-overige
Melding: 530382

Artikel 11 uit de nieuwe ABU en NBBU CAO vanaf 30-12-2019 is doorgevoerd in Easyflex. Dit artikel gaat over de afwijkende rechtspositie. Zolang de uitzendkracht niet meer dan 26 weken heeft gewerkt, kan de uitzendonderneming er voor kiezen de wettelijke ketenregeling toe te passen. Deze bepaling was er reeds voor de NBBU CAO en is nu ook doorgevoerd voor de ABU CAO wanneer je een contractadvies opvraagt vanaf 30-12-2019.

Excel bestand als bijlage aan factuur toevoegen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Melding: 530026

Vanaf heden is het mogelijk om Excel bestanden als bijlage bij de factuur te verzenden. De bijlage in csv, xlsx of xls formaat wordt alleen als bijlage bij de factuur verzonden als je bij de relatie bij de factuur verzendwijze voor 'Via e-mail' hebt gekozen. Bij het overzicht 'Facturen relaties' kies je voor 'Afwikkelen volgens opgave bij relatie'. Het Excel bestand wordt als aparte bijlage bij de factuur gemaild. De bijlage van dit bestandstype kun je niet in de pro forma factuur en op het urenportaal inzien.

De bijlagen kunnen in de urendeclaratie toegevoegd worden via 'Frontoffice > Urendeclaraties'. De mogelijke bestandstypes die je vanaf heden kunt uploaden zijn: pdf, doc, docx, png, jpg, jpeg, csv, xlsx of xls formaat. De maximale grootte voor één bijlage is 3 MB.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Opgelost

Weergave van 'uurloon arbeidsovereenkomst' en 'minimum (cao) uurloon' wijzigt niet meer bij switchen tussen loon- en tariefafspraken

Module: Frontoffice
Onderdeel: Plaatsing
Melding: 530728

Wanneer je bij een plaatsing van een flexwerker met een arbeidsovereenkomst wisselde tussen vastgelegde loon- en tarief afspraken, kon het voorkomen dat het 'Uurloon arbeidsovereenkomst' en 'minimum (cao) uurloon' onjuist werd weergegeven in de plaatsing. Dit is opgelost.

Easyflex2GO

versie 0.154 t/m 0.155

De inlener en intermediair kunnen standaard geen inschrijving meer doen

Via 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemene instellingen > Instellingen > zijmenu' kan bij een inlener en intermediair vastgelegd worden of deze een inschrijving mogen inzien.

Alternatief e-mail adres voor notificaties intercedent mogelijk

Voor de intercedent kan er nu op de profielpagina een alternatief email adres ingegeven worden voor de notificaties die in 'mijn profiel' staan beschreven. Dit e-mail adres kan door meerdere intercedenten gebruikt worden.

Het inloggen is versneld

Bij inloggen in Easyflex2go zal de applicatie sneller worden geladen dan voorheen het geval was.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.